Tıp Fakültesi


Eğitim Programı

EĞİTİM PROGRAMI

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk üç yıl ders kurullarından, dört ve beşinci yıllar ise stajlardan oluşmaktadır. İlk iki yıl normal yapı ve fonksiyona yönelik iken üçüncü yıl anormal yapı ve fonksiyonlara ait sistem temelli öğrenmeyi içerir. Klinik dönemlerde stajlar sırasında temel bilimlerde öğrendiklerini kullanarak bilgi ve becerilerini arttırmaları ve aday doktorluk döneminde ise öğrendikleri yetkinlik alanlarını uygulamaları beklenmektedir. Dönem I’de TDP, Dönem II’de ÖÇM, Dönem III’de Gönüllü Araştırma Bloğu seçmeli olarak, PDÖ’ler ise Dönem I ve II’de zorunlu olarak uygulanmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinin eğitim programlarının temel yapısını, içeriğini ve özelliklerini gösteren şema ve dönemlere göre ders programı aşağıda sunulmuştur.

Şema 1: TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI TEMEL ÖZELLİKLERİ

TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI TEMEL ÖZELLİKLERİ
1. SINIF
Temel Bilimlere Giriş ve Hücre Biyolojisi Hücre Biyolojisi ve Genetik Doku ve Hareket Sistemi   I Hareket Sistemi  II
  PDÖ PDÖ PDÖ
TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ
Tıp Dışı Zorunlu / Seçmeli Dersler
2.  SINIF
Hemopoetik, Dolaşım ve Solunum Sistemleri Boşaltım ve Sindirim Sistemi Merkezi Sinir Sistemi ve Duyu Organları Endokrin ve Üreme Sistemleri Hastalıkların Biyolojik Temelleri
PDÖ PDÖ PDÖ PDÖ  
  Makale Kulübü Makale Kulübü Makale Kulübü  
ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLLERİ
Tıp Dışı Zorunlu / Seçmeli Dersler
3. SINIF
Kliniğe Giriş ve Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Bloğu Dolaşım ve Solunum

Sistemi

Seçmeli Ders Bloğu Kan-Lenf-İmmun Sistem Hastalıkları Gastrointestinal Sistem Endokrin Sistem ve  Genito Üriner Sistem Topluma Dayalı Tıp Kas İskelet ve Nöroloji
MESLEKSEL BECERİ BLOĞU
GÖNÜLLÜ ARAŞTIRMA BLOĞU
4.  SINIF
Bütünleşik Dahiliye Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum

Halk Sağlığı

Bütünleşik Cerrahi

Tıp Etiği

5. SINIF
Radyoloji

Üroloji

Adli Tıp

Hareket Sistemi (Ortopedi, FTR)

Rasyonel Farmakoterapi

Nöropsikiyatri (Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Psikiyatri) Göz

İnfeksiyon Hastalıkları

KBB

Acil Tıp

Dermatoloji

Solunum

Dolaşım

6.  SINIF (Aday Doktorluk Dönemi)
 
İç Hastalıkları

 

Dahili Tıp (Adli Tıp –Kardiyoloji/Göğüs Hastalıkları)

Psikiyatri

Acil Tıp

Genel Cerrahi

Halk Sağlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum

Seçmeli

 

* Kısaltmalar: PDÖ: Probleme Dayalı Öğrenim; FTR: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 


Son Güncelleme : 5 Ekim Çarşamba 2016
920