Akdeniz Üniversitesi
Adı Soyadı: Nurten Bostanoğlu Kayacan
Doğum Tarihi: 28/12/1966
Ünvanı: Prof.Dr.
Alan Üniversite Yıl
Lisans Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi
Yüksek Lisans Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1989
Tıpta Uzmanlık Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akdeniz Üniversitesi 1999
Yardımcı Doçentlik Tarihi: Ağustos 2002
Doçentlik Tarihi: Kasım 2005
Profesörlük Tarihi: Şubat 2011

Tıpta Uzmanlık Tezleri:

1-Sezaryenlerde spinal anestezi uygulamasında ropivakainin farklı dozlarının karşılaştırılması
2-Ağrısız doğumda Hasta Kontrollü Epidural Anajezi (HKEA) yönteminde bazal infüzyon+bolus doz ile tek başına bolus doz uygulamalarının karşılaştırılması.
3-Laparoskopik jinekolojik girişimlerde çok yönlü analjezi yöntemlerinin postoperatif ağrı ve bulantı-kusma üzerine etkileri
4- Kombine spinal epidural anestezide epidural volüm genişletilmesi tekniğinde serum fizyolojik ve levobupivakainin etkilerinin spinal anestezi ile karşılaştırılması
5- Erken ve geç epidural analjezinin travay süresi ve doğum eylemi üzerine etkileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &  Arts and Humanities)
1. N. Kayacan, B. Karsli, G. Zorlu, L. Dosemeci, M. Erman. “Hysterescopic Syndrome”,  Eur Journal of Anaesthesiology, 19 (10), 770-772 (2002).
2.  Nurten Kayacan, Gulbin Arici, Munire Akar, Bilge Karsli. “The Effect of Pneumoperitoneum and Head-down Position on Intraocular Pressure”, Gynaecological Endoscopy, 11, 383-387, (2002).
3.  Nurten Kayacan, Gülbin Arici, Bilge Karsli, Gürkan Zorlu, Meliha Erman. “The Analgesic Efficacy of Intraperitoneal Local Anaesthetic Instillation After Laparoscopic Gynaecological Procedures, Gynaecological Endoscopy, 11, 377-381, (2002).
4. Bilge Karsli, Nurten Kayacan, Zuhal Kucukyavuz, Caner Mimaroglu. “Effects of Local Anesthetics on Pregnant Uterine Muscles”, Pol J  Pharmacol, 55, 51-56, (2003).
5.  Arif Yegin, Abdullah Erdogan, Nurten Kayacan, Bilge Karsli. “Early Postoperative Pain Management After Thoracic Surgery; Pre-and Postoperative Epidural Analgesia: A Randomised Study”, Eur J Cardiothorac Surgery, 24, 420-424, (2003).
6. Bilge Karsli, Nurten Kayacan, Gülay Ozbilim, Meliha Erman, Gülten Karpuzoglu. “The Histopathological Effects on Rats of Ultracaine, Lidocaine, and Bupivacaine After Intravesical Application”, The Pain Clinic, 15 (4), 377-380, (2003).
7-  Bilge Karsli, Nurten Kayacan, Gürkan Zorlu, Gülbin Arici, Meliha Erman, “The Effects of Intraperitoneal Tramadol, Tenoxicam and Bupivacaine on Pain Relief After Laparoscopic Gynecological Procedures”, The Pain Clinic, 15 (3), 281-287, (2003).
8. N. Kayacan, G. Arici, B. Karsli, M. Erman. “Acute Subdural Haematoma After Accidental Dural Puncture During Epidural Anaesthesia”, Int J  Obstet Anesth, 13, 47-49, (2004).
9.  G. Arici,  B. Karsli, N. Kayacan, M. Akar.“The Effects of Bupivacaine, Ropivacaine and Mepivacaine on the Contractility of Rat Myometrium”, Int  J  Obstet  Anesth, 13, 95-98, (2004).
10- Gülbin Arici, Nurten Kayacan, Dinç Dincer, Bilge Karsli, Serdar Akça, Nihan Cete, Meliha Erman. “ Remifentanil/Midazolam Versus Tramadol/MidazolamUse For Colonoscopy” Hepato-Gastroenterology, 50 Supplement II (2003) cclxxxiii.
11. N.Kayacan, L.Dosemeci, G.Arıcı, Bilge Karslı, M.Erman. “Pulmonary edema due to ritodrine”. Intl J Clin Pharmaco Ther 2004;42:350-51
12-  S.Sanlı, A.Yegin, N.Kayacan, M.Yılmaz, N.Coskunfırat, Bilge Karslı. “Effects of hyperbaric spinal ropivacaine for caesaran section: with or without fentanyl.” Eur J  Anaesthesiol 2005;22:457-461
13. Ertugrul F, Akbas M, Karsli B, Kayacan N, Bulut F and Trakya A. “Pain relief for children after adenotonsillectomy”. J  Int Med  Res  Volume: 34   Issue: 6   Pages: 648-654   Published: NOV-DEC 2006
14. Kayacan N, Ertugrul F, Cete N, Coskunfirat N, Akar M, Karsli B and Erman M. “Comparison of epidural and combined spinal-epidural analgesia in the management of labour without pain”. J Int Med Res  Volume: 34   Issue: 6   Pages: 596-602   Published: NOV-DEC 2006.
15- Kayacan N, Ertugrul F, Arici G, Karsli B, Akar M, Erman M. “In vitro effects of opioids on pregnant uterine muscle”. Adv Ther. 2007 Mar-Apr;24(2):368-75.
16- Nacitarhan C, Sadan G, Kayacan N, Ertugrul F, Arici G, Karsli B, Erman M. “The effects of opioids, local anesthetics and adjuvants on isolated pregnant rat uterine muscles”. Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2007 May; 29(4):273-6.
17. Ozkan O, Akar ME, Ozkan O, Colak T, Kayacan N, Taskin O. “The use of vascularized jejunum flap for vaginal reconstruction: Clinical experience and results in 22 patients”. Microsurgery. 2010, 30(2); 125-131.
Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1-Nurten Kayacan, Neval Boztuğ,, Gulbin Arici, Bilge Karsli, Meliha Erman. “The Effect of Intraarticular Neostigmine, Tramadol, Tenoxicam and Bupivacaine on Postoperative Pain”, J of Ambulatory Surgery,  10, 29-32, (2002).
2-Nurten Kayacan, Bilge Karsli, Gülay Özbilim, Zekiye Bigat, Meliha Erman, Gülten Karpuzoglu. “Intravesical Analgesia for Ambulatory Urologic Procedures: A Histopathological Study, J of Ambulatory Surgery, 10, 201-203, (2004).
3-Nurten Kayacan, Gülbin Arıcı, Bilge Karslı, Zekiye Bigat, Münire Akar. “Patient-Controlled Epidural Analgesia in Labour: The Addition of Clonidine to Bupivacaine”, Ağri ; 16 (3),59-66, ( 2004).
4-F. Ertugrul, Nihan Cete, Nurten Kayacan, Gulbin Arici, Bilge Karsli. “Spinal anaesthesia for a patient with Bloom’s Syndrome”. The Internet Journal Of Anesthesiology, 11 (2), (2007)
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
1. Karsli B, Kayacan N, Yılmaz M, Bigat Z, Erman M. “The Comparison of Intraperitoneal Tramadol and Tenoxicam in Postoperative Pain Control After Laparoscopic Procedures”, PAIN IN EUROPE III, Third Congress of the European Federation of IASP Chapters, Nice,  Abstracts Book, 2000.
2 Karslı B, Kayacan N, Bigat Z, Aydoğdu T, Erman M. Comperative Effects of Antiemetics on Postoperative Nausea and Vomiting for Laparoscopic Gynecological Procedures, 6th Congress of  Anaesthesiology and Intensive Medicine, Kalithea, Chalkidiki, Abstracts of Scientific Papers Book, 2000.
3. Karsli B, Kayacan N, Bigat Z, Yeğin A, Erman M. “The Comparison of Intraperitoneal Bupivacaine 5% and Articaine 2% Following Laparoscopic Gynecological Procedures”, 6th Congress of  Anaesthesiology and Intensive Medicine. Abstracts of Scientific Papers, Kalithea, Chalkidiki, 2000
4. A. Arslan, B. Karslı, N. Kayacan, A. Trakya, E. İçel, “Comparison of Tramadol,   Tramadol/ Droperidol and Tramadol/Clonidine Mixture for Intravenous Patient-Controlled Analgesia”, 2nd World Congress of  World Institute of Pain, İstanbul, Blackwell Science, 2001
5. Nurten Kayacan, G. Arıcı, Z.  Bigat N. Boztuğ, B. Karslı, M. Erman, “Intraperitoneal Versus Intravenous Tramadol for Pain After Laparoscopic Gynecological Procedures”,2nd World Congress of  World Institute of Pain, İstanbul, Blackwell Science, 2001.
6. N. Kayacan, Z. Bigat N. Boztuğ, B. Karslı, M. Erman, “Comparison of the Maternal and Neonatal Effects of CSEA, Epidural and General Anaesthesia”, 11th European Congress of Anaesthesiology, Florence, Minerva Anaesthesiologica, Vol. 67, 283,  2001.
7. A. Arslan, B. Karslı, A. Yeğin, N. Kayacan, A.Trakya, “The Comparison of Tramadol and Tramadol+Clonidine Combination for i.v. Patient-Controlled Analgesia”, Minerva Anaesthesiologica, 11th European Congress of Anaesthesiology Florence, Minerva Anaesthesiologica, Vol. 67, 368, 2001.
8. N. Boztuğ, B. Karsli, N. Kayacan, M. Erman, “The Effect of Isotonic Saline, HAES and Gelofusine as Maintened Fluid After Mannitol Administration During Craniotomy. 11th European Congress of Anaesthesiology Florence, Minerva Anaesthesiologica, Vol. 67, 303, 2001.
9. G. Arıcı, B. Karslı, C. Arıcı, N. Kayacan, M. Erman. “Effects of Preoperative Oral Clonidine on Hemodynamic Parameters in Patients With Hyperthyroidism Undergoing Thyroid Surgery”, 11th European Congress of Anaesthesiology Florence, Minerva Anaesthesiologica, Vol. 67, 204, 2001.
10. Kayacan N, Karsli B, Boztuğ N, Çete N, Erman M, “Comparison of Bupivacaine Plus Fentanyl And Bupivacaine Plus Clonidine Using Patient-Controlled Epidural Analgesia During Labour” 1st Joint World Congress on Regional Anaesthesia and Pain Therapy (WCRA), Barcelona, The International Monitor 14 (2), Special Abstract Issue, Official Publication of the European Society of Regional Anaesthesia, 2002.
11. Karsli B, Kayacan N, Küçükyavuz Z, Mimaroğlu C, “The Effects of Local Anaesthetics on Pregnant Uterine Muscle”, 1st Joint World Congress on Regional Anaesthesia and Pain Therapy (WCRA), Barcelona, The International Monitor 14 (2), Special Abstract Issue, Official Publicatio nof the European Society of Regional Anaesthesia, 2002.
12. Kayacan N, Karsli B,  Özbilim G,  Bigat Z, Erman M, “The Histopathological Effects of Lidocaine, Bupivacaine And Ultracaine After Intravesical Application”, 1st Joint World Congress on Regional Anaesthesia and Pain Therapy (WCRA), Barcelona, The International Monitor 14 (2), Special Abstract Issue, Official Publication of the European Society of Regional Anaesthesia, 2002.
13. Kayacan N, Arici G, Karsli B, Bigat Z, Boztuğ N, Erman M, “Oral Clonidine Premedication for Reducing Perioperative Haemodynamic Changes And Endocrine Responses” 1st Joint World Congress on Regional Anaesthesia and Pain Therapy (WCRA), Barcelona, The International Monitor 14 (2), Special Abstract Issue, Official Publication of the European Society of Regional Anaesthesia, 2002.
14. Arıcı G, Kayacan N,  Akbaş M, Yeğin A, Karslı B, Ramazanoğlu A, “Subclavian Vein Catheterization Via Supraclavicular Approach can be an Alternative to Internal Jugular Vein Catheterization”, 14. International Intensive Care Symposium, İstanbul, Proram&Abstract Book, 2003.
15. N. Kayacan, G. Arici, B. Karsli, M. Akar,  M. Erman, “Effects of Opioids Analgesics on Pregnant Uterine Muscles” Euroanaesthesia 2003,  Glasgow, Scotland, European Journal  of Anaesthesiology, Volume 20, Supplement 30, 153, 2003.
16. N. Boztuğ, Z. Bigat, N. Kayacan, N. Saykal, E. Ertok, “Intrathecal Anaesthesia During Outpatient Arthroscopic Surgery: Ropivacaine Versus Bupivacaine”, Euroanaesthesia 2003, Glasgow, Scotland, European Journal  of Anaesthesiology, Volume 20, Supplement 30, 114, 2003.
17. Kayacan N, G. Arici, N. Boztuğ, A. Yeğin, B. Karsli ve M. Erman, “The Effect of Intraspinal Bupivacaine Plus Morphine on Postoperative Pain Relief During  Patient-Controlled iv Analgesia”, XXII Annual Congress ESRA, Malta, Regional Anesthesia and Pain Medicine 28 (Suppl. 1), 2003.
18. Arici G, Kayacan N, N. Boztuğ, A. Yeğin, M. Akbaş, B. Karsli, “The Use of Intravenous Calcium ın the Preventation of Spinal Anesthesia Induced Hypotension”, XXII Annual Congress ESRA, Malta, Regional Anesthesia and Pain Medicine 28 (Suppl. 1), 2003.
19. G. Arici, N. Kayacan, B. Karsli, N. Çete, M. Akar, “Effects of New Local Aanesthetics on Pregnant Uterine Contractility”. XXII Annual Congress ESRA, Malta, Regional Anesthesia and Pain Medicine 28 (Suppl. 1), 2003.
20. Nurten Kayacan, B. Karsli, G. Arici, A. Yegin, M. Akbas, M. Erman, “Intraperitoneal tramadol and tenoxicam”, Pain in Europe IV, 4th Congress of EFIC- The European Federation of the International Association for the study of Pain Chapters, Praque, Book of Abstracts, 2003.
21. G. Arici, B. Karsli, N. Kayacan, A. Yegin, S. Demir,  M. Akar, “Effects of Clonidine on Uterine Contractility”, Pain in Europe IV, 4th Congress of EFIC- The European Federation of the International Association for the study of Pain Chapters, Praque, Book of Abstracts, 2003.
22. Kayacan N, Arici G, Akar M, Coskunfirat C, Karsli B, “Patient-Controlled Analgesia During Labour: The Comparison of Combined Spinal-Epidural Anaesthesia Versus Epidural Anaesthesia”, 13thWorld Congress of Anaesthesiologists, April 18-24, 2004, Paris.
23. G.Arıcı, N.Kayacan, F. Ertugrul, F.Bulut, Z.Bigat, Bilge Karslı. “A Comparison of isobaric and hyperbaric solutions of ropivacaine undergoing transurethral resection of the prostate surgery.” XXIII. Annual ESRA Congress, Greece 2004. Regional Anesthesia and Pain Medicine 2004; 29(5): (Suppl 2): 74.
24- Bilge Karslı, C.Nacitarhan, G.Sadan, G.Arıcı, N.Kayacan, M.Erman.. “The effects of opioids, local anesthetics and adjuvants on isolatd pregnantrat uterine muscles”. XXIII. Annual ESRA Congress, Greece 2004. Regional Anesthesia and Pain Medicine 2004; 29(5): (Suppl 2): 74.
