Tıp Fakültesi


Bölüm Hakkında

aile-hekimligi

Aile Hekimliği Dünya Aile Hekimleri Birliği WONCA’nın tanımı ile kendine özgü eğitim içeriği, araştırması, kanıt temeli ve klinik uygulaması olan akademik ve bilimsel bir tıp disiplini ve birinci basamak yönelimli klinik uzmanlık dalıdır.

Aile Hekimliği Anabilim Dalı WONCA’nın tanımladığı Aile Hekimlerinin yeterlikleri ve özellikleri bağlamında uzman aile hekimleri yetiştirmekte ve tıp öğrencilerinin birinci basamak sağlık hizmeti sunmada yetkin olmaları için onların eğitim sürecinde aktif olarak görev almaktadır. Tıp eğitiminin bilimsel bir temele oturtulmuş bir usta-çırak ilişkisi içinde yapılmasının en iyi sonuçları sağladığının bilinci içinde eğitimi uygulama içinde vermektedir.

Üniversite Hastanesi içinde ve şehir merkezindeki polikliniklerimizde sağlık hizmeti almak için başvuran hastalara disiplinin ilkeleri doğrultusunda kaliteli sağlık hizmeti sunmaktadır. Aile hekimliği AD hekimleri sağlık hizmetini yaş, cinsiyet ya da kişinin başka herhangi bir özelliğine bakmaksızın ve rahatsızlık ayrımı yapmaksızın tıbbi bakım arayan her bireyin tüm sağlık sorunları ile ilgili sağlık hizmeti sunarlar. Hastalarının rahatsızlıklarının ve hastalıklarının yönetiminde hasta merkezli bir yaklaşım sergilerler. Hastalarını bir bütün olarak değerlendirir, sağlık sorunlarının bedensel, ruhsal ve sosyal boyutlarını anlamaya çalışır. Sağlık sorunlarının çözümünde hastalar ile birlikte çalışır, tedavi planını hazırlarken onların düşüncelerini dikkate alır. Gerektiğinde diğer uzmanlık dalları ile görüşür, hastayı birlikte değerlendirirler. Ne zaman tedaviyi üstleneceklerinin ve ne zaman diğer bir branş uzmanına danışması gerektiğinin bilinci içinde sağlık hizmeti sunarlar.

Aile hekimliği AD hekimleri koruyucu hekimliğin öneminin bilinci içindedirler. Korumanın hastalıkları tedavi etmeden daha önemli olduğunu bilerek hastalarını hastalıklardan korumaya ve sağlıklarını artırmaya çalışırlar. Hasta ile her karşılaşmayı koruyucu sağlık hizmetlerini uygulamada bir fırsat olarak değerlendirirler. Hastalarını bilgilendirerek, danışmanlık yaparak sağlıklarını korumalarına ve geliştirmelerine yardımcı olurken onları kendi sağlıklarının sorumluluğunu almaları için güçlendirmeye ve yüreklendirmeye çalışırlar.

Koruyucu sağlık hizmetleri bağlamında yapılan periyodik sağlık muayeneleri ile kişileri hasta olmadan önce değerlendirirler. Periyodik sağlık muayenesi kişinin yaş ve cinsiyetine, sağlık risklerine göre belirlenen bir sağlık hizmetidir. Bu hizmet sunulurken kişi bütün olarak değerlendirilir, sağlık risklerine göre gerekli taramaları yapılır, koruyucu hizmetler kapsamında danışmanlık verilir, gerekli aşılamaların yapılması sağlanır ve birey için bir izlem planı yapılır.

Aile hekimliğinde sunulan tüm sağlık hizmetleri dünyadaki son gelişmeler, rehberler ve kanıta dayalı tıp dikkate alınarak verilmektedir.

Aile hekimliği AD polikliniklerine sağlık hizmeti almak isteyen her birey randevu almaksızın mesai günleri içinde başvurabilmektedir. Ayrışmamış sağlık sorunları olan, hangi polikliniğe başvuracağını bilemeyen kişiler aile hekimliği polikliniklerinden danışmanlık alabilmektedir.


Son Güncelleme : 22 Temmuz Perşembe 2021
1008