Tıp Fakültesi


Bölüm Hakkında

  Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, ideal bir üniversitenin temel gerekliliklerinden olan bilgi alt yapısını oluşturma, araştırma planlama, araştırma sonuçlarını değerlendirme ve sunma konuları ile  bilgi ve iletişim teknolojilerinin tıpta eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında kullanımı konularında araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere kurulmuştur.

Tıp fakültesinde “Bilişim Uygulamaları”,  “Tıp Bilişimi” ve “Biyoistatistik” derslerini, Diş Hekimliği Fakültesinde Ders, Hemşirelik Yüksek Okuluna “Hemşirelik Bilişimi” ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan çeşitli branşlardaki yüksek lisans öğrencilerine “Bilgisayara Giriş” ,“ Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri” derslerini ve Tıp Fakültesi bünyesinde araştırma faaliyetlerine danışmanlık hizmetlerini yürütmektedir.

Ayrıca, Anabilim dalımızın 1992 yılından itibaren , Türkiye’de bu alandaki ilk eğitim programı olan “Tıp Bilişimi (medikal enformatik) Yüksek Lisans Programı”nı, 2004 yılından itibaren de “Tıp Bilişimi Doktora Programı”nı  yürütmekte ve bu alanda araştırmalar gerçekleştirmektedir. Doktora programımızda halen 10 öğrenci öğrenimini sürdürmektedir.


Son Güncelleme : 22 Temmuz Perşembe 2021
1008