Akdeniz Üniversitesi
Adı Soyadı: Abdullah Utku Şenol
Doğum Tarihi: 24/04/1966
Ünvanı: Prof.Dr.
Alan Üniversite Yıl
Lisans Tıp Hacettepe 1986
Yüksek Lisans Tıp Hacettepe 1988
Tıpta Uzmanlık Radyoloji Akdeniz 1993
Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1998
Doçentlik Tarihi: 2000
Profesörlük Tarihi: 2006
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &  Arts and Humanities)
26. Serap Semiz, Utku Şenol, Oğuz Bircan, Saadet Gümüşlü, Sema Akçurin, İffet  Bircan. Thyroid gland volume and urinary iodine excretion in children 6-11 years old in an endemic area. J Pediatr Endocrinol Metab 2000; 13:245-251.
27. Kamil Karaali, Can Çevikol, Utku Şenol, Gülbin Arıcı, Adnan Kabaalioğlu, Atilla Ramazanoğlu, Oğuz Bircan. Orbital Doppler sonography findings in cases of Brain death.  AJNR 2000; 21:945-947.
28. Adnan Kabaalioglu, Metin Çubuk, Utku Şenol, Can Çevikol, Kamil Karaali, Ali Apaydın, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Fascioliasis: US, CT and MRI findings with new observations. Abdominal Imaging 2000; 25:400-404.
29. Utku Senol, Şenay Haspolat, Kamil Karaali, Ersin Lüleci. Vanishing white matter disease. AJR 2000; 175: 826-828.
30. Gökhan Arslan, Kamil Karaali, Metin Çubuk, Utku Şenol, Ersin Lüleci.   Intraosseous lipoma of the frontal bone. Acta Radiologica 2000; 41(4):320-321.
31. Utku Şenol, Kamil Karaali, Berrin Aktekin, Saim Yılmaz, Timur Sindel. Dizygotic twins with schizencephaly and focal cortical dysplasia. AJNR 2000; 21:1520-1521.
32. Utku Şenol, Şenay Haspolat, Can Çevikol, Işıl Saatçi. Subacute sclerosing        panencephalitis: brainstem involvement in a peculiar pattern. Neuroradiology   2000; 42: 913-916.
33. Utku Şenol, Kamil Karaali, Can Çevikol, Alp Dinçer. MR imaging findings of recurrent tumoral calcinosis. Journal of Clinical Imaging 2000: 24;154-156.
34. Serap Semiz, Utku Şenol, Oğuz Bircan, Saadet Gümüşlü, Dijle Kipmen Korgun,  Sema Akçurin, İffet Bircan. Thyroid hormone profile in goitrous children in an endemic area. J  Pediatr Endocrinol Metab 2001;14:171-176.
35. Serap Semiz, Utku Şenol, Oğuz Bircan, Saadet Gümüşlü, Süreyya Bilmen, İffet Bircan. Correlation between age, body size, and thyroid volume in endemic area. J Endocrinol Invest 2001;24 (8): 559-63.
36. Utku Senol, Kamil Karaali. Cree Leukoencephalopathy and other Leukoencephalopathies involving arcuate fibers. Radiology 2001;218:303.
37. Utku Senol, Ersin Lüleci, İbrahim Keser, Özlem Güzeloğlu- Kayıslı, Ahter Toraman, Güven Lüleci, Duran Canatan. Sickle- Beta-thalessemia and splenic calcificaton. Abdominal Imaging 2001;26 (5): 557.
38. Ercan Karaaslan, Ayse Altıntaş, Utku Şenol, Naz Yeni, Alp Dinçer, Çiçek  Bayındır, Naci Karaağaç, Aksel Siva. Balo’s concentric sclerosis: Clinical and radiologic features of five cases. Am J Neuroradiol 2001;22 (7): 1362-7.
39. **Utku Senol, Metin Cubuk, Muzaffer Sindel, Fatos Yıldırım, Saim Yılmaz, Can Özkaynak, Ersin Lüleci. Antero-posterior diameter of the vertabral canal in the cervical region. Clinical Anatomy 2001;14:15-18.
40. Utku Senol, Kamil Karaali, Mahmut Akyüz, Tekinalp Gelen, Recai Tuncer, Ersin Lüleci. Aneurysmal bone cyst of the orbit. Am J Neuroradiol 2002;23(2):319-21.
41. Saim Yilmaz, Hasan Altınbas, Utku Senol, Timur Sindel, Atalay Mete, Ersin Lüleci. Common peroneal nerve palsy after retrograde popliteal artery puncture. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2002 May;23(5):467-9.
