Tıp Fakültesi


Bölüm Hakkında

 1985 yılında İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde olmak üzere Prof. Dr. Necmi DEĞER  tarafından Kardiyoloji Anabilim Dalı kürsüsü kurulmuştur. Bu dönemde kardiyoloji servisi ve koroner yoğun bakım birimleri yanı sıra radyoloji kliniğine ait plain anjiografi cihazı kullanılarak sağ kalp kateterizasyonu ve kalıcı kalp pili uygulamalarına başlanmış, Antalya SSK hastanesi ile yapılan protokol çerçevesinde de ekokardiyografi laboratuvar hizmeti verilmiştir. 1990 yılında kürsü Kardiyoloji Ana Bilim Dalına dönüştürülmüş ve tanı-tedavi amaçlı kardiyolojik girişimler Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nin mevcut hastane binasına kurulan “hemodinami ve kardiyovasküler girişim” laboratuvarında yapılmaya başlanmıştır. Hemodinami ve kardiyovasküler girişim laboratuarının yoğun çalışmaları sonucu kürsümüz Türkiye’ nin önde gelen girişimsel kardiyoloji kliniklerinden biri olmuştur.

   1998 yılında yataklı birimleri, koroner yoğun bakım birimi, poliklinik ve girişimsel olmayan kardiyoloji laboratuvarları ile birlikte tamamen, mevcut hastane binasında hizmet vermeye başlayan kliniğimizin yatak kapasitesi 2001 yılında hizmete giren yeni koroner yoğun bakım birimi ve servis bloğu ile daha da artmıştır. Kuruluşundan itibaren Prof Dr. Necmi Değer, Prof. Dr. Filiz Ersel Tüzüner, Prof. Dr. Oktay Sancaktar, Prof. Dr. Selim Yalçınkaya, Prof. Dr. Aytül Belgi Yıldırım, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ve Prof. Dr. İbrahim Demir’ in anabilim dalı başkanı olarak görev yaptığı kardiyoloji kliniğimiz özellikle girişimsel kardiyoloji alanındaki atılgan tutumu ile Türkiye’ de pek çok girişimsel kardiyoloji uygulamasının öncüsü olmuştur: Türkiye’ de ilk radyal yoldan koroner stent implantasyonu, ilk korunmasız sol ana koroner artere stent implantasyonu, ilk koroner lazer ve brakiterapi uygulamaları kliniğimizde yapılmıştır. Ayrıca 1992 yılından beri organize biçimde ve kardiyak cerrahi stand-by desteği ile akut miyokard infarktüsünde primer perkutan koroner girişimi gece-gündüz aralıksız 24 saat sürdürmekte olan kliniğimiz bu konuda Türkiye’ nin en deneyimli olan referans merkezidir. 2003 yılında elektrofizyoloji laboratuvarının da hizmete girmesi ile birlikte çağdaş bir kardiyoloji kliniğinin tüm donanımlarına sahip hale gelen kliniğimiz diğer yandan akademik eğitim programını da başarı ile yürütmektedir.

  Mevcut akademik kadrodaki 9 öğretim üyesi ile tıp fakültesi dönem III, dönem V öğrencilerine ve intörn doktorlara teorik ve uygulamalı pratik eğitim verilmektedir. Bugüne kadar (aralık 2009 itibariyle) 23 uzman yetiştirmiş olan kliniğimizde; ihtisas eğitimine devam edilmekte ve klinik hizmetlerinin sürdürülmesine katkıda bulunmaktadırlar.


Son Güncelleme : 9 Ağustos Pazartesi 2021
1008