Akdeniz Üniversitesi

EĞİTİM PROGRAMI

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk üç yıl ders kurullarından, dört ve beşinci yıllar ise stajlardan oluşmaktadır. İlk iki yıl normal yapı ve fonksiyona yönelik iken üçüncü yıl anormal yapı ve fonksiyonlara ait sistem temelli öğrenmeyi içerir. Klinik dönemlerde stajlar sırasında temel bilimlerde öğrendiklerini kullanarak bilgi ve becerilerini arttırmaları ve aday doktorluk döneminde ise öğrendikleri yetkinlik alanlarını uygulamaları beklenmektedir. Dönem I’de TDP, Dönem II’de ÖÇM, Dönem III’de Gönüllü Araştırma Bloğu seçmeli olarak, PDÖ’ler ise Dönem I ve II’de zorunlu olarak uygulanmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinin eğitim programlarının temel yapısını, içeriğini ve özelliklerini gösteren şema ve dönemlere göre ders programı aşağıda sunulmuştur.

Şema 1: TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI TEMEL ÖZELLİKLERİ

1. SINIF

Temel Bilimlere Giriş I

 PDÖ

Temel Bilimlere Giriş II

PDÖ

Hücrenin Moleküler Yapısı ve Genetik

PDÖ

Doku ve Hareket Sistemi   I 

PDÖ

Hareket Sistemi  II

PDÖ

TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ

2.  SINIF

Hemopoetik, Dolaşım ve Solunum Sistemleri

PDÖ

Sindirim ve Boşaltım Sistemi

 PDÖ-Makale Kulubü

Merkezi Sinir Sistemi ve Duyu Organları

PDÖ- Makale Kulubü

Endokrin ve Üreme Sistemleri

 PDÖ- Makale Kulubü

Hastalıkların Biyolojik Temelleri


PDÖ- Makale Kulubü

ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLLERİ

3. SINIF

5 B

Ders Kurulu

Klinik Bilimlere Giriş Ders Kurulu

Dolaşım ve Solunum

Sistemi

Ders Kurulu

Kan Lenf İmmun Sistem Ders Kurulu

Gastro-İntestinal Sistem

Ders Kurulu

Topluma Dayalı Tıp Ders Kurulu

Endokrin Sistem Ders Kurulu

Genito-

Üriner Sistem Ders Kurulu

Topluma Dayalı Tıp Ders Kurulu

Nörolojik Sistem

Ders Kurulu

Kas İskelet Sistemi Ders Kurulu

Topluma Dayalı Tıp Ders Kurulu

GÖNÜLLÜ ARAŞTIRMA BLOĞU

4.  SINIF

Bütünleşik Dahiliye

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum- Halk Sağlığı

Bütünleşik Cerrahi

5. SINIF

Dolaşım Solunum

Staj Kurulu

Acil Tıp - Dermatoloji

 Staj Kurulu

Göz - İnfeksiyon - KBB

 Staj Kurulu

Hareket Sistemi Staj Kurulu

Radyoloji - Üroloji - Adli Tıp  

Staj Kurulu

6.  SINIF (Aday Doktorluk Dönemi)

İç Hastalıkları

 

Dahili Tıp (Adli Tıp –Göğüs Hastalıkları)

Psikiyatri

Acil Tıp

Halk Sağlığı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum / Seçmeli


 

* Kısaltmalar: PDÖ: Probleme Dayalı Öğrenim; MYD: Mesleki Yabancı Dil

Sayfa Özeti: Eğitim programı

Anahtar Kelimeler: