Akdeniz Üniversitesi

BİLİMSEL PROGRAM

Friday, February 27, 2015

 

 

12:00-12:30

Açılış Töreni

12:30-13:30

Öğle Yemeği

13:30- 14:30

1.Oturum: Diabetes Mellitus

-       DM’nin dünü- bugünü

-       DM’nin uzun dönem izlemi ve Diyabetik komplikasyonlar

-       Diyabette medikal tedavi ve uyum sorunlar

-       Serbest bildirim

14:30- 15:15

Hoca Sunumları

-       Yapay pankreas

-       Diyabette gen tedavisi

15:15- 15:30

Ara

 15:30-16:30

 

 

 

2.Oturum: Adrenal Bez ve Hipofiz Hastalıkları 

-       Cushing Sendromu ve hiperkortizolemi(Vaka Sunumu)

-       Addison ve hipokortizolemi(Vaka Sunumu)

-       Hipofiz adenomları ve hiperprolaktinemi

-       Hipofizer yetmezlik

16:30- 16:50

Hoca Sunumları

   Endokrin HT

16:50- 17:30

Fotoğraflarla endokrinolojik hastalıklar

17:30-18:30

Poster Sunumları

18:30 - 20:30

Workshop

20:30- 00:00

Gala Yemeği

Saturday, February 28, 2015

 

 

9:00-10:00

 3.Oturum:Tiroid-Paratiroid ve Kemik Hastalıkları

 Oturum Başkanı:

-       Türkiye’de İyot eksikliği sorunu ve sonuçları

-       Tiroid nodüllerine yaklaşım

-       D Vitamini eksikliği

-       Osteoporoz-PTH

 

 

10:00-10:45

Hoca Sunumları

-       Fotoğraflarla tiroid

-       Tiroid kanserleri

10:45- 11:00

Ara

 

11:00- 12:00

4. Oturum: Çocuk Endokrinolojisi 

-       Doğumsal hipotiroidi

-       Nutrisyonel raşitizm

-       Tip 1 DM güncel tedavi yaklaşımları ve uyum

-       Serbest bildirim

 

 12:00- 12:45

Hoca Sunumları

-       Erken Ergenlik

-       Çocuklarda beslenme ve obezite

12:45- 13:45

Öğle Yemeği

13:45-14:00

Toplu Fotoğraf Çekimi

 

14:00- 15:00

5.oturum: Obezite-Beslenme  

-       Erişkin yaş grubunda obezitenin getirdiği komplikasyonlar

-       Obeziteyi önleme ve tedavide beslenme çeşitlilikleri

-       Dislipidemi ve Hepatosteatoz

-       Serbest bildirim

15:00-15:30

Hoca Sunumları

-        Obezitede cerrahinin yeri ve tedaviye entegre yaklaşım

15:30- 16:00

Ara

16:00- 17:00

6.Oturum: Gonad Hastalıkları

-       Postmenapozal Dönem Sorunları

-       Disfonksiyonel Intrauterin Kanama- Dismenore

-       PCOS

-       Geç Başlangıçlı Konjenital Adrenal Hiperplazi(3 Olgu-literatür)

 

 

17:00-18:15

  Hoca Sunumları

-       Hoca Sunumları Amenoreye Genel Yaklaşım

-       İnfertilitede hormonal tedavi ve yardımcı üreme teknikleri

-       İmpotans- Erektil Disfonksiyon

18:15-19:15

Workshop

19:15-20:15

Akşam Yemeği

20:15-20:45

Poster Sunum Değerlendirmeleri

20:45-21:30

Serbest Kürsü – Ödül Töreni ve Kapanış

21:30- 00:00

Bar gecesi

Sayfa Özeti: Bilimsel Program

Anahtar Kelimeler: