Tıp Fakültesi


Bölüm Hakkında

Nöroloji bölümü, sinir sisteminin periferik ve santral bölümlerini ve kasları etkileyen hastalıkların tanı, tedavisi ve önlenmesi ile ilgilenmektedir. Tıp fakültesi hastanesi bölümü olmamız nedeniyle kliniğimiz temel olarak hekim adaylarının nörolojik bilgi yönünden yetişmelerini, hekimlik pratiklerine uygulayabilecek becerilere sahip olmalarını ve nöroloji uzmanı eğitimi ile uğraşmaktadır. Eğitim süreci içinde araştırma ve yeni bilgilerin aktarılması temel kaygılarımızdan birisidir.

Kliniğimizde gerek poliklinik uygulamaları gerekse serviste yatan hastalarımızın çağdaş düzeyde bir tanı ve tedavi alabilmeleri için kuruluşundan beri insan gücü ve alt yapı olarak gelişme çabası içinde olan bölümümüz bu amaca ulaşmak için  klinik nörobilim servislerinde uzmanlaşmış çeşitli bölümlerin yanı sıra bir dizi hasta merkezli programlar halinde yapılanmıştır.

Kliniğimizde 25 yatak, 5 ayrı poliklinik ünitesi ve birisi EEG – Monitorizasyon amaçlı olmak üzere 2 EEG (Elektroensefalografi)  ünitesi, birer uyarılmış potansiyeller, EMG (Elektromiyografi) ve TCCS (Transkraniyal Kortikal / Manyetik Stimülasyon) üniteleri  ve bu bölümlerde çalışan 3 teknisyenimiz bulunmaktadır. Ayrıca ek olarak ayaktan hasta tedavisi uygulaması yapılan bir adet tedavi odamız bulunmaktadır.

Poliklinikte hizmet veren uzmanlık polikliniklerimize buradan da ulaşabilirsiniz.


Son Güncelleme : 9 Ağustos Pazartesi 2021
1008