Tıp Fakültesi


Bölüm Hakkında

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 1976 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak Antalya Tıp Fakültesi adıyla kurulmuştur.  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 3 Ekim 1980’de poliklinik,  Haziran 1981’de yataklı klinik şeklinde eğitim ve hizmete açılmıştır. 1982 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır.

Ocak 2022 itibarıyla 15 bilim dalı ve 33 öğretim üyesi eğitim, öğretim ve hizmetini sürdürmektedir. Ana bilim dalımız kapsamında Yenidoğan, Sağlam Çocuk ve Sosyal Pediatri, Çocuk Acil, Çocuk Yoğun Bakım, Hematoloji-Onkoloji, Kardiyoloji, Gastroenteroloji, Nefroloji, Allerji-İmmunoloji, Endokrinoloji,  Nöroloji, Göğüs Hastalıkları, Genetik, Metabolizma Hastalıkları, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalları mevcuttur. Tüm bilim dallarımızda yan dal uzmanlık öğrencisi de yetiştirilmektedir.

Kliniğimiz her bilim dalının poliklinikleri yanı sıra yenidoğan ve prematüre yoğun bakım, çocuk yoğun bakım, genel çocuk servisi, hematoloji-onkoloji servisi, KIT ünitesi ve diğer yan dal servislerine ait toplam 144 yatak ile çalışmaktadır. Üniversitemizde kemik iliği yanı sıra solid organ ve doku nakilleri de yapılmakta ve ilgili bilim dallarınca izlenmektedir. Kapsamlı biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları yanı sıra metabolizma ve genetik laboratuvarları imkanı da bulunmaktadır.


Son Güncelleme : 28 Mart Pazartesi 2022
1008