Tıp Fakültesi


“1416 sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışına Öğrenci Gönderilmesi” konulu Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğünden alınan 20.04.2020 tarih ve E.6487277 sayılı yazı Duyurusu
0