Akdeniz Üniversitesi

BİLİMSEL PROGRAM 

Sunday, February 08, 2015

 

 

12:00-12:45

Açılış Töreni

12:45-13:45

Öğle Yemeği

13:45- 14:45

1.Oturum:Obezite-Beslenme 

-       Erişkin yaş grubunda obezitenin getirdiği komplikasyonlar

-       Obeziteyi önleme ve tedavide beslenme çeşitlilikleri

-       Dislipidemi ve Hepatosteatoz

-       Serbest Bildirim

14:45- 15:15

Hoca Sunumları

-       Obezitede cerrrahini yeri ve tedaviye entegre yaklaşım

15:15- 15:30

Ara

 15:30-16:30

 

 

 

2.Oturum: Adrenal Bez ve Hipofiz Hastalıkları 

-       Cushing Sendromu ve hiperkortizolemi(Vaka Sunumu)

-       Addison ve hipokortizolemi(Vaka Sunumu)

-       Hiperprolaktinemi ve hipofiz adenomları

-       Serbest Bildirim

16:30- 16:50

Hoca Sunumları

   Endokrin HT

16:50- 17:30

Fotoğraflarla endokrinolojik hastalıklar

17:30-18:30

Poster Sunumları

18:30 - 20:30

Workshop

20:30- 00:00

Gala Yemeği

 

 

 

Saturday, February 28, 2015

 

 

8:30- 9:30

3.Oturum :Tiroid- Paratiroid ve Kemik Hastalıkları 

-       D Vitamini eksikliği

-       Türkiye’de İyot eksikliği sorunu ve sonuçları

-       Tiroid nodüllerine yaklaşım

-       PTH ve osteoporoz

  9:30-10:20

Hoca Sunumları

-       Fotoğraflarla tiroid

-       Tiroid kanserleri

10:20- 10:35

Ara

 

10:35- 11:35

4. Oturum: Gonad Hastalıkları

-       Postmenapozal Dönem Sorunları

-       Disfonksiyonel Intrauterin Kanama- Dismenore

-       PCOS

-       Serbest Bildirim

 11:35- 12:50

Hoca Sunumları

-       Kadaverik donörden Rahim nakli- hamilelik süreci

-       İnfertilitede hormonal tedavi ve yardımcı üreme teknikleri

-       İmpotans- Erektil Disfonksiyon

12:50- 13:50

Öğle Yemeği

13:50-14:10

Toplu Fotoğraf Çekimi

 

14:10- 15:10

5.oturum: Çocuk Endokrinolojisi 

-       Doğumsal hipotiroidi

-       Nutrisyonel Raşitizm

-       Tip 1 DM güncel tedavi yaklaşımları ve uyum

-       Serbest Bildirim

15:10-16:00

Hoca Sunumları

-       Erken Ergenlik

-       Çocuklarda beslenme ve obezite

16:00- 16:15

Ara

16:15- 17:15

6.Oturum :Diabetes Mellitus 

-       DM’nin dünü- bugünü

-       DM’nin uzun dönem izlemi ve Diyabetik komplikasyonlar

-       Diyabette medikal tedavi ve uyum sorunları

-       Serbest Bildirim

17:15-18:15

Hoca Sunumları

-       Diyabette kök hücre ve gen tedavisi

-       Yapay pankreas

18:15-19:15

Workshop

19:15-20:15

Akşam Yemeği

20:15-20:45

Poster Sunum Değerlendirmeleri

20:45-21:30

Serbest Kürsü – Ödül Töreni ve Kapanış

21:30- 00:00

Bar gecesi

Sayfa Özeti: Bilimsel Program

Anahtar Kelimeler: