Tıp Fakültesi


Eğitim Programı

EĞİTİM PROGRAMI

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk üç yıl ders kurullarından, dört ve beşinci yıllar ise klinik stajlardan oluşmaktadır. İlk iki yıl normal yapı ve fonksiyona yönelik iken üçüncü yıl anormal yapı ve fonksiyonlara ait sistem temelli öğrenmeyi içerir. Klinik dönemlerde stajlar sırasında temel bilimlerde öğrendiklerini kullanarak bilgi ve becerilerini arttırmaları ve aday doktorluk döneminde ise öğrendikleri yetkinlik alanlarını uygulamaları beklenmektedir. Dönem I’de Toplumsal Destek Projeleri (TDP), Dönem II’de Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) ve Dönem II’de Mesleki Yabancı Dil (Makale Saati) ile Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) oturumları zorunlu, Dönem III’teki Gönüllü Araştırma Bloğu seçmeli olarak uygulanmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitim programının temel yapısını, içeriğini ve özelliklerini gösteren şema ve dönemlere göre ders programı aşağıda sunulmuştur.

 

Şema 1: TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI TEMEL ÖZELLİKLERİ


Son Güncelleme : 18 Ekim Perşembe 2018
934