25. F.Ertugrul, N.Cete, N.Kayacan, G.Arıcı, Bilge Karslı. “Spinal anesthesia for a patient with Bloom’s syndrome”. XXIII. Annual ESRA Congress, Greece 2004. Regional Anesthesia and Pain Medicine 2004; 29(5): (Suppl 2): 111.
26- Bilge Karslı, N.Çete, N.Kayacan, G.Arıcı, M.Erman. “The comparison of iv.tramadol and tramadol with dexamethasone combination for patient controlled analgesia”. XXIII. Annual ESRA Congress, Greece 2004. Regional Anesthesia and Pain Medicine 2004; 29(5): (Suppl 2): 80.
27- S.Sanlı, A.Yegin, M.Yılmaz, L.Döşemeci, N.Kayacan, Bilge Karslı. “Effects of hyperbaric spinal ropivacaine for caesarean section with or withhout fentanyl”. XXIII. Annual ESRA Congress, Greece 2004. Regional Anesthesia and Pain Medicine 2004; 29(5): (Suppl 2): 32.
28- G.Arici, N.Hadimioglu, N.Kayacan, Bilge Karslı, H.Gülmez, E.Içel. “An elective surgical procedure after heart transplantation. Case report”. Euroanaesthesia 2004, Lisbon-Portugal, European Journal of Anaesthesia 2004, Vol.21, Sppl. 32,116.
29. M.Akbas, Z.Bigat, F. Bulut, N.Kayacan, Bilge Karslı. “The postoperative anlgesic effect of lornoxicam administered with PCA device”. XXIV. Annual ESRA Congress, Berlin 2005. Regional Anesthesia and Pain Medicine 2005; 30(5): (Suppl 1): 84.
30. E. Goksu, A.Tasatrgil, N.Kayacan, Z.Bigat, S.Dalaklıoglu, N.Cete,        Bilge Karslı, M.Erman. “Effects of bupivacine and ropivacaine on umblical artery tonus” XXIV. Annual ESRA Congress, Berlin 2005. Regional Anesthesia and Pain Medicine 2005; 30(5): (Suppl 1): 69.
31- G.Arıcı, F.Bulut, M.Akbas, F.Ertugrul, N.Kayacan, Bilge Karslı. “Clinical assessment of sensory blockade during spinal anesthesia with three different solutions of ropivacaine for transurethral resection of the prostat surgery”. XXIV. Annual ESRA Congress, Berlin 2005. Regional Anesthesia and Pain Medicine 2005; 30(5): (Suppl 1): 52.
32- F.Ertugrul, N.Kayacan, T.Erdogan, G.Onder, Bilge Karslı, A. Danisman. “The comparison of lornoxicam-propofol and fentanyl-propofol combinations on ESWL”. Euroanaesthesia 2005, Vienna,Austria. European Journal of Anaesthesia(EJA) 2005, Vol.22, Sppl. 34, A-55.
33. F.Ertuğrul, Z.Bigat, N.Kayacan, M.Erman Akar, B.Karsli, Ö.Taşkın.”Which drug combination is beter on oosit pickup process for beter intraoperative hemodynamics and postoperative recovery?”. Fertility  September 2006; 86: Suppl 2: S158.
34. N.Cete, A.Dikici, F.Ertuğrul, N.Kayacan, M.Akar, B.Karsli, M.Erman. “The managemenet and cost effectiveness for outpatient gynecologic laparoscopy”.  XXVI. Annual ESRA Congress, Valencia, Spain- 2007. Regional Anesthesia and Pain Medicine 2007; 32(5): (Suppl 1): 45.
35. F.Ertuğrul, N.Kayacan, Z.Bigat, N. Cete, A.Karaveli, B.Karsli.”Spinal anesthesia experiences in two cardiac transplanted patients”. ”.  XXVI. Annual ESRA Congress, Valencia, Spain- 2007. Regional Anesthesia and Pain Medicine 2007; 32(5): (Suppl 1): 46.
36. N.Kayacan, N.Cete, F.Ertuğrul, A.Dikici, M.Akar, B.Karsli, M.Erman.”Analgesic treatment after laparoscopic gynaecological surgery: wound or intraperitoneal instillation”. ”.  XXVI. Annual ESRA Congress, Valencia, Spain- 2007. Regional Anesthesia and Pain Medicine 2007; 32(5): (Suppl 1): 157.
37- Akbas H, Akbas M, Cete N, Kayacan N, Bulut F, Bigat Z, Zorlu G, Karsli B. “Can we use cystatin C as a cerebrospinal fluid pain marker?” Conference Information: 59th Annual Meeting of the American-Association-for-Clinical-Chemistry, JUL 15-19, 2007 San Diego,CLINICAL CHEMISTRY   Volume: 53   Issue: 6   Pages: A69-A69, Suppl. S   Meeting Abstract: B-50.
38-Ömer Özkan, Münire Erman Akar, Özlenen Özkan, Taner Çolak, Nurten Kayacan.”The use of a jejunum segment for vaginal reconstruction:clinical experience and results in fourteen patients.” 8th Turkish-German Gynecology Congress, April 29-May 3, 2009, Antalya, Ref ID:3, S0008.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
1. Bilge Karslı, Murat Yılmaz, Nurten Kayacan ve Erol İçel., “Preemptive Tramadol And Meperidine for Postoperative Analgesia”, Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research, 18 (1), 31-34, (2000).
