Akdeniz Üniversitesi
  • OTURUM 1: Araştrıma Sunumları

1-) Araştırma Sunumu

2-) Araştırma Sunumu

3-) Araştırma Sunumu

4-) Araştırma Sunumu

  • OTURUM 2: Kadaverik Donör ile İlgili Problemler

1-)Donör Bakımı 

2-)Beyin Ölümü Kararı

3-)Organ nakli için hasta yakınlarının ikna edilmesi

4-)Lojistik

  • OTURUM 3: Transplantasyon ve İmmünoloji

Nakil Öncesi Bakılan Parametreler

1-) Kan grubu Tayini,HLA doku tiplendirilmesi,

2-) Anti-HLA antikor tespiti Cross-Match Testi

3-) Akut ve hiperakut rejeksiyon İmmunopatogenezi

4-) Kronik Rejeksiyon İmmunopatogenezi

  • OTURUM 4: Solid Organ Transplantasyonu

1-) Kalp Transplantasyonu

2-) Karaciğer Transplantasyonu

3-) Böbrek Transplantasyonu

4-) Akciğer Transplantasyonu

  • OTURUM 5: Kompozit Doku Nakilleri

1-) Ekstremite Nakilleri

2-) Yüz Nakilleri

3-) Üst Sindirim ve Solunum Yolu Nakilleri

4-) Barsak Nakilleri

  • OTURUM 6: Hangi İmmünsüpressif Ajanı Seçelim?

1-) Antimetabolitler (AZA, MMF)

2-) Kalsinörin İnhibitörleri (Cyc, Tacro) 

3-) mTOR İnhibitörleri (Sirolimus, Everolimus)

4-) İndüksiyon Tedavisi (basiliksimab, ATG, Simulect)

  • OTURUM 7: Transplantasyon ve Enfeksiyon

1-) Alıcı ve Vericinin Enfeksiyon Açısından Taranması

2-) Post-transplantasyon Enfeksiyonları

3-) Donör Kaynaklı Enfeksiyonlar

4-) Enfeksiyondan Korunma ve Aşılama

  • POSTER SUNUMLAR

Gerekli Bilgi ve Sunum talebinde bulunmak için:

Gamze TURGUT : 0 507 721 32 05

                      : bilimselakutok13@gmail.com

Sayfa Özeti: Bilimsel Program

Anahtar Kelimeler: