Akdeniz Üniversitesi
Adı Soyadı: Mehmet Halil Ertuğ
Doğum Tarihi: 09/02/1954
Ünvanı: Prof.Dr
Alan Üniversite Yıl
Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi 1974
TUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ankara Üniv. Antalya Tıp Fak. 1981

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &  Arts and Humanities)

1- Arcasoy, A., Çavdar, A.O., Ertuğ, H., Gürpınar, F.: Zinc treatment in homozygous beta thalassemia. in "Zinc Deficiency in Human Subjects" ed. by Prasad, A.S., New York, Alan R. Liss Inc. (1983), 107-116.
2- Arman, M.İ., Ertuğ, H., Yeğin, O., Ünal, S.: Neutrophil, Monocyte and Lymphocyte chemotaxis in Reiter's syndrome compared with Rheumatoid Arthritis and Rheumatic Fever. Journal of Islamic Academy of Sciences, 2: 55-56, 1989.
3- Ertuğ, H., Arman, M., Yeğin, O.: Neutrophil, Monocyte and Lymphocyte Locomotion in Rheumatic Fever and Rheumatoid Arthritis. The Turkish Journal of Pediatrics, 32: 73-79, 1990.
4- Demir, R., Ertuğ, M.H., Kocamaz, E., Demir, N., Üstünel,İ., Sipahioğlu, H.: Electronmicroscopic observations on erythropoietic cells in beta-thalassemia. in: Electron Microscopy 92, Volum:3, Biological Sciences, Eds. L.Magies-Magies, M.I.Rodriguez, A. Rios, J.M. Aries. Proceeding of the 10. European Cogress on Electron Microscopy held in Granada, Spain7-11 September, 1992, pp: 511-512.
5- Ertuğ, M.H.: HLA-Dr Antigens in Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease Patients. British Journal of Rheumatology 1993, 32: 347-348.
6- Yeşilipek, M.A., Bircan, İ., Oygür, N., Ertuğ, H., Yeğin, O., Gür Güven, A.: Growth and sexual maturation in children with thalassemia major. Haematologica 1993; 78: 30-33.
7- Bircan,İ., Şişli, S., Güven, A., Çalı, Ş., Yeğin, O., Ertuğ, H., Gür Güven, A., Akar, N.: Hemoglobinopathies in the district of Antalya, Turkey. Pediatric Hematology and Oncology1993; 10: 289-291.    
8- Demir, R., Üstünel, İ., Bağcı, H., Demir, A.Y., Ertuğ, M.H.: Ultrastructure and Molecular Analysis of Erythropoetic Cells in Beta-Thalassemia. Journal of Islamic Academy of Sciences1995; 8:
9- Yeşilipek MA, Alıcıgüzel Y, Ertuğ H, Yeğin O: Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase, Glutathione Reductase, Glutathione Peroxidase, Ceruloplasmine, Selenium and Vitamin E Levels in Thalassemia Major. Second Meeting of the European Haematology Associaton, Paris, France, 29 May- 1 June 1996. British Journal of Haematology 1996; 93: Supp.2, 35.
10- Yeğin O, Coşkun M, Ertuğ H: Cytokines in acute rheumatic fever. Eur. J. Pediatr 1997; 156: 25-29.
11- Kardelen F, Akçurin G, Ertuğ H, Beyazıt Ö: Right Atrial Hydatid Cyst With Multiple Organ Involvement. Asian Cardiovascular & Thoracic Annals 2001; 9: 241-243.
12- Kardelen F, Akçurin G, Ertuğ H, Taçoy Ş, Çiftçioğlu A: Supravalvular aortic stenosis in cutis laxa syndrome : a case report.International Journal of Cardiology 2002; 83 :167 168.                                                                                                                                                                              
13-Sallakcı N, Akcurin G, Köksoy S, Kardelen F, Uguz A, Coskun M, Ertug H, Yegin O: TNF-alpha G-308A polymorphism is associated with rheumatic fever and correlates with increased TNF-alpha production. J Autoimmun 2005; 25(2): 1-5.
14- Kardelen F, Akçurin G, Ertuğ H, Akçurin S, and  Bircan I: Heart Rate Variability and Circadian Variations in Type 1 Diabetes Mellitus. Pediatric Diabetes 2006; 7: 45-50.
15- Kardelen F, Tezcan G, Akcurin G, Ertug H, Yesilipek A. Heart rate variability in patients with thalassemia major. Pediatr Cardiol 2008; 29(5): 935-9.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1- Tümer, N., Ege, B., İmamoğlu, A., Ertuğ , H., Tolunay, Ö.: Çocukluk evresinde amiloid nefroz. Ankara Tıp Mecmuası, 33: 325-330, 1980.
2- Ertuğ, H., Taçoy, Ş., Bircan, İ., Canatan, D., Özpolat, A.: Giardiasis'li olgularımız ve sağıtımdan aldığımız sonuçlar. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1: 79-83, 1982.
3- Işın, E., Demircan, A., Demir, İ., Lüleci, E., Ertuğ, H., Oygür, N.: Bir Bochdalek herni vakası. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1: 245-250, 1983.
4- Bircan, İ., Yeğin, O., Ertuğ, H., Taçoy, Ş., Canatan, D., Oygür, N.: İnfantil torasik distrofi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1: 187-191, 1983.
5- Arcasoy, A., Çavdar, A.O., Ertuğ, H., Gürpınar, F.: Zinc treatment in homozygous beta thalassemia. in "Zinc Deficiency in Human Subjects" ed. by Prasad, A.S., New York, Alan R. Liss Inc. (1983), 107-116.
6- Ertuğ, H.: Talasemi majorda çinko tedavisi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 26: 337-347, 1983.
7-  Bircan, İ., Ertuğ, H., Gür Güven, A., Başaran, E.: Rothmund Thomson sendromlu bir aile. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2: 191-197, 1984.
8- Ertuğ, H., Bircan, İ., Gür Güven, A.: Hipofosfatemik D vitaminine dirençli raşitizm. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2: 127-132, 1984.
9- Bircan, İ., Canatan, D., Ertuğ, H., Oygür, N., Yeğin, O., Taçoy, Ş., Gür Güven, A.: Hiperbilirubinemili 140 yenidoğan bebeğin retrospektif olarak değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2: 109-118, 1984.
10- Bircan, İ., Çalı, Ş., Ertuğ, H., Canatan, D., Yalçınlar, O.: Antalya Lise Öğrencilerinde guatr sıklığı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2: 357-364, 1985.
11- Çalı, Ş., Bircan, İ., Ertuğ, H.: Antalya il merkezindeki liselerde arteriyel hipertansiyon. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2: 351-356, 1985.
12- Ertuğ, H., Bircan, İ., Karaçor, A., Lüleci, E.: Goldenhar Sendromu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2: 263-270, 1985.
13- Baykara, M., Sevük, M., Karpuzoğlu, G., Ertuğ, H.: Bir Rabdomyosarkom olgusu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2: 345-350, 1985.
14- Demir, R., Karpuzoğlu, G., Ertuğ, H., Turgut, H.: Değişik dozlarda uygulanan sodyum florür'ün albino ratlarda böbrek dokusu üzerine toksik etkilerinin deneysel araştırılması. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2: 251-256, 1985.
15- Oygür, N., Yeğin, O., Ertuğ, H., Bircan, İ., Gür Güven, A.: Yenidoğan Sepsis'inin tanısında C-Reaktif protein, beyaz küre ve nötrofil indekslerinin önemi. Çocuk Hastalıkları Dergisi (MıD), 1: 122-126, 1986.
16- Arman, M.İ., Ertuğ, H., Yeğin, O., Ünal, S.: Neutrophil, Monocyte and Lymphocyte chemotaxis in Reiter's syndrome compared with Rheumatoid Arthritis and Rheumatic Fever. Journal of Islamic Academy of Sciences, 2: 55-56, 1989.
17- Bircan, İ., Şişli, S., Güven, A., çalı, Ş., Yeğin, O., Ertuğ, H., Akar, N., Sipahioğlu, H., Gür Güven. A.: Antalyada anormal hemoglobinler ve beta talasemi taşıyıcılarının sıklığı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6: 9-14, 1989.
18- Ertuğ, H., Yeğin, O., Ünal, S., Gür Güven, A.: Akut Eklem Romatizmasında Nötrofil, Monosit ve Lenfosit Kemotaksis'i. Doğa-Turkish Journal of Medical Sciences- Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 14: 208-214, 1990.
19- Oygür, N., Bircan, İ., Ertuğ, H., Gür Güven, A.: Çocuklarda Brusellosis. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(1-2): 41-44, 1990.
20- Oygür, N., Öztürk, E., Yeğin, O., Ertuğ, H., Bircan, İ., Gür Güven, A.: Yenidoğan sepsis'inin modifiye Töllner metodu ile değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 34: 193-205, 1991.
21- Ertuğ, H., Arman, M., Yeğin, O.: Neutrophil, Monocyte and Lymphocyte Locomotion in Rheumatic Fever and Rheumatoid Arthritis. The Turkish Journal of Pediatrics, 32: 73-79, 1990.
22- Demir, R., Ertuğ, M.H., Üstünel,İ., Demir, N., Kocamaz, E., Sipahioğlu, H., Bircan, İ.: Beta thalassemia'lı hastalarda eritrosit ultrastrüktürü. Doğa-Turkish Journal of Medical Sciences-Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 16: 24-37, 1992.
23- Demir, R., Ertuğ, M.H., Kocamaz, E., Demir, N., Üstünel,İ., Sipahioğlu, H.: Electronmicroscopic observations on erythropoietic cells in beta-thalassemia. in: Electron Microscopy 92, Volum:3, Biological Sciences, Eds. L.Magies-Magies, M.I.Rodriguez, A. Rios, J.M. Aries. Proceeding of the 10. European Cogress on Electron Microscopy held in Granada, Spain7-11 September, 1992, pp: 511-512.
24- Ertuğ, M.H., Yeğin,O., Bircan, İ., Artan, R., Gür-Güven, A.: Cardiac complications in beta-thalassemia major. Doğa-Turkish Journal of Medical Sciences-Türk Sağlık Bilimleri Dergisi1992; 16: 557-562.
25- Yeşilipek, A., Semiz, S., Ertuğ, H., Bircan,İ.: Akut promyelositer lösemi ve yaygın damariçi pıhtılaşması (2 olgu sunusu). Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1992; 9(1-2): 75-79.
26- Yeşilipek, M.A., Bircan, İ., Oygür, N., Ertuğ, H., Yeğin, O., Gür Güven, A.: Growth and sexual maturation in children with thalassemia major. Haematologica 1993; 78: 30-33.
27- Özdemir, A., Gür Güven, A., Ertuğ, H., Bircan, O., Semiz, S.: Olgu sunumu: Spondilokostal Dizostozis. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1992; 9(3-4): 83-85.
28- Bircan,İ., Şişli, S., Güven, A., Çalı, Ş., Yeğin, O., Ertuğ, H., Gür Güven, A., Akar, N.: Hemoglobinopathies in the district of Antalya, Turkey. Pediatric Hematology and Oncology1993; 10: 289-291.    
29- Yılmaz, G.G., Bircan, İ., Oygür, N., Karaveli, Ş., Yeğinaltay, T., Ertuğ, H.: Harlequin Fetus. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(1-2), 63-66, 1993.
30- Yeğin, O., Ertuğ, H., Dorak, T., Coşkun, M., Ünal, S., Konukcu, S.: Akciğer Tüberkülozu ve HLA-Dr ilişkisi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.1993; 10(3): 13-15.
31- Ertuğ, M.H.: HLA-Dr Antigens in Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease Patients. British Journal of Rheumatology, 32: 347-348, 1993.
32- Ertuğ, M.H.: Akut Romatizmal Ateşte Etiopatogenez. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(1-2): 77-81, 1993.
33- Ermiş, O., Ertuğ, M.H., Karpuzoğlu, G., Gelen, T., Oygür, N., Yeğin, O.: Kardeş İki Olguda Familial Hiperkolesterolemi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi1994; 11(1): 53-56.
34- Semiz, S., Semiz, E., Ertuğ, H., Karayalçyn, B., Bircan, İ.: İnsülin Bağımlı Diabetes Mellitus'lu Hastalarda Mikroalbuminüri ve Sol Ventrikül Fonksiıonları.  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi1994; 11(2-3): 9-12.
35- Akman, H., Ertuğ, M.H., Oygür, N., Yeşilipek, A., Akman, S., Yeğin, O.: The Pattern of Dicrease In Fetal Hemoglobin Synthesis After Birth. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi1995; 12(1-3): 129-132.
36- Demir, R., Üstünel, İ., Bağcı, H., Demir, A.Y., Ertuğ, M.H.: Ultrastructure and Molecular Analysis of Erythropoetic Cells in Beta-Thalassemia. Journal of Islamic Academy of Sciences1995; 8:
37- Yeşilipek MA, Alıcıgüzel Y, Ertuğ H, Yeğin O: Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase, Glutathione Reductase, Glutathione Peroxidase, Ceruloplasmine, Selenium and Vitamin E Levels in Thalassemia Major. Second Meeting of the European Haematology Associaton, Paris, France, 29 May- 1 June 1996. British Journal of Haematology 1996; 93: Supp.2, 35.
38- Yeğin O, Coşkun M, Ertuğ H: Cytokines in acute rheumatic fever. Eur. J. Pediatr 1997; 156: 25-29.
39- Atay (Erkek) N, Ertuğ H, Yeğin O: Down Sendromuna eşlik eden nadir bir anomali: Morgagni hernisi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi1997; 14 (1-3): 83-85.
40- Akçurin G, Ermiş O, Ertuğ H, Yeğin O: Romatizmal Kalp Hastalığında Çinko ve Hücresel İmmünite. MN Kardiyoloji Dergisi 1998; 5: 258-263.
41- Akçurin, G., Ertuğ, H., Kardelen, F.,Yeğin,O.: Recurrent Right Atrial Thrombi: A Case Report. VI th Balkan Pediatric Cardiıology @ Cardiac Surgery Congress, Antalya-Türkiye, November 4-7 1998, Abstracts, The Turkısh Journal of Pediatrics, volume 40,Supplement 1998, 27.
42- Akçurin G, Ertuğ H, Kardelen F: Patent Duktus Arteriozus’un Kateterizasyon Sırasında Koil İle Kapatılması. MN Kardiyoloji Dergisi 1999; 6: 28-32.
43- Kardelen F, Akçurin G, Ertuğ MH, Yeşilipek A, Yeğin O: Beta Talassemi Major’lu Hastaların  M-Mode ve Doppler Ekokardiyografik Değerlendirilmesi. T. Klin. Kardiyoloji 1999;12: 73-79.
44- Ertuğ MH, Akçurin G: Miyokardit: Patogenezde Yeni Görüşler ve Güncel Tedavi Yöntemleri. MN Kardiyoloji Dergisi 1999; 6: 209-212.
45- Karagöz L, Ertuğ H, Akçurin G, Kardelen F: Siyanotik Konjenital Kalp Hastalığında Demir Eksikliği. MN Kardiyoloji Dergisi 2000; 7: 237-240.
46- Akçurin G, Ertuğ H, Kardelen F: Büyük Arter Transpozisyonlu Olgular ve Balon Atrial Septostomi. MN Kardiyoloji Dergisi 2000; 7: 385-387.
47- Kardelen F, Akçurin G, Ertuğ H, Beyazıt Ö: Right Atrial Hydatid Cyst With Multiple Organ Involvement. Asian Cardiovascular & Thoracic Annals 2001; 9: 241-243.
48- Kardelen F, Akçurin G, Ertuğ H, Taçoy Ş, Çiftçioğlu A: Supravalvular aortic stenosis in cutis laxa syndrome : a case report.International Journal of Cardiology 2002; 83 : 167-168.                                                                                                                                                                                     
49- Dursun O, ErtuğH: Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları. Galenos  Aylık Tıp Dergisi 2004; 7(91):34-40,.
50-Sallakcı N, Akcurin G, Köksoy S, Kardelen F, Uguz A, Coskun M, Ertug H, Yegin O: TNF-alpha G-308A polymorphism is associated with rheumatic fever and correlates with increased TNF-alpha production. J Autoimmun 2005; 25(2): 1-5.
51- Daloğlu H, Kardelen F, Akçurin G, Ertuğ MH, Güra A: Prematürelerde Patent Duktus Arterizus Tedavisinde İndometasin ve İbuprofenin Karşılaştırılması. MN Kardiyoloji Dergisi 2005; 12(3): 196-202.
52- Akçurin G, Kardelen F, Ertuğ H, Ongun H: Yenidoğan Döneminde Duktus Açıklığı. MN Kardiyoloji Dergisi 2005; 12(4):281-285.
53- Kardelen F, Akçurin G, Ertuğ H, Akçurin S, and  Bircan I: Heart Rate Variability and Circadian Variations in Type 1 Diabetes Mellitus. Pediatric Diabetes 2006; 7: 45-50.
54- Akçurin G, Ertuğ H, Kardelen F, Yilmaz S, Senol U, Ikizler C. Giant aneurism of the ductus arteriosus. Anadolu Kardiol Derg 2008;8(4): E28-9.
55- Kardelen F, Tezcan G, Akcurin G, Ertug H, Yesilipek A. Heart rate variability in patients with thalassemia major. Pediatr Cardiol 2008; 29(5): 935-9.
56- Çelmeli F, Kocabaş A, Kardelen F, Ertuğ H, Akçurin G, Bingöl Boz A.Astım Tanısı Alan Arkus Aorta Anomalili Olgu. Astım Alerji İmmünoloji 2008; 6(2): 87-89.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1- Sezer, E., Türet, S., Ertuğ, H., Alaatinoğlu, İ.Ankara'nın Abidinpaşa toplumunda viral hepatit'in epidemiyolojik özellikleri. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi, Ankara, 29 Eylül-3 Ekim 1980, ( VII. Bilim Kongresi Tıp Araştırma Grubu Tebliğleri-I ), Ankara, TÜBİTAK yayınları, 1983, 511-527.
2- Arcasoy, A., Çavdar, A., Ertuğ, H., Gürpınar, F.: Zinc treatment in homozygous beta-thalassemia ( a preliminary study ), 1981 International İstanbul symphosia on hematology,
İstanbul, 7-9 September, 1981, 447-454. (İngilizce)
3- Arcasoy, A., Çavdar, A., Ertuğ, H.: Talasemi ve çinko tedavisi, TÜBİTAK Thalassemia sempozyumu, Ankara, 25 Kasım 1981, 95-112.
4- Ertuğ, H., Bircan, İ., Gür Güven, A.: Konjenital Diskeratoz. XXII. Türk Pediatri Kongresi, 5-8 Eylül 1983, Çocuklarda Bakteriyel Enfeksiyonlar, İstanbul, 1984, 327-333.
5- Canatan, D., Ertuğ, H., Bircan, İ., Ülker, S., Karpuzoğlu, G., Öztop, F., Gür Güven, A.: Rekürren Reye Sendromu tablosu gösteren bir olgu. XXII. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 5-8 Eylül 1983, Çocuklarda Bakteriyel Enfeksiyonlar, İstanbul, 1984, 243-249.
6- Ertuğ, H., Bircan, İ., Oygür, N., Göl, B., Yeğin, O., Gür Güven, A.: Hiperbilirubinemili yenidoğanlarda genel özellikler ve tedavi. XXIII. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 23-27 Temmuz 1984, Pediatride Yenilikler, İstanbul, 1985, 137-145.
7- Ertuğ, H., Yeğin, O., Bektaş, S., Bircan, İ., Gür Güven, A.: Berardinelli-Seip Sendromu. 8. Pediatri Günleri, Pediatride genetik, İstanbul, 1987, 199-200.
8- Oygür, N., Yeğin, O., Bircan, İ., Ertuğ, H., Göl, B., Gür Güven, A.: Yenidodan sepsis'inde nötrofil indekslerinin önemi.
8. Pediatri Günleri, Pediatride genetik, İstanbul, 1987, 272-274.
9- Bircan, İ., Ertuğ, H., Şişli, S., Gür Güven, A.: Konjenital Hipotiroidi. XXV. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 12-14 Haziran 1986, Neonatolojide yenilikler, İstanbul, 1987, 370-374.
10- Göl, B., Bektaş, S., Ertuğ, H., Altay, F., Gür Güven, A.: Perinatal dönemde beyaz küre tayini. XXV. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 12-14 Haziran 1986, Neonatolojide yenilikler, İstanbul, 1987, 234-238.
11- Gür Güven, A., Ertuğ, H.: Yenidoğan döneminde böbrek yetmezliği. XXV. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 12-14 Haziran 1986, Neonatolojide yenilikler, İstanbul, 1987, 406-411.
12- Ertuğ, H., Öztürk, E., Bircan, İ., Yeğin İ., Artan, R., Gür Güven, A.: İnfantil torasik distrofi. XXV. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 12-14 Haziran, 1986, Neonatolojide yenilikler,İstanbul, 1987, 727-733.
13- Akman, H., Bircan, İ., Ertuğ, H., Gür Güven, A.: Kala-Azar'lı olgularımızın gözden geçirilmesi. XXVII. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 27-29 Haziran 1988, Pediatrik Hepatoloji ( Serbest bildiri özetleri ), 24.
14- Öztürk, E., Ertuğ, H., Bircan, İ., Yeğin, O., Gür Güven, A.: İki olgu nedeniyle glikojenozlar. XXVII. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 27-29 Haziran 1988, Pediatrik Hepatoloji ( Serbest bildiri özetleri ), 58.
15- Öztürk, E., Ertuğ, H., Yeğin, O., Gür Güven, A.: BCG Lenfadeniti. 2. Ulusal Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 20-22 Eylül 1988, (Program ve Bildiri özet Kitabı), 35.
16- Arman, M., Ertuğ, H., Ünal, S., Yeğin, O.: Neutrophil, Monocyte, and Lymphocyte chemotaxis in Reiter's syndrome, compared with Rheumatic Fever in vitro. 4th Mediterranean congress of Rheumatology, İstanbul, 2-3 June 1988, Programme and abstract book, 49. (İngilizce)
17- Bircan, İ., Şişli,S., Güven, A., Çalı, Ş., Akar, N., Gür Güven, A., Ertuğ, H., Yeğin, O.: Screening of Thalassemia Carriers and Abnormal Hemoglobins in Antalya Province. 19th International Congress of Pediatrics, Paris-FRANCE, July 23-28 1989, 55. (İngilizce)
18- Gür Güven, A., Göl, B., Bektaş, S., Altay, F., Yeğin, O., Ertuğ, H., Bircan, İ.: Leucocyte Dynamics in Early Neonatal Period of Turkish Children. 19th International Congress of Pediatrics, Paris-FRANCE, July 23-28 1989, 182. (İngilizce) 
19- Özgüven, E., Ertuğ, H., Yeğin, O., Gür Güven, A.: Hiper IgE sendromu (Bir olgu nedeniyle), 34. Milli Pediatri Kongresi, Eskişehir, 17-21 Eylül 1990, Bildiri Özetleri, 90.
20- Bircan, İ., Şişli, S., Güven, A., Çalı, Ş., Yeğin, O., Ertuğ, H., Akar, N., Sipahioğlu, H., Gür Güven, A.: Screening for thalassemia and abnormal hemoglobins in the province of Antalya, Turkey. 5th Meeting of the Mediterranean Blood Club, Antalya, 21-24 September 1990, 154. (İngilizce)
21- Akman, H., Ertuğ, H., Yeşilipek, M.A., Yeğin, O.: Postnatal Hb F azalma eğrisinin belirlenmesi. XXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, İstanbul, 21-25 Ekim 1991, Özetler kitabı, 1991, 121.
22- Yeşilipek, A., Bircan, İ., Ertuğ, H.: Talasemi majorlu çocuklarda büyüme ve gelişme. XXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, İstanbul, 21-25 Ekim 1991, Özetler kitabı, 120.
23- Bircan, İ., Şişli, S., Güven, A., Çalı, Ş., Yeğin, O., Ertuğ, H., Akar, N., Gür Güven, A.: Antalya'da Anormal Hemoglobinler ve Talasemi İnsidansı. 2. Thalassemia Sempozyumu, Ankara, 9-10 Ekim 1991, Program ve bildiri özetleri,  22.
24- Ertuğ, H., Yeşilipek, A., Yeğin, O., Bircan, İ., Artan, R., Gür Güven, A.: Talasemi majorlu hastalarda kardiyak komplikasyonlar. 2. Thalassemia sempozyumu, Ankara, 9-10 Ekim 1991, Program ve bildiri özetleri, 52.
25- Ertuğ, H., Yılmaz, G., Özgüven, E., Yeğin, O., Bircan, İ., Oygür, N., Yeşilipek, A., Taçoy, Ş., Gür Güven, A.: Yenidoğan döneminde doğumsal kalp hastalıkları. XXXV. Milli Pediatri Kongresi, Adana, 12-15 Kasım,1991, Bildiri özet kitabı, 20.
26- Özgüven, E., Bircan, İ., Yeşilipek, A., Taçoy, Ş., Ertuğ, H., Gür Güven, A.: Sistemik stafilokok enfeksiyonlu olguların gözden geçirilmesi (16 olgu sunumu). XXXV. Milli Pediatri Kongresi, Adana, 12-15 Kasım 1991, Bildiri özet kitabı, 36.
27- Artan, R., Özdemir, A., Ertuğ, H.,Gür Güven, A.: Robinow sendromlu bir olgu. XXXVI. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2-5 Kasım 1992, Özet kitabı, 43.
28- Yılmaz, G., Bircan, İ., Oygür, N., Karaveli, Ş., Yeğinaltay, T., Ertuğ, H.: Harlequin Fetus. XXXVI. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2-5 Kasım 1992, Özet kitabı, 43.
29- Akman, H., Ertuğ, M.H., Taçoy, Ş., Özdemir, A.: Değişik seyir gösteren bir ARA olgusu. XXXVI. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2-5 Kasım 1992, Özet kitabı, 47.
30- Ertuğ, M.H., Yeğin, O.: Akut Romatizmal Ateş ve Romatizmal Kalp Hastalığında HLA-Dr Antijenleri. XXXVI. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2-5 Kasım 1992, Özet kitabı, 48.
31- Yeşilipek, M.A., Bircan, İ., Oygür, N., Ertuğ, H., Yeğin, O., Gür Güven, A.: Growth and sexual maturation in children with beta-thalassemia major. World Congress of Pediatrics, Rio de Janeiro-Brasil, September 6-10 1992, Abstracts, 83. (İngilizce)
32- Gür Güven, A., Oygür, N., Bircan, İ., Ertuğ, H., Yeşilipek, A.: Visceral Leishmaniasis in Childhood. World Congress of Pediatrics, Rio de Janeiro-Brasil September 6-10 1992, Abstracts, 144.
33- Bağcı, H., Demir, R., Ertuğ, M.H., Bircan, İ., Yeşilipek, A., Rosatelli, C.M., Cao, A.: Molecular characterisation and ultrastructural observations on erythropoietic cells of beta-thalassemia in Antalya, TURKEY. Mutations in the human genome, Orta San Giulio (NO) ITALY, May 13-16 1993, 51. (İngilizce)
34- Kocamaz, E., Demir, R., Melikoğlu, M., Ertuğ, H., Elibol, M., Erbengi, T.: Beta thalassemia'lı hastalarda dalak eozinofil granülosit ultrastrüktürü. XI. Ulusal Elektronmikroskopi Kongresi, Edirne, 8-10 Eylül 1993, Kongre kitabı, 27-28.
35- Kocamaz, E., Demir, R., Ertuğ, M.H., Melikoğlu, M., Elibol, M., Erbengi, T.: Beta Thalassemia'lı hastalarda dalak agranülosit lökositler üzerinde Elektron Mikroskopik bir çalışma. XI. Ulusal Elektronmikroskopi Kongresi, Edirne, 8-10 Eylül 1993, Kongre Kitabı, 25-26.
36- Oygür, N., Acar, G., Bircan, İ., Ertuğ, H., Karpuzoğlu, G.: TEN in Childhood A report on three cases. XXI. Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies (UMEMPS), İzmir, October 24-27 1993, Abstracts Book, 54. (İngilizce)
37- Ertuğ, H., ErmiŞ, O., Oygür, N.: Familial Hypercholesterolemia in Two Siblings. XXI. Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies (UMEMPS), İzmir, October 24-27 1993, Abstracts Book, 82.  (İngilizce)    
38- Kocamaz, E., Demir, R., Melikoğlu, M., Ertuğ, M.H.: Ultrastructure of the spleen in Beta-thalassemia. XIVth Federative International Congress of Anatomy. Lisbon-Portugal, 24-30 July 1994, Abstracts Book, 173, (Ingilizce)  
39- Bağcı, H., Demir, R., Kocamaz, E., Ertuğ, M.H., Lüleci, G.: Beta-Talasemili hastalarda eritropoetik hücrelerin ultrastrüktürü ile Beta-globin gen mutasyonları arasında bir iliŞki kurulabilirmi? Ulusal 3. Tıbbi Biyoloji Kongresi, Antalya, 29 Ekim - 1 Kasım 1994, TB - 42.
40- Semiz, S., Semiz, E., Ertuğ, H., Bircan, İ.: İnsülin bağımlı Diabetes Mellitus'lu Hastalarda Sol Ventrikül Fonksiyonları. XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi, Trabzon, 18 - 21 Eylül 1994, Özet Kitabı, 390.
41- Ertuğ, H., Coşkun, M., Yeğin, o.: Romatizmal Ateşte Sitokinler. 17. Pediatri Günleri, Pediatrik Kardiyoloji Kongresi ve Pediatride Yaşam Desteği Kursu, İstanbul, 24-26 Nisan 1995, Özet Kitabı.
42- Artan, R., Ertuğ, M.H.: Tay-Sachs Hastalığı ile birlikte interventriküler ve interatrial septum defekti. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, 4-8 Haziran 1995. Bildiri Özetleri, 99.
43- Atay, N.E., Yılmaz, G.G., Ertuğ, H., Bircan, İ., Melikoğlu, M.: Down Sendromuna Eşlik Eden Nadir Bir Anomali: Diyafragma Hernisi. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, 4-8 Haziran 1995, Bildiri Özetleri,275.
44- Ertuğ, H., Coşkun, M., Yeğin, O.: Romatizmal Ateşte Sitokinler. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, 4-8 Haziran 1995, Bildiri Özetleri, 249.
45- Alıcıgüzel,Y., Yeşilipek, A., Gümüşlü, S., Ertuğ, H.: The antioxidant system in thalassemic patients. International Congress on Free Radicals in Health and Disease. İstanbul, September 6-10,1995. Programme & Abstracts. p.128. (Ingilizce)
46- Yeşilipek, M.A., Alıcıgüzel, Y., Ertuğ, H., Yeğin, O.: Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase, Glutathione Reductase, Glutathione Peroxidase, Ceruloplasmine, Selenium and Vitamin E Levels in Thalassemia Major. Second Meeting of the European Haematology Associaton, Paris, France, 29 May- 1 June 1996. British Journal of Haematology , 93: Supp.2, 35, 1996.
47- Akçurin, G., Ertuğ, H., Ersay, A., Yeğin, O.: Akut Romatizmal Ateşli Olgularımızın Epidemiyolojik Olarak Değerlendirilmesi. XL. Milli Pediatri Kongresi. Gaziantep, 14-17 Ekim 1996, Bildiri Özetleri, 17.
48- Akçurin, G., Güngör, F., Ertuğ, H., Yeğin, O.: Akut Romatizmal Ateşte  T99HMPAO İle İşaretli Lökositlerle Kardiyak Sintigrafi. XL. Milli Pediari Kongresi, Gaziantep, 14-17 Ekim 1996, Bildiri Özetleri, 22.
49- Akçurin, G., Ertuğ, H., Artan, R., Ersay, A., Yedin, O.: Çocukluk Yaş Grubunda Konstrüktif Perikardit. I. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. Ankara, 13-16 Kasım 1996, Özet Kitabı, 16.                     
50- Ersay, A., Ertuğ, H., Karagöz, L., Tuncer, R., Yeğin, O.: Tüberküloz Spondilit Olgusu. 11. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. Kuşadası, 2-6 Haziran 1996, Ankem Derg. 10(No.2) : 1996, 176.
51- Akçurin, G., Ertuğ, H., Kardelen, F., Yeğin, O.: Patent duktus arteriozusta koil embolizasyon. XLI. Milli Pediatri Kongresi . Van, 27-30 Haziran 1997, Özet kitabı, (F9).
52- Ertuğ, H., Ermiş, O., Akçurin, G., Kardelen, F., Yeğin, O.: Romatizmal Kalp Hastalığında Çinko ve Hücresel İmmünite. XLI. Milli Pediatri Kongresi .Van, 27-30 Haziran 1997, Özet Kitabı, (F16).
53- Akçurin, G., Kardelen, F., Ertuğ, M.H., Bayezit, Ö.:
Mültipl Organ Tutulumu Olan Hidatik Kist. XLII. Milli Pediatri Kongresi.Kayseri, 25-28 Haziran 1998,Özet Kitabı, E37.
54- Akçurin, G., Kardelen, F., Ertuğ, M.H., Bayezit, Ö.:
Aortopulmoner Pencere’li İki Olgu Sunumu. XLII. Milli Pediatri Kongresi.Kayseri, 25-28 Haziran 1998,Özet Kitabı,G8.
55- Akçurin, G., Kardelen, F., Ertuğ, M.H., Bayezit, Ö.:
Tekrarlayan Sağ Atrial Trombüs’lü Bir Olgu Sunumu. . XLII. Milli Pediatri Kongresi.Kayseri, 25-28 Haziran 1998,Özet Kitabı, G19.
56- Akçurin, G., Ertuğ, H., Kardelen, F.,Yeğin,O.:
Hydatid Cyst With Multiple Organ Involvement. VI th Balkan Pediatric Cardiıology @ Cardiac Surgery Congress, Antalya-Türkiye, November 4-7 1998, Abstracts, The Turkısh Journal of Pediatrics, volume 40,Supplement 1998, 20.
57- Akçurin, G., Ertuğ, H., Kardelen, F.,Yeğin,O.: Percutaneous Transcatheter Occlusion of Patent Ductus Arteriosus Using Coil Embolisation. VI th Balkan Pediatric Cardiıology @ Cardiac Surgery Congress, Antalya-Türkiye, November 4-7 1998, Abstracts, The Turkısh Journal of Pediatrics, volume 40,Supplement 1998, 27.
58- Akçurin, G., Ertuğ, H., Kardelen, F.,Yeğin,O.: Recurrent Right Atrial Thrombi: A Case Report. VI th Balkan Pediatric Cardiıology @ Cardiac Surgery Congress, Antalya-Türkiye, November 4-7 1998, Abstracts, The Turkısh Journal of Pediatrics, volume 40,Supplement 1998, 42.
59- Akçurin, G., Mumcu,Y., Ertuğ, H., Kardelen, F.: İntravenöz İndometazin ile tedavi edilen PDA’lu Yenidoğan Olguları. II. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Pamukkale, 6-9 Ekim 1999, Özet Kitabı, 43.
60- Karagöz, L., Ertuğ, H., Akçurin, G., Kardelen,F.: Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıklarında Demir Durumunun Değerlendirilmesi. II. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Pamukkale, 6-9 Ekim 1999, Özet Kitabı, 44.
61- Akçurin, G., Ertuğ, H., Kardelen, F.,Şenol, U., Yılmaz, S., İkizler, C.: Dev Duktal Anevrizma. II. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Pamukkale, 6-9 Ekim 1999, Özet Kitabı, 51.
62- Akçurin, G., Kardelen, F., Ertuğ, H.: Akut Miyokarditli Bir Olguda Sol Ventrikülde Apikal Trombüs. II. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Pamukkale, 6-9 Ekim 1999, Özet Kitabı, 51.
63- Kardelen, F., Akçurin, G., Ertuğ, H.: Pulmoner Reaktivitenin Belirlenmesinde Oksijen Testinin Önemi. III. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kapadokya-Nevşehir, 3-6 Mayıs 2001, Özet Kitabı, 138-139.
64- Kardelen, F., Akçurin, G., Ertuğ, H.: Farklı Görüntüleme Yöntemleri İle Aort Koarktasyonu Tanısı. III. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kapadokya-Nevşehir, 3-6 Mayıs 2001, Özet Kitabı, 17.
65- Kardelen, F., Akçurin, G., Ertuğ, H.: Perfore Atrial Septal Anevrizmalı Bir Olgu. III. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kapadokya-Nevşehir, 3-6 Mayıs 2001, Özet Kitabı, 140.
66- Kardelen, F., Akçurin, G., Ertuğ, H.: Çocukluk Çağında Dilate Kardiyomiyopatinin Uzun Dönem Sonuçları. . III. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kapadokya-Nevşehir, 3-6 Mayıs 2001, Özet Kitabı, 27.
67- Kardelen, F., Akçurin, G., Ertuğ, H.: Çocukluk Çağında Dilate Kardiyomiyopatinin Uzun Dönem Sonuçları. . III. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kapadokya-Nevşehir, 3-6 Mayıs 2001, Özet Kitabı, 27.
68- Kardelen, F., Tezcan, G., Yeşilipek, M.A., Akçurin, G., Ertuğ, H.: Talassemi Major’lü Çocuklarda Kardiyak Disfonksiyonun Değerlendirilmesinde Kalp Hızı Değişkenliğinin Yeri. II. Ulusal Hemoglobinopati Kongresi, Adana, 30 Ekim-1 Kasım 2002, Kongre Program ve Özet Kitabı, 93.
69- Kardelen F, Akçurin G, Ertuğ H, Akçurin S, Bircan İ : Tip I Diyabetli Hastalarda Kalp Hızı Değişkenliği. 47. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, 21-23 Ekim 2003, Bilimsel Program ve Özet Kitabı.
70- Kardelen F, Tezcan G, Akçurin G, Ertuğ H: Vazovagal Senkoplu Olgularda Provokasyonsuz Tilt Testinin Değeri. 47. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, 21-23 Ekim 2003, Bilimsel Program ve Özet Kitabı.
71-Kardelen F, Akçurin G, Ertuğ H: Trunkus Arteriosuslu 3 olgu sunumu. 47. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, 21-23 Ekim 2003, Bilimsel Program ve Özet Kitabı.
72- Erişir S, Dursun O, Gür Güven A, Yeğin O, Bircan İ, Ertuğ H, Taçoy Ş, Akçurin S, Artan R, Hazar V, Haspolat Ş, Akçurin G, Akman S, Uğuz A, Küpesiz A, Yeşilipek A. Çocukluk döneminde Kala-Azar: 20 yıllık deneyimimiz. 3. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İzmir, 7-10 Mayıs 2003, Özet Kitabı, 119.
73- Kocabas A, Uygun V,  Kardelen F,  Akçurin G, Ertuğ H. Apne Tablosuyla Başvuran Ventriküler Fibrilasyonlu Olgu. 40. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Haziran 2004, Bilimsel Program ve Özet Kitabı.
74- Tezcan G,  Kardelen F, AkçurinG, Ertuğ H, Yeşilipek M. A.. Talasemi Major’lü Olgularda Kalp Hızı Değişkenliğinin Değerlendirilmesi. 40. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Haziran 2004, Bilimsel Program ve Özet Kitabı.
