Tıp Fakültesi


Hematoloji Bilim Dalı

Hematoloji

Hematoloji Bilim Dalınca verilen hizmetler:

 1. Hematolojik problemi olan hastalara rutin poliklinik ve servis hizmetleri
 2. Kök Hücre Nakli ve Tedavileri
 3. Eğitim Hizmetleri
  • İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanlık Eğitimleri
  • İmmümohematoloji Yüksek Lisans Eğitimi
  • Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitimi
 4. Kan Bankacılığı ve Aferez Uygulamaları
 5. Laboratuvar Hizmetleri
  • Akış Sitometresi
  • PCR
  • Kök Hücre Hazırlama, Dondurma, Saklama

Son Güncelleme : 29 Kasım Salı 2016
934