Tıp Fakültesi


Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı, fakültemiz vizyon ve misyonu doğrultusunda oluşturulmuştur. Eğitim programı Harden tarafından geliştirilen (SPICES) tıp eğitimi değişimin çerçevesini oluşturan, öğrenci merkezli, problem çözmeye yönelik, entegrasyonu sağlanmış, topluma dayalı, seçmelilerin yer aldığı, sistematik bir eğitim modeli özelliği göstermektedir.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, eğitim programı modeli ilk üç yılda organ sistemleri zemininde entegre edilmiş (yatay entegre), temel ve klinik bilimlerin Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) aracılığı ile ilişkilendirildiği (dikey entegre), ayrıca topluma yönelik eğitim hedeflerine sıkça yer veren bir programa sahiptir. Dönem IV ve V de ise klinik stajlara dayalı, temel bilimlerin daha az klinik bilimlerin ise ağırlıkta olduğu yatay ve dikey entegrasyon bulunmaktadır. Eğitim programında intearaktif uygulamalar şeklinde klasik dersler, küçük grup çalışmaları, laboratuar uygulamaları, klinik beceri eğitimi, hasta başı uygulamalar gibi farklı eğitim yöntemleri kullanılmaktadır.

Tıp eğitiminde bir hekim adayının sahip olması gereken tüm mesleksel beceriler 1998 yılından bu yana Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mesleksel Beceri Laboratuarı’nda fantom modeller üzerinde yapılandırılmış bir eğitim modeli ile 6-8 kişilik gruplar halinde öğrencilere öğretilmektedir. 2002 – 2003 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim programımız, Ulusal Çekirdek Eğitim Programının (UÇEP) tamamını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiş, PDÖ uygulamaları bu tarihten itibaren eğitim programına dahil edilmiştir. İyi hekim yetiştirmede çok önem verdiğimiz tıbbi etik, tıbbi felsefe, sağlık ekonomisi, tıbbi bilişim, klinik ve bilimsel araştırma becerileri, iletişim becerileri, kanıta dayalı tıp uygulamaları gibi konular dönem I, II ve III eğitim programlarında modüler tarzda yer almaktadır.


Son Güncelleme : 5 Ekim Çarşamba 2016
934