75- Daloğlu H, Kardelen F, Güra A, Akçurin G,Ertuğ H, Oygür N: Prematürelerde Patent Duktus Arteriozusun Tedavisinde İndometazin ve İbuprofen’in Karşılaştırılması. 4.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kayseri, 6-9 Ekim 2004, Final Program ve Özet Kitabı,67.
76- Daloğlu H, Kardelen F, Akçurin G, Ertuğ H, Şenol Y, Velipaşaoğlu S: Kardiyolojik Hastalığı olan Çocukların Yaşam Kalitelerinin PedsQL Ölçekleri Aracılığı ile Değerlendirilmesi. 4.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kayseri, 6-9 Ekim 2004, Final Program ve Özet Kitabı,90.
77- Akçurin G, Kardelen F, Ertuğ H, Ongun H: Yenidoğan Döneminde Duktus Açıklığı. 4.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kayseri, 6-9 Ekim 2004, Final Program ve Özet Kitabı,92.
78- Ertuğ H, Kardelen F, Akçurin G, Ongun H, Güra A: Yenidoğanda Persistan Pulmoner Hipertansiyonun Klinik Seyri ve Tedavi Yaklaşımı. 4.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kayseri, 6-9 Ekim 2004, Final Program ve Özet Kitabı,93.
79- Kardelen F, Tezcan G,Akçurin G, Ertuğ H, Yeşilipek MA: Talasemi Majorlu Olgularda Kardiyak Disfonksiyonun Değerlendirilmesinde Kalp Hızı Değişkenliğinin Yeri. 4.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kayseri, 6-9 Ekim 2004, Final Program ve Özet Kitabı,120.
80-Kardelen F, Akçurin G, Ertuğ H, Akçurin S: Tip 1 Diyabetli Olgularda Kalp Hızı Değişkenliği. 4.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kayseri, 6-9 Ekim 2004, Final Program ve Özet Kitabı, 120.
81- Kocabaş A, Kardelen F, Akçurin G, Ertuğ H: Fetal Ekokardiyografi ile Saptanan İntrakardiak Kitle. 5. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 16-18 Kasım 2005, Kongre Kitabı, 120.
82- Kardelen F, Akçurin G, Ertuğ H, Kocabaş A, Katrancı N, Doğan U: Multislice Bilgisayarlı Tomografi ile Total Anormal Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Gösterilen 2 Olgu Sunumu. 5. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 16-18 Kasım 2005, Kongre Kitabı, 141.
83- Kardelen F, Akçurin G, Ertuğ H, Kocabaş A, Katrancı N, Doğan U: Vasküler Ring Anomalisi Olan Yenidoğan Olgu Sunumu. 5. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 16-18 Kasım 2005, Kongre Kitabı, 121.
84-Çetinkaya Özer S, Akçurin G, Ertuğ H, Kardelen F, Kocabaş A: Çocuk sağlığı ve hastalıkları araştırma  görevlilerinin kalp üfürümlerine yaklaşım becerilerinin değerlendirilmesi. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Girne, 7-11 Kasım 2007, Serbest ve Poster Bildiri Özetleri, S-20.
85- Akçurin G, Mıhcı E, Kocabaş A, Eren E, Kardelen F, Keser İ, Ertuğ H, Taçoy Ş: Down sendromlu çocuklarda konjenital kalp hastalıkları. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Girne, 7-11 Kasım 2007, Serbest ve Poster Bildiri Özetleri, S-21.
86- Kocabaş A, Ertuğ H, Akçurin G, Kardelen F, Uygun V, Aslan G: Lipoprotein(a) yüksekliği olan bir hastada gelişen pulmoner arteriyel trombüs. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Girne, 7-11 Kasım 2007, Serbest ve Poster Bildiri Özetleri, P-154.
87- Kardelen F, Kocabaş A, Akçurin G, Ertuğ H: Pürülan perikarditli olguda intraperikardiyal streptokinaz uygulaması., VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, Kuzey Kıbrıs 51.Türkiye Milli Pediatri Kongresi Türk Cumhuriyeti-Girne, 7-11 Kasım 2007, Serbest ve Poster Bildiri Özetleri, P-155.
88- Kocabaş A, Ertuğ H, Akçurin G, Kardelen F, Mercan Ş, Arslan AG: Çıkan aortadan Anormal Orijinli Sağ Pulmoner Arter (AORPA), Aortikopulmoner Pencere, Kesintili Arkus Aorta Birlikteliği. 7. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Adana, 9-12 Nisan 2008, Bildiri Özet Kitabı, 86.
89- Kardelen F, Akçurin G, Ertuğ MH, Kocabaş A: Farklı Klinik Gidiş Gösteren Ailesel Discrete Subaortik Membranlı İki Olgu Sunumu. 7. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Adana, 9-12 Nisan 2008, Bildiri Özet Kitabı, 92.
90- Kocabaş A, Kardelen F, Akçurin G, Ertuğ H: Ağır Ebstein Anomalisine Bağlı Konjestif Kalp Yetmezliği Olan Yenidoğana Başarılı Duktal Stent Uygulaması. 7. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Adana, 9-12 Nisan 2008, Bildiri Özet Kitabı, 120.
91- Kocabaş A, Kardelen F, Yılmaz H, Güngör F, Akçurin G, Ertuğ H: Çocukluk Çağında Atipik Göğüs Ağrısı ve Miyokardiyal İskemi Nedeni: Yavaş Koroner Akım Fenomeni. 7. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Adana, 9-12 Nisan 2008, Bildiri Özet Kitabı, 64.

Sayfa Özeti: Mehmet Halil ERTUĞ

Anahtar Kelimeler: