Tıp Fakültesi


Bölüm Hakkında

      Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Tıp Fakültesi ile birlikte 1977 yılında kurulmuş görünmesine karşılık fiili olarak Doç. Dr. Mete SAVEREN başkanlığında 1980 yılında hayata geçmiştir.İlk asistanları Ankara Tıp Fakültesinden 4.yılında gelen Dr. Osman ACAR , Dr. Mehmet YÜZGEÇ ve Dr. Recai TUNCER’dir.1981 Haziran ayına kadar Kepez’deki hastanede sadece poliklinik ve Antalya Devlet Hastanesinde birkaç ameliyat ile geçirilmiş ve 1981’de hastanenin faaliyete geçmesi ile birlikte , 1983 yılında Antalya’ya ilk CT gelene kadar  çoğunlukla kafa travmaları ve Lomber Disk Hernileri hastaların büyük kısmını  oluşturmuştur.İlk yıllarda 10  Nöroşirurji ve 5 yoğun bakım yatağı ile yılda 250 dolayında ameliyat sağlanmıştır.1987 yılında Dr. Recai TUNCER Yardımcı Doçent kadrosuna atanarak kliniğimizin 2. Öğretim üyesi olmuştur. Profesör SAVEREN’inde teşvikleri ile Nörovasküler cerrahi, kafatabanı tümörleri cerrahisi,vertebra yaralanmaları ve pediatrik hastalarda şant ve spinal disrafizm ameliyatlarının da başlanması ile birlikte cerrahi olgular çeşitlenmiş , hem deneysel hem de klinik araştırmalar artmaya başlamıştır.Bu dönem ameliyathanede ameliyat mikroskobu ve mikrocerrahi setler ve hastanede tanı yöntemlerinin de daha geliştiği yıllardır.

        1995 yılında Dr. Saim KAZAN , 1997 yılında Dr. Cem AÇIKBAŞ’ın yardımcı doçent kadrolarına atanması ile birlikte Öğretim Üyesi sayısı artmıştır.1997’de yeni hastane A blokta ilk ayrı Nöroşirurji servine geçiş ile birlikte yatak sayıları artmış, daha modern yoğun bakım koşulları oluşmuştur.Bu dönemde tüm Nöroşirurji hastalarına müdahale edebilir durumdaki kliniğimiz yıllık 400  ameliyat sayısına ulaşmıştır.1999 yılında da B blok yeni Nöroşirurji servisi ile yatak sayıları 35’ e  çıkmıştır.Ameliyat sayısı da yıllık 700’e  ulaşmıştır.2000 yılında Dr. Tanju UÇAR ,2004 yılında Dr. Mahmut AKYÜZ Yardımcı Doçent olarak Öğretim Üyesi kadrosuna dahil olmuştur.Takiben  Prof. Dr. Mete SAVEREN’in emekli olması ile halen 8 Öğretim Üyesi ile devam etmektedir.

      Prof. Dr. Recai TUNCER’in Nörovasküler Cerrahi ,Prof. Dr. Saim KAZAN’ın Pediatrik Nöroşirurji , Prof. Dr. Cem AÇIKBAŞ’ın Vertebra yaralanmaları , Prof. Dr. Tanju UÇAR’ın Spastisiste ve Trigeminal Nevralji , Prof. Dr. Mahmut AKYÜZ’ün Epilepsi Cerrahisi özel ilgi alanlarıdır.

Anabilim Dalımız 2009 itibari ile 100’ün üzerinde yabancı ve yerli yayına sahiptir.

Anabilim Dalımızdan 2009 yılına kadar 23  Nöroşirurji uzmanı yetişmiştir.


Son Güncelleme : 8 Aralık Perşembe 2016
1008