2. Nurten Kayacan, Bilge Karslı, Zekiye Bigat, Tülin Aydoğdu Titiz, Gürkan Zorlu, Meliha Erman. “The Efficacy of Different Antiemetics for Laparoscopic Gynecological Surgery”, Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research, 20 (2),72-77, (2002).
3. Nurten Kayacan, Tülin Aydoğdu, Bilge Karsli, Meliha Erman. The Effect of Bupivacaine, Bupivacaine Plus Fentanyl and Bupivacaine Plus ketamin in Combined Spinal Epidural Anaesthesia (Tez), Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research, 20 (3), 97-103, (2002).
4.  Zekiye Bigat,  Nurten Kayacan, Mert Akbaş, Bilge Karslı, Meliha Erman. “Tramadol Entübasyon ve Ekstübasyonda Oluşan Hemodinamik Yanıtı Önler mi?” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 31, 214-218, (2003).
5.  Suat Sanlı, Nurten Kayacan, Arif Yeğin, Münire Akar, Bilge Karslı. “Hellp Sendromu ve Spinal Anestezi”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 31, 422-425,(2003).
6. Bilge Karslı, Nurten Kayacan, Zekiye Bigat, Meliha Erman. “Transüretral Rezeksiyon Girişimlerinde %6 HES, Gelofusin ve %0.9 NaCl’ün Hemodinami ve Serum Elektrotlarına Etkisi”, Türkiye Klinikleri Tıp bilimleri Dergisi, 23, 278-284, (2003).
7. Nurten Kayacan, Gülbin Arıcı, Suat Sanlı, Bilge Karslı, Meliha Erman. “Ehlers-Danlos Sendromlu Bir Gebenin Anestezik Yönetimi”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 31, 480-483, (2003).
8. Suat Sanlı, Nurten Kayacan, Arif Yeğin, Bilge Karslı, Meliha Erman. “Polimyozitli Bir Olguda Anestezik Yaklaşım”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 31, 533-536,(2003).
9. Nurten Kayacan, Gülbin Arıcı, Bilge Karslı. “Laparoskopik Kolesistektomi Girişimlerinde Pnömoperitonyumun Oluşturduğu Göz İçi Basıncındaki Artışa Anesteziklerin Etkisi”, Endoskopik Laparoskopik &Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 10 (4), 176-181, (2004).
10. Nurten Kayacan.  “Lokal Anestezikler”, Türkiye Klinikleri  Farmakoloji Anestezik İlaçlar Özel Sayısı, 2, 28-34, (2004).
11.  Zekiye Bigat, Nurten Kayacan, Bilge  Karslı, Gülbin Arıcı, Meliha  Erman. “Oosit Pick Up İşleminde İntraoperatif Hemodinami ve Postoperatif Derlenme Yönünden İlaç Kombinasyonlarında Tercihimiz Ne Olmalıdır?” Anestezi Dergisi, 12 (1), 28-32, (2004).
12. Neval Boztuğ, Nurten Kayacan, Zekiye Bigat, Mahmut Akyüz, Bilge Karslı, Meliha Erman. “Çivili  Başlık Öncesi Uygulanan Klonidin ve Fentanilin Oluşabilecek HemodinamikYanıta Etkileri”, Klinik Bilimler & Doktor,10 (2), 162-166, (2004).
13. Nurten Kayacan, Bilge Karslı, Gülbin Arıcı, Zekiye Bigat, Meliha Erman. “Propofol, Midazolam ve Ketamin ile Total İntravenöz Anestezinin Hemodinami, Derlenme ve Sedasyon Yönünden Karşılaştırılması”, Anestezi Dergisi,12 (2),107-112, (2004).
14. Nurten Kayacan, Bilge Karslı, Zekiye Bigat, Gülbin Arıcı, Gayaz Akçurin. “Pediatrik kardiyak kateterizasyon girişimlerinde midazolam+ketamin ve midazolam+fentanil sedasyonunun karşılaştırılması”, MN Kardiyoloji, 11 (2), 133-137, (2004).
15. Nurten Kayacan, Gülbin Arıcı, Zekiye Bigat, Bilge Karslı, “Cisatrakuryum ve Rokuronyum Prekürarizasyonunun Süksinilkolin’e Bağlı Göziçi Basıncındaki Artışa Etkisi”, Türkiye Klinikleri, Anesteziyoloji Reanimasyon, 2(2),57-61, 2004.
16. Nurten Kayacan, Gülbin Arıcı, Fatma Ertuğrul, Bilge Karslı, “Laparoskopik Asiste Vajinal Histerektomi Olgusunda Kombine Spinal-Epidural Anestezi” Endoskopik Laparoskopik &Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi,11,(3), 116-120,2004.
17. Nurten Kayacan, Gülbin Arıcı, Münire Akar, Bilge Karslı, Gürkan Zorlu, “Sezaryenlerde farklı bölgesel anestezi yöntemlerinin hemodinamik etkiler ve postoperatif analjezik tüketimi yönünden karşılaştırılması”  Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik” , 14 (4), 200-206, (2004).
