Tıp Fakültesi


Bölüm Hakkında

   Fakülte Kurulunun 26 Ocak 1976 tarihindeki 11. Toplantı ve 16 Sayılı Kararı gereğince Antalya Tıp Fakültesinde 30 kürsünün kurulmasına karar verilmiştir. Bunlardan bir tanesi de Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü olmuştur. Fakülte Kurulunun 26 Haziran 1979 tarihli ve Üniversitenin 3 Temmuz 1979 tarih ve 215 sayılı kararıyla, Doç. Dr. Erdal Başaran Deri ve Zührevi Hastalıkları Kürsüsü ne ilk Kürsü Başkanı olarak atanmıştır.

1979-1980 Eğitim Öğretim Yılında Dönem III. öğrencilerine verilen Sifiliz konulu ders, kürsünün fakültedeki ilk dersi olmuştur. 1981-1982 Eğitim-Öğretim yılı, dönem V öğrencilerine Deri ve Zührevi Hastalıkları stajının ilk verildiği yıl olmuştur.

Deri ve Zührevi Hastalıkları Polikliniği ilk olarak Ekim 1980’de Üniversitenin Kepez’de yer alan hastane binasının zemin katındaki bir odada, Doç. Dr. Erdal Başaran ve bölümün ilk asistanı Dr. Ali Ülkü Yılmaz ile başlatılmıştır. Poliklinik, öğleden sonra 2 saatliğine koter ve biyopsi işlemleri yapılan küçük müdahale odası olarak da kullanılmıştır. Uzman Dr. Şahin Yazar, 1981 yılı Mart ayında uzman asistan kadrosuna atanmış, daha sonra aynı yıl 2547 sayılı YÖK yasasıyla kürsünün Anabilim Dalı olmasını takiben Kasım 1982’de yeni bir akademik kadro olan yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır.

Anabilim Dalı 1987 yılında kampüs E bloktaki yerine taşınmıştır. Bu tarihlerde hastanede bölüme ayrılmış hasta yatağı bulunmamaktadır ve hastalar koğuşlarda boş bulunan yataklara yatırılarak izlenmektedir. 1992 yılında fototerapi ve kriyoterapi üniteleri çalışmaya başlamış, Temmuz 1997’den itibaren ise bölüm yataklı servisi olan bir bölüm haline gelmiştir. 1987 ile 2005 yılları arasında hastane içinde yapılan düzenlemeler ve inşaatlar nedeniyle poliklinikler 7 kez yer değiştirmiştir. 2005 yılından bu yana, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, tüm hizmetlerin sunulduğu, öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin bir arada bulunduğu H 4 blok, 1. katta çalışmasına devam etmektedir.


Son Güncelleme : 23 Temmuz Cuma 2021
1008