42. Can Cevikol, Kamil Karaali, Utku Senol, Adnan Kabaalioglu, Ali Apaydin, Ersin Lüleci. Human fascioliasis: MR imaging findings of hepatic lesions. Eur Radiol. 2003 Jan;13(1):141-8.
43.  Kamil Karaali, Utku Senol, Hülya Aydin, Can Cevikol, Ali Apaydin, Ersin Lüleci. Optic neuritis: evaluation with orbital Doppler sonography. Radiology. 2003 Feb;226(2):355-8.
44. Ozgür Duman, Ethem Goksu, Mahmut Akyüz, Senay Haspolat, Utku Senol. Brain stem lipoma presenting as paroxysmal headache with autonomic features. Headache. 2004 Jan;44(1):105.
45. Mutlu Cihangiroglu, H Yildirim, Zülküf Bozgeyik, Utku Senol, H Özdemir, C Topsakal, Saim Yilmaz. Observer variability based on the strength of MR scanners in the assessment of lumbar degenerative disc disease. Eur J Radiol. 2004 Sep;51(3):202-8.
46. Senay Haspolat, Özgür Duman, Utku Senol, Olcay Yegin. Extrapontine myelinolysis in infancy: report of a case. J Child Neurol. 2004 Nov;19(11):913-5.
47. Özgür Duman, Şenay Haspolat, Timur Sindel, Ercan Mihçi, Utku Şenol. Moyamoya in an infant with Down syndrome. J Pediatric Neurology. 2005; 3: 49-52.
48. Berrin Aktekin, Yurttaş Oguz, Hulya Aydin, Utku Senol. Cortical silent period in a patient with focal epilepsy and Parry-Romberg syndrome. Epilepsy Behav. 2005 6:270-273.
49. Esen Saka, Ebru Doğan, M. Akif Topcuoglu, Utku Senol, Sevim Balkan. Linear measures of temporal lobe atrophy on brain magnetic resonance imaging (MRI) but not visual rating of white matter changes can help discrimination of mild cognitive impairment (MCI) and Alzheimer's disease (AD). Arch Gerontol Geriatr. 2006 May 22
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
ULUSAL:
1. Levent Korkmaz, Timur Sindel, Bilal Trak, Utku Şenol, Mine Üner, Orhan Erman, Ersin Lüleci. Gestasyonal yaş tayininde Ultrasonografik ölçümü yapılan Biparietal Çap ve Femur Boyu Parametrelerinin Değeri. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  1990; 7: 33-38.
2. Ersin Lüleci, Timur Sindel, Ali Apaydın, Saim Yılmaz, Utku Şenol, Gülşen Yakupoğlu. Multipl Renal İnfarktlar ve Subkapsüler Hemoraji ile Karakterize bir Poliarteritis Nodosa Olgusu T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni 1992; 2: 71-72.
3. Ersin Lüleci, Timur Sindel, Saim Yılmaz, Utku Şenol. İliak arter stenoz ve oklüzyonlarında Wallstent Uygulanımı: Orta Dönem Takip Sonuçları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 1995; 1:328-333.
4. Uğur Engin, Utku Şenol, Erdal Metin. Posterior Omuz Çıkığı. Bir Olgu sunumu. Turkish Journal of Arthroplasty and Arthroscopic Surgery 1995; 6:26-28.
5. Utku Şenol, Dilşat Çamlı, Ercan Karaarslan, Alp Dinçer. Multipl skleroz   varyantlarında MRG bulguları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1998; 3:289-292.
6. Alp Dinçer, Utku Şenol, Ercan Karaarslan, Dilşat Çamlı. Diz Eklemi Bağ Yırtıklarında Direkt ve İndirekt MRG Bulguları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1998; 4:92-98.
7. Utku Şenol, Ercan Kararslan, Alp Dinçer, Dilşat Çamlı. Von Hippel Lindau hastalığı seyrinde gelişen endolenfatik kese tümörü: MRG bulguları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1998; 4:327-333.
8. Utku Şenol, Mehmet Eryılmaz, Kamil Karaali, Can Çevikol, Aziz Baklacı, Ersin Lüleci. Obsesif kompülsif bozukluklarda kaudat nükleusların MRG ile kantitatif degerlendirilmesi. Türkiye’de Psikiatri 1999; 1:108-113.
9. Özlem Barutçu, Utku Şenol, Saim Yılmaz, Can Özkaynak, Ersin Lüleci. Karotid arter darlıklarının derecelendirilmelerinde üç boyutlu helikal BT- anjiografi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1999; 5:135-140.
10. Gökhan Arslan, Can Çevikol, Utku Şenol, Ersin Lüleci. Kemikleşmiş rektus femoris tendonu.Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1999; 5:378-380.
