Tıp Fakültesi


Bölüm Hakkında

   Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 1997 yılında kuruldu. Halen 9 öğretim üyesi, 1 uzman, 26 asistan ile hastane B bloktaki acil serviste hizmet vermektedir. Acil servis erişkin hastaların bakıldığı alan ve çocuk acil olarak iki ayrı bölümde hizmet vermektedir. Erişkin hastaların (15 yaş ve üstü) ve çocuk dahil tüm travma hastalarının değerlendirildiği bölümde, 2’si yeniden canlandırma odasında, 13’ü monitorlü gözlem alanında, 19’u beş ayrı hızlı bakı birimlerinde, 3’ü müdahale odasında, 1’i izolasyon odasında ve 2’si iki ayrı psikiyatri odasında olmak üzere toplam 40 sedye bulunmaktadır. Ayrıca göz ve KBB muayene odası, kadın doğum odası ve alçı – atel hazırlama bölümü bulunmaktadır.

Birisi yeniden canlandırma odasında, diğeri kadın doğum odasında 2 adet USG, portabl röntgen cihazı ve direkt grafi çekim odası da acil servis alanı içerisinde yer almaktadır.

  Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne 2008 yılında 72.592 hasta başvurusu olmuştur. Ortalama yatış hızı %15 olarak gerçekleşmiştir. Başvuran hastaların kış ve yaz aylarına göre değişmekle beraber %20-25’i travma nedenlidir. Üçüncü basamak hastane olması nedeni ile hem Antalya içi hem de çevre illere bağlı 50’ye yakın hastaneden sevk almaktadır. Başta yoğun bakım hastaları olmak üzere, çok sayıda sevkli hasta gelmesi ve başvuran hastaların çoklu organ sistemlerini ilgilendiren rahatsızlıklara sahip olması nedeni ile hasta yatış süreleri uzamakta ve acil servis iş yükü belirgin olarak artmaktadır. Acil servise başvuran tüm hastalar kapıda paramedikler tarafından değerlendirilerek hastalığının aciliyetine göre sınıflandırılıp uygun bölüme alınmaktadır. Yakın takip ve tedavi gerektiren ve kalp hastalığı, solunum sıkıntısı gibi yakınmaları olan hastalar monitorlü alanda değerlendirilirken, yakın takip gerektirmeyen ve triaj kategorisi 3 ve üzerinde olan diğer hastalar ise hızlı bakı alanlarında değerlendirilmektedirler. Acil servise başvuran ve triaj kategorisi 1 olan hastalar hemen acil servis içerisine alınmakta, triaj kategorisi 2 olan hastaların ise ortalama bekleme süreleri 5 dakikanın altında olmaktadır. Kalabalık saatlerde başvuran ve triaj kategorisi 3 ve üzerinde olan ve hayatı tehdit edici yakınması olmayan hastalar için bu süre uzayabilmektedir. Çoklu travma hastaları ise hızla resüsitasyon odasına alınmakta ve Acil Tıp Uzmanı gözetiminde bir kıdemli Acil Tıp Asistanı tarafından değerlendirilmekte ve gerekli tedavileri yapılmaktadır. Hastanın yapılan tetkik ve tedavilerinin ardından yatış gerektiren bir durum saptanırsa uygun bölümden konsültasyon istenip hasta ilgili bölüme yatırılmaktadır.

  Acil servis haftada 7 gün ve günde 24 saat hizmet yükü olan bir alan olmasına rağmen geleceğin Acil Tıp Uzmanlarının yetiştirilmesine de önem verilmektedir. Bu amaçla mesai günlerinde saat 08:00 ile gece 24:00 arasında en az 2 öğretim üyesi, mesai dışı günlerde ise saat 14:00 ile 24:00 arasında en az 1 öğretim üyesi aktif olarak acil servis içerisinde bulunmaktadır. Bu nedenle Acil Tıp müfredatına uygun şekilde hastalar için gerekli tedavi ve girişimler Acil Tıp Uzmanlarının ya da Öğretim Üyelerinin gözetiminde Acil Tıp Asistanları tarafından güvenle uygulanabilmektedir.

Eğitim

  • 1. Mezuniyet Öncesi Eğitim

Acil Tıp Anabilim Dalı aşağıda belirtilen mezuniyet öncesi eğitimlerini vermektedir.

Tablo 1: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Mezuniyet Öncesi Eğitim İş Yükü

Teorik Pratik Eğitim Dönemi Tekrar Sayısı TOPLAM
Dönem I 2 2 9 36
Dönem III 4 1 4
PDÖ 16

(4 saati hazırlık ve sonuç toplantıları)

14 224
Dönem V Acil Tıp Stajı 53 86

(Gruplara ayrılarak pratik yaptırılmaktadır)

5 695
Dönem VI Acil Servis Rotasyonu 24 8 6 192
Mesleki Yabancı Dil 13

(1 saati hazırlık toplantısı)

1 13
Dönem VI Aylık Toplantısı 2 2 4
Sunum Hazırlıkları 8 ÖÜ X 10 saat

(1 sunum hazırlığı 10 saat olarak hesaplanmıştır)

10 800
Sınav Hazırlıkları 8 ÖÜ X 2 saat 5 80
Sınav 2 ÖÜ X 1 saat 5 ÖÜ X 3 saat 5 85
TOPLAM 2133
  • 2. Mezuniyet Sonrası Eğitim

Acil Tıp Anabilim Dalı aşağıda belirtilen mezuniyet sonrası eğitimlerini vermektedir

Tablo 2: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim İş Yükü

Teorik Pratik Eğitim Dönemi Tekrar Sayısı TOPLAM
Acil Tıp AD. Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Günü 7 1 48

(Tüm yıl boyunca devam edilmektedir, ancak yıllık izin dönemleri düşünülerek 48 hafta üzerinden hesaplanmıştır)

2304

(Her bir eğitim gününe aktif olarak 6 öğretim üyesi katılmaktadır ve 2 öğretim üyesi acil serviste çalışmaktadır)

(1920 saati eğitim öğretim dönemleri içerisinde yapılmaktadır ve toplamda bu eğitim saati hesaba katılmıştır)

Acil Tıp AD. Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Acil Servis Yatak Başı ya da Birebir Eğitimi 32

(Her bir öğretim üyesi başına haftalık 4 saat)

40 1280
Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Acil Tıp Eğitimi 4 4 4 32
TOPLAM 3616
  1. Diğer Eğitim Faaliyetleri

Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından aşağıda belirtilen diğer eğitimler verilmektedir

Tablo 3:Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Diğer Eğitim İş Yükü

Teorik Pratik Eğitim Dönemi Tekrar Sayısı TOPLAM
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 28 14 1 42
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 14 1 14
Sağlık Bakanlığı Acil Bakım Hemşireliği Kursu 59 8 2 134
TOPLAM 190

SONUÇ:Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri üzerine düşen eğitim yükü bir eğitim öğretim döneminde (40 hafta) toplam 2133 saat (mezuniyet öncesi) + 3232 saat (mezuniyet sonrası) + 190 saat (diğer eğitimler) olmak üzere TOPLAM 5555 saattir. Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı bünyesinde bulunan 8 öğretim üyesine eşit olarak dağıtıldığında haftalık eğitim yükü 17.36 (5555 saat / 8 ÖÜ / 40 Hafta) saattir.

  • 2. Araştırma

Öğretim üyelerinin asli sorumluluklarından birisi olan araştırma alanında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nın öğretim üyesi başına en az 1 SCI kayıtlı dergilerde yayınlanmak üzere 2 yayın/yıl hedefi vardır. 2008 yılı rakamları ile bu hedefe ulaşıldığı görülmektedir. Öğretim üyesi sayısının azalması sonucunda diğer iş kalemlerinde yaşanacak artış nedeni ile bu hedefin önümüzdeki dönemlerde tutturulması olanaklı görülmemektedir. Bir bilimsel çalışmanın planlanması, uygulanması ve makalenin yazım ve yayım aşamalarının tümü göz önüne alındığında, bir bilimsel çalışma uzun bir emek ve iş gücü gerektirmektedir.

Öğretim Üyelerinin diğer bir araştırma sorumluluğu da, tıpta uzmanlık öğrencilerinin tez danışmanlığıdır. Acil Tıp Anabilim Dalı mevcut kadro sayısına göre yılda ortalama 5 tez yazımı gerçekleştirilmektedir.

Her bir öğretim üyesi yılda en az 1 yurt dışı ve bir yurt içi kongreye katılmaktadır. Katılımların büyük bir çoğunluğunda oturum başkanlığı ya da aktif eğitici olarak görev alınmaktadır.

  • 3. Sağlık Hizmetleri

Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri, hem mezuniyet öncesi hem de mezuniyet sonrası eğitimin hasta başında verilmesi ve hasta bakım kalitesinin arttırılması amacı ile aktif olarak acil servis içerisinde çalışmaktadırlar. Sabah 08:00 ile 16:00 arasında 2 öğretim üyesi ve saat 16:00 ile gece 24:00 arasında 2 öğretim üyesi olmak üzere her gün aktif olarak 4 öğretim üyesi acil servis içerisinde çalışmaktadır. Hafta sonu günlerde ise 1 öğretim üyesi ile saat 14:00 ile 24:00 arasında 10 saat kesintisiz hasta bakım hizmeti verilmeye devam edilmektedir. Bayram ya da diğer resmi tatil günlerinde de aktif olarak öğretim üyesi düzeyinde hasta bakım hizmeti sunulmaya devam edilmektedir. Hafta sonu, gece mesaisi ya da resmi tatil günlerinde acil servis içerisinde çalışılan saatlerin karşılığı olarak izin ya da ek mesai ücreti alınmamaktadır. Acil servisteki tek uzman hekimin yıllık hafta içi ve hafta sonu toplam 1182 saat sağlık hizmeti sunumu vardır. Bu hesapla bir öğretim üyesi haftalık ortalama 22 saatini aktif olarak hasta bakım ve yatak başı eğitime ayırmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne SGK anlaşması sonrası günde ortalama 200 hasta başvurusu olmaktadır. Günlük başvuru sayısının 3 vardiyaya dağılımına bakıldığında hastaların %34’ü 08:00-16:00 saatleri arasında; %50’si 16:00-24:00 saatleri arasında ve %16’sı ise 24:00-08:00 saatleri arasında gelmektedir. Acil Serviste görev yapan bir uzman hekimin (öğretim üyesi ya da acil tıp uzmanı), hem hasta bakımı hem de yatak başı mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp eğitimi dikkate alındığında 8 saatlik vardiya sırasında denetleyeceği, değerlendireceği ve karar vereceği en fazla hasta sayısı 30-35 olmalıdır. Bu sayı dikkate alınırsa da 08:00-16:00 ve 16:00-24:00 vardiyalarında 3’er uzman hekim, 24:00-08:00 vardiyasında ise 1 uzman hekim görev yapmalıdır. Mevcut durumdaki uzman hekim sayısı (öğretim üyesi ve uzman hekim) bu ideal çalışma düzenini karşılamaya yetmemektedir. İdeal şartlarda 24 saatte günlük 3 vardiyada toplam 7 uzman hekim görev yapmalıdır.

  • 4. İdari Görevler

Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Tıp Fakültesi ve hastane içerisinde aşağıda detayları ile yazılı olan çeşitli idari görevlerde bulunmakta ve mesai harcamaktadır;

Tablo 4:Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin İdari Görevleri

Görevler
Tıp Fakültesi
Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu Başkan Yardımcılığı
Dönem VI Koordinatörlüğü
Doğrudan Gelir Getirici Katkı Payı Araştırma ve Geliştirme Kurulu
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Sporcu Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanlığı
Mezuniyet Öncesi Eğitim Sorumlusu
Mezuniyet Sonrası Eğitim Sorumlusu
Akademik Kurul Toplantıları
Hastane
Akreditasyon Komite Üyelikleri
ISO Kalite Yönetim Sistemi Üyelikleri
Merkez Laboratuar Yürütme Kurulu Üyeliği
Hastane Transfüzyon Komitesi Üyeliği
Sevk Denetleme Komisyon Başkanlığı
Acil Durum Yönetimi Planlama Komitesi Başkanlığı
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Bilgi Yönetim Sistemi Medikal Danışmanlığı
TOPLAM

SONUÇ

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı eğitim, araştırma, sağlık hizmeti ve diğer idari görevleri ile oldukça yoğun bir iş yüküne sahiptir. İnsan kaynakları planlanması ve norm kadro belirlenmesinde standart zamanın hesaplanmasında temponun, kişisel ihtiyaç payının, dinlenme payının ve iş geciktirici nedenlere ait sürenin yüzdesinin de göz önüne alınması gerekmektedir. Ayrıca Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri, Uzmanları ve Tıpta Uzmanlık Öğrencileri gece, hafta sonları ve resmi tatillerde de bilfiil aktif olarak acil servis hizmetinde çalıştıkları için zaten haftalık çalışma süreleri olması gereken mesai süresinin üzerindedir.

Bu çalışma sistemi ile öncelikle hedeflenen daha kaliteli bir hasta bakım hizmeti sunulmasıdır. Bir diğer çok önemli nokta da, hem planlı eğitim saatlerinin programına uygun bir şekilde sürdürülmesi hem de rastgele, fırsatçı eğitim olanaklarının bizatihi hasta başı interaktif eğitim yöntemlerinin kullanılması ile toplum sağlığını uzun vadede olumlu yönde etkileyebilecek kaliteli yeni Acil Tıp Uzmanlarının yetiştirilmesidir.


Son Güncelleme : 22 Temmuz Perşembe 2021
1008