18. Nurten Kayacan, Zekiye Bigat, Arif Yeğin, Bilge Karslı, Münire Akar. “A randomized Prospective Studyon the Maternal and Neonatal Outcome of Epidural, Combined Spinal-Epidural and General Anesthesia for Elective Caesarean Sections”Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2004;.24 (5):476-482.
19. Münire Erman Akar, Eylem Şeker, Nurten Kayacan, Bilal Trak, “Hemostaz amacıyla histerektomi sonrası persistan kanamanın kontrolü için “packing” , bir olgu sunumu” MN Klinik Bilimle & Doktor 2005;11(5): 554-555.
20. Suat Sanlı, Nurten Kayacan, Mert Akbaş, Fatma Ertuğrul, Münire Akar, Bilge Karslı, “Miyastenia Gravisli olguda laparoskopik cerrahide remifentanil ve propofol ile total intravenöz anestezi”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2004;32:395-399.
21. Nurten Kayacan, Mert Akbaş,  Gülbin Arıcı, Bilge Karslı. “Sarkoidozlu bir hastada anestezi yönetimi”  Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2004;32:391-394.
22. Nurten Kayacan, Bilge Karslı, Suat Sanlı, Murat Yılmaz.  “Bleomisin Tedavisi Almış bir Hastada Anestezi Yönetimi” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 32(6),474-478,2004.
23. G.Arıcı, N.Kayacan, N.Hadimioğlu, Bilge Karslı, C.Arıcı, M.Erman. “Tiroid operasyonlarında düşük doz remifentanil ile fentanilin hemodinami üzerine etkilerinin karşılaştırılması”, Endokrinolojide Diyalog 2005;2(2):69-74.
24- Arıcı, G., Kayacan, N. ve B. Karslı, “ Epidural Uygulanılan Verapamilin Nöroendokrin Yanıta Etkisi” Endokrinolojide Diyalog Dergisi, 2 (1), 35-41,2005.
25. F.Ertugrul, N.Kayacan, G.Çelikbilek, Bilge Karslı. “Multiple sklerozlu bir olguda anestezi uygulaması”. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2005; 33(4):342-345.
26. F.Ertuğrul, N.Kayacan, T.Sağlam, T.Erdoğru, Bilge Karslı. “Feokromasitomalı bir olguda uygulanan laparoskopik adrenelektomide anestezi” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2006, 34 (1):66-67.
27.  F.Ertuğrul, N.Kayacan, N.Çete, Bilge Karslı. “% 0.2 konsantrasyondaki ropivakainin yanlışlıkla intravenöz infüzyonu”. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2006, 2006; 34 (1):64-65 .
28. M.Akbaş, H.Akbaş, N.Çete, N.Kayacan, F.Bulut, Z.Bigat, G.Zorlu, Bilge Karslı, “Cystatine C bir ağrı belirteci olarak kullanılabilir mi?”. Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2006; 3(1):35-37.
29. F. Ertuğrul, Nurten Kayacan, Bilge Karslı. “Çocuklarda gastrointestinal ve hepatobiliyer girişimlerde anestezi”. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi,Pediatrik Anesteziyoloji Özel Sayısı, 2006; 2(6):36-42.
30-Nurten Kayacan, Bilge Karsli. “Kanserde Ağrı Tedavisi”. Clinic Medicine Bilimsel Tıp Dergisi, Ağrı özel sayısı, Nisan 2007; 61-65.
31- Fatma Ertuğrul, Nurten Kayacan, Bilge Karslı, Meliha Erman. Kısa jinekolojik girişimlerde propofol ile sevofluranın etkilerinin karşılaştırılması. Clinic Medicine Dergisi, 2 (2):43-45 (2006).
32-Fatma Ertuğrul, Nurten Kayacan, Bilge Karslı. ”TUR Sendromu: Olgu Sunumu”, Clinic Medicine Dergisi, 2006;2(2):55-56.
33- Gulbin Arıcı, Nemciye Hadimioğlu, Nurten Kayacan, Bilge Karslı, Harun Gülmez,  Erol İçel. “Kalp transplantasyonu sonrası kalp dışı cerrahide bölgesel anestezi uygulaması (Olgu Sunumu)”. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2006; 12(1):42-47.
34- Mert Akbaş, S. Halide Akbaş, Nurten Kayacan, Figen Bulut, Mahiye Can, Bilge Karsli. Are Nucleated Red blood Cells in Umbilical Blood Affected By General or Spinal Anesthesia? Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi, 2007; 5(1):14-18.
35- F. Ertuğrul, Nurten Kayacan, Nihan Çete, Bilge Karslı. “Myastenia Gravisli bir olguda spinal anestezi uygulaması”. Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi,
2007; 5(1):52-56.
3- F.Ertuğrul, N.Kayacan, N. Çete, B. Karslı, T. Erdoğru. İki olgu nedeni ile Bleomisin ve anestezi (Olgu sunumu). Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi,
2007; 5(3): 142-146
37- Fatma Ertuğrul, Nihan Çete, Nurten Kayacan, Bilge Karslı, Meliha Erman. Ebstein anomalisi olan bir gebede anestezik yaklaşım (Olgu sunumu). Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi,35 (4):285-288 (2007).
38- Munire Erman Akar, Nurten Kayacan, Funda Şatır, İrem Hicran Özbudak. Reed’s Syndrome. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetri Dergisi2009; 19(6).361-364.
39- Nurten  Bostanoğlu Kayacan, Münre Erman Akar, Fatma Ertuğrul, Bilge Karsli. Pulmonary edema due to fluid overload during operative hysteresopy (Case report). Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi, 2010; 8(2);161-164.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
1. T.Aydoğdu, N. Kayacan, F. Ertuğrul, N. Şahin, E. İçel, “İlk Kalp Nakli Nedeniyle Bir Olgu Sunumu”, XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, 1998.
2. B. Karslı, N. Kayacan, N. Şahin, M. Erman, “Laparoskopik Cerrahi Girişimlerde Tropisetron, Ondansetron ve Metoklopramid’in Bulantı ve Kusma Üzerine Etkileri”. XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya,1999.
3. N. Kayacan, T. Aydoğdu, B. Karslı, M. Erman, “Kombine Spinal Epidural Anestezi ve Analjezide Bupivakain, Bupivakain+Fentani ve Bupivakain+Ketamin”, 5.Ulusal Ağrı Kongresi, Ağrı Cilt 11,165, İstanbul, 1999.
4. N. Kayacan, B. Karslı, N. Boztuğ, Z. Bigat, N. Çete, M. Erman, “Rokuronyumla Hızlı Entübasyonda Tiopental ve Propofolün Karşılaştırılması” XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Kuşadası, 2000.
5. N. Boztuğ, N. Kayacan, B. Karslı, E. İçel, “Çivili Başlık Öncesi Uygulanan Klonidin ve Fentanil’in Hemodinami Üzerine Etkileri”. XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Kuşadası, 2000.
6. A. Arslan, B. Karslı, N. Kayacan, A. Trakya, E. İçel, T. Karpuzoğlu, “Renal Transplantasyonda İzofluran ve Sevofluranın Böbrek Fonksiyonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması”, XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Kuşadası, 2000.
7. A. Ataklı, B. Karslı, G. Arıcı, N. Kayacan, A. Trakya, M. Erman, “Epidural Anestezi ile İnhalasyon Anestezisinin Postoperatif Nöroendokrin Yanıta Etkileri”, 9. Anestezi Kış Sempozyumu,  Bursa, 2001.
8. N. Boztuğ, M. Akyüz, N. Kayacan, Z.Bigat, G. Arıcı, B.Karslı, “Geçici Klipleme Öncesi Uygulanan Tiopental, Mannitol ve Etomidat+Mannitolün Juguler Venöz Bulb Oksijen Satürasyonu (SjvO2) ve Hemodinami Üzerine Etkileri”, XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, 2001.
9. Z. Bigat, Z., N. Kayacan, B. Karslı, G. Arıcı, M. Erman, “İnvitro Fertilizasyonda Farklı  İlaç Kombinasyonlarının İntraoperatif Hemodinami ve Postoperatif Derlenme Üzerine Etkileri”, XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, 2001.
10. N. Kayacan, G. Arıcı, B. Karslı, N. Boztuğ, M. Erman, “Laparaskopik Asiste Vajinal Histerektomilerde Oral Klonidin Premedikasyonunun Etkisi”, TARK 2002, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası TARK 2002 Özet Kitabı, Antalya, 2002.
11. N. Kayacan,  G. Arıcı, B.Karslı, F. Ertuğrul, M. Erman, “Düşük Akım Anestezi Uygulamasında Sevofluran ve Desfluran”, TARK 2002, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası TARK 2002 Özet Kitabı, Antalya, 2002.
12. G. Arıcı, B. Karslı ,  N. Kayacan, C. Nacitarhan, G. Şadan, M. Erman, “Klonidin ve Midazolmın Gebe Rat Myometrium Kontraksiyonları Üzerine Etkileri” TARK 2002, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası TARK 2002 Özet Kitabı, Antalya, 2002.
13. Z. Bigat, N. Boztuğ, N. Kayacan, N. Hadimioğlu, E. Ertok, “Günübirlik Artroskopi Girişimleri İçin Spinal Anestezide Düşük Doz Bupivakain ve Bupivakain+Fentanil Kombinasyonunun Değerlendirilmesi”, TARK 2002, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası TARK 2002 Özet Kitabı, Antalya, 2002.
14. G.Arıcı, N. Kayacan, N. Hadimioğlu, C. Arıcı, B. Karslı, “Tiroidektomi Operasyonlarında Remifentanil ve Fentanilin İsofluran Anestezisinde Karşılaştırılması” TARK 2002, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası TARK 2002 Özet Kitabı, Antalya, 2002.
15. A. Kantay, B. Karslı, N. Kayacan, M. Erman, M “Gebelerde Farklı Regional Anestezi Yöntemlerinin Anne ve Bebek Üzerindeki Etkileri ve Postoperatif Analjezi Tüketiminin Karşılaştırılması”, TARK 2002, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası TARK 2002 Özet Kitabı, Antalya, 2002.
16. N. Kayacan, G. Arıcı, T. Erdoğan, S. Sanlı, B. Karslı, “Ehlers Danlos Sendromlu Bir Gebenin Anestezik Yönetimi” TARK 2003, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi TARK 2003 Bildiri Özetleri, 31, Antalya, 2003.
17. G. Arıcı, N. Kayacan, E. Kaplan, Z. Bigat, B. Karslı, “Spinal Anestezide Oral Klonidin ile Premedikasyonun Nöroendokrin Yanıta Etkileri”, TARK 2003, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi TARK 2003 Bildiri Özetleri, 31, Antalya, 2003.
18. F. Ertuğrul, N. Kayacan, B. Karslı, S. Sanlı, M. Erman, “Günübirlik Jinekolojik Girişimlerde Propofol, Sevofluran ve Desfluranın Karşılaştırılması”, TARK 2003, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi TARK 2003 Bildiri Özetleri, 31, Antalya, 2003.
19. S. Sanlı, N. Kayacan, A. Yeğin, B., Karslı, M. Erman, “Polimyozitli Bir Olguda Anestezik Yaklaşım”, TARK 2003, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi TARK 2003 Bildiri Özetleri, 31, Antalya, 2003.
20. S.Sanlı, O.Özekin, N.Kayacan, A.Yeğin, M.Akar, Bilge Karslı
HELLP Sendromu ve spinal anestezi (Olgu sunumu).Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2003;31(Suppl 2),187.TARK 2003 Bildiri özetleri, 2003 Antalya.
21. G. Arıcı, Z. Kutacun, N. Kayacan, N. Hadimioğlu, C. Arıcı, B. Karslı, “Ciddi Hiperkalsemi ile Birlikte Primer Hiperparatroidizm (Olgu sunumu)”, TARK 2003, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi TARK 2003 Bildiri Özetleri, 31, Antalya, 2003.
22. B. Karslı, S. Çubukçu, M. Akbaş, A.Yeğin, N. Çete, N. Kayacan, “Meralgia Parestetika: Kardiyak Kateterizasyonun Nadir Bir Komplikasyonu (Olgu sunumu)”, 7.Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, 2004.
23. G.Arıcı, N.Kayacan, D.Dinçer, N.Çete, Z.Bigat, Bilge Karslı. “Kolonoskopi uygulamalarında lornoksikam ve tramadolün karşılaştırılması” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2004;32(Suppl 1):109, TARK 2004 Bildiri özetleri, 2004 Antalya
24. G. Arıcı, N.Hadimioğlu, N. Kayacan, Bilge Karslı, E.Ertok. “Erişkin hastalarda üç farklı dozda süksinilkolin kullanımının entübasyon koşullarına ve QT intervaline etkileri”. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2004;32(Suppl 1):124, TARK 2004 Bildiri özetleri, 2004 Antalya
25. G.Arıcı, N.Kayacan, F.Bulut, Z.Bigat, F.Ertuğrul, Bilge Karslı. “Spinal anestezide farklı konsantrasyonlarda, eşdğer dozda ropvakain kullanımı”. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2004;32(Suppl 1):211, TARK 2004 Bildiri özetleri, 2004 Antalya
26. N.Kayacan, G.Arıcı, N.Çete, Bilge Karslı, S.Çubukçu, B.Dora. “Ropivakaine bağlı toksik nöropati”. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2004;32(Suppl 1):211, TARK 2004 Bildiri özetleri, 2004 Antalya
27. F.Ertuğrul, N.Kayacan, N.Çete, Bilge Karslı. “0.2 konsantrasyondaki ropivakainin yanlışlıkla intravenöz infüzyonu: Olgu Sunumu”. ESRA & RAD 3.Ortak Toplantısı 2005, İzmir.
28- F. Ertuğrul, Y. Ünüvar, N. Kayacan, B. Karslı. TUR sendromu: Olgu sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVIII. Ulusal ve III. Uluslararası Kongresi, Antalya, 1-5 Aralık 2004.
29. M.Akbaş, H.Akbaş, N.Kayacan, N.Çete, F.Bulut, Bilge Karslı. “Sistatin C beyin omurilik sıvısında bulunan bir ağrı belirteci olarak kullanılabilir mi?”. 8.Ulusal Ağrı Kongresi,18-21 Mayıs 2005, sayfa:167
30. M.Akbaş, Z.Bigat, F.Bulut, N.Kayacan, Bilge Karslı. “Hasta kontrollü analjezi yöntemi ile verilen lornoksikamın postoperaif analjezi üzerine etkisi”. 8.Ulusal Ağrı Kongresi,18-21 Mayıs 2005, sayfa:176
31-Nihan Çete, Fatma Ertuğrul, Figen Bulut, Nurten Kayacan, Bilge Karslı, Meliha Erman. Ekip çalışması ve hasta bilgilendirilmesinin obstetrik anestezi uygulamalarındaki önemi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği TARK 2006, İstanbul, 25-28 Ekim 2006.
32-Nihan Çete, Fatma Ertuğrul, Halim Ulugöl, Nurten Kayacan, Bilge Karslı, Meliha Erman. Morbid obes gebede kombine spinal epidural anestezi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği , TARK 2006, İstanbul, 25-28 Ekim 2006.
33-. Fatma Ertuğrul, Nihan Çete, Canan Salman, Nurten Kayacan, Bilge Karslı, Meliha Erman. Ebstein anomalili gebede anestezik yaklaşım (Olgu sunumu). Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği TARK 2006, İstanbul, 25-28 Ekim 2006.
34- Fatma Ertuğrul, Nurten Kayacan, Nihan Çete, Arzu Karaveli, Bilge Karslı. Kalp