11. Metin İren, Atalay Mete, Altan Kesici, Utku Şenol. Kardiyovasküler hastalıklarda manyetik rezonans görüntüleme. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1999; 7:229-236.
12. Utku Şenol, Yeşim Yiğiter, Özlem Barutçu, Mutlu Cihangiroğlu, Levent Dönmez, Ersin Lüleci. Dört ayrı merkezdeki radyoloji teknisyenlerinin X ışını hakkındaki     bilgi, tutum ve davranışları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1999; 5:437-442.
13. Utku Şenol, Özlem Barutçu, Ali Apaydın, Ersin Lüleci. Dövülmüş çocuk sendromu ve direkt radyolojik bulgular. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2000; 6:130-133.
14. Utku Şenol, Berrin Aktekin, Kemal Ersoy, Makbule Şenel. Myelinoklastik diffüz sklerozda MRG izlem bulguları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2000; 6:87-90.
15. Kağan Çeken, Utku Şenol, Saim Yılmaz, Adnan Kabaalioğlu, Ali Apaydın, Gültekin Süleymanlar, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Üst ekstremite venöz darlık ve tıkanıklıklarının tanısında   renkli Doppler US’nin yeri. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2000; 6:43-48.
16. Ebru Mıhçı, Utku Şenol, Hülya Aydın, Sibel Özkaynak. Hallervorden-Spatz hastalığı ve hidrosefali birlikteliği nedeni ile bir olgu sunumu. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2000; 3:46-49.
17. Özlem Barutçu, Utku Şenol, Tülin Yıldırım, Adnan Kabaalioğlu. Primer meme tüberkülozu: US, BT ve mamografi bulguları.  Tanısal ve Girişimsel Radyoloji  2000; 6:246-249.
18. Utku Şenol, Can Çevikol, Kamil Karaali, Ahmet Turan Aydın, Ali Apaydın.  MRG’de anterior intermeniskal bağ. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2000; 6:206-211.
19. Utku Şenol, Fatma Dündar, Can Çevikol. Rüptüre intrakranial dermoid kist. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2000; 6:271-272
20. Gökhan Arslan, Utku Şenol, Ersin Lüleci. Unilateral kalkaneal kemik kisti. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2000; 6:271-272.
21. Kamil Karaali, Utku Şenol, Ebru Apaydın, Ersin Lüleci. Karbonmonoksit intoksikasyonuna bağlı geç tip ensafolapati: MRG bulguları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2001; 7:321-24.
22. Kamil Karaali, Utku Şenol, Oğuz Bircan, Ersin Lüleci. Tedavi ve izlem amacı ile kullanılan tüp ve kateterlerin direkt grafilerindeki normal ve anormal görünümleri. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2001;7:389-394.
23. Kamil Karaali, Can Çevikol, Fatma Dündar,  Utku Şenol, Ahmet Danışman, Oğuz Bircan. Üriner sistem obstrüksiyonlarının değerlendirilmesinde MR Ürografi. Türk Üroloji Dergisi. 2004; 30:354-359.
24. Can Çevikol, Kamil Karaali, Gökhan Esen, Ali Apaydın, Merter Özenci, Utku Şenol, Oğuz Bircan. Menisküs yırtıklarının saptanmasında düşük (0.35 T) ve yüksek (1.5 T) Tesla MRG cihazlarının tanısal değeri. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2004;10:316-319.
25. Özgür Duman, Şenay Haspolat, Utku Şenol. İnfantil hipoglisemik ataklara sekonder oksipital lob lezyon bulgusu: bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004;47:132-34
Diğer yayınlar:
KİTAP BÖLÜMÜ
1. Utku Şenol, Can Çevikol. Lomber dejeneratif disk hastalığı ve MRG. In: Fahir Özer, ed. Lomber Disk Hastalığı. 1st ed. İstanbul: Logos, 2000;39-49.
2. Utku Senol, Duygudurumunun görülebilir halleri. In: Seçuk Candansayar, ed. Neşenin Halleri. 1st  ed. Peday yayınları, 2004; 65-75.
3. Utku Senol, Aklın gözle görülebilir halleri. In: Seçuk Candansayar, ed. Aklın Halleri. 1st  ed. Peday yayınları, 2004; 47-64.
İdari Görevler:
Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu  Başkanlığı (halen)
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:
Antalya Tabip Odası
Türk Radyoloji Derneği
Türk Manyetik Rezonans Görüntüleme Derneği
Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği
Tıp Bilişimi Derneği
Türk Nöroradyoloji Derneği
Ödüller:
2003 yılı Akdeniz Üniversitesi Teşvik Ödülü
Phılıps Radyoloji Ödülü