Tıp Fakültesi


Bölüm Hakkında
1973 yılında Antalya Tıp Fakültesi’nin kurulmasından sonra 1980 yılına kadar anabilim dalımız henüz hizmet binası olmadığı için Ankara Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kürsüsü’nün bünyesinde Doç. Dr. Aker Akyokuş başkanlığında faaliyet göstermiştir. 1980’de Kepez’deki hastanenin açılışı ile birlikte Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kürsüsü de Antalya’ya taşınmış ve başkanlığa Prof. Dr. Korkut Yaltkaya vekaleten atanmıştır. 1982 yılında Antalya Tıp Fakültesi’nin Akdeniz Üniversitesi’ne bağlanmasıyla Prof. Dr. Tansu Arasıl 1 yıl süreyle geçici görevlendirme ile kürsü başkanlığına atanmış ve anabilim dalımız tedavi salonlarının ve fizik tedavi aletlerinin bulunduğu bir prefabrik binaya sahip olmuştur.

1997 yılında Arapsuyu’ndaki kampüs içerisindeki hastaneye taşınan anabilim dalımız 15 kişilik yataklı servis ve tedavi üniteleri ile faaliyet göstermiştir. Ağustos 2007 yılında ise ana binaya yaklaşık 200m. uzaklıkta bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne taşınmıştır. Anabilim dalımız halen 25 kişilik yataklı servis, 3 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 2 Romanoloji polikliniği, EMG laboratuvarı, hidroterapi birimi, izokinetik ölçüm ve tedavi ünitesi, pediyatrik rehabilitasyon ünitesi, egzersiz ve fizik tedavi salonları, 50 öğrencilik dershane ve bölüm kütüphanesinin bulunduğu bu modern binada hizmet vermektedir.

Servisimizde hem rehabilitasyon hem de romatoloji hastaları takip edilmektedir. Diğer anabilim dallarının yataklı servislerinde yatan hastalara ise konsültasyon düzeyinde düzenli rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. Polikliniklerimize ayaktan başvuran bir yıllık hasta sayısı ise 15.000-20.000 arasında değişmektedir.

  Hastanemiz B blokta bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi’ nde ayaktan gelen hastalara ve o blokta yatan diğer bölümlerin hastalarına hizmet verilmekte ve ayrıca A Blok’ ta bulunan anabilim dalımıza ait 15 yatan hastalara da yine o katta oluşturulmuş diğer bir ünitemizle tedavi yapılmaktadır. Yataklı servisimiz % 100 dolulukla çalışmaktadır. Polikliniğimizde günlük 80-100 hasta tedavi edilmektedir. Fizik Tedavi Ünitelerimizde hidroterapi dahil hemen hemen tüm fizik tedavi uygulamaları yapılmaktadır. Nörolojik, ortopedik, pediyatrik, romatolojik ve diğer rehabilitasyon hizmetleri anabilim dalımızda başarı ile sürdürülmektedir. B Blok’ ta yapılandırılmış rehabilitasyon ve osteoporoz poliklinikleri ile bu konuda ihtiyacı olan hastalara gecikmeden hizmet verilmesi hedeflenmiştir. A Blokta bulunan polikliniklerimizde ise kas-iskelet sistemi hastaları kabul edilmekte ve her 2 polikliniğimizde de hastaların genel değerlendirilmesi yapılmaktadır. Tanı ve tedavi hizmetleri yürütülürken bunlar içinde enflamatuvar (iltahaplı) olanlar diğer iki romatoloji polikliniğinde çok daha geniş zaman ayrılarak detaylı bir şekilde incelenip takip edilmektedirler.

Anabilim Dalımız bünyesinde 1993 yılından beri faaliyet gösteren Romatoloji Bilim Dalı mevcuttur. Bu bilim dalımızda romatoloji konusunda ihtisaslaşmış ekip tarafından özellikle iltahaplı romatizması olan hastalar takip edilmekte ve bu hastaların tanı ve tedavileri özenle yapıldığı gibi konusunda bilimsel çalışmalar da yürütülmektedir. Romatoloji Bilim Dalımız ayrıca bu alanda üst ihtisas (yan dal) verme yetkisine sahip olup bu zamana kadar çok sayıda Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanına Romatolog ünvanı verilmiştir. Bu şahıslar Türkiye’de bazı üniversitelerde FTR Anabilim Dalına bağlı Romatoloji Bilim Dalı’nda görevlerini sürdürmektedirler. Ayrıca Romatoloji Bilim Dalımıza son zamanlarda eğitim hastanelerinden ihtisas almış 2 FTR Uzmanı Sağlık Bakanlığı kanalıyla başvurmuş olup yan dal eğitimleri devam etmektedir. Bu eğitimleri sonrasında devlet hastanelerinde bu dalda hizmetlerini sürdürme imkanına erişeceklerdir.


Son Güncelleme : 22 Temmuz Perşembe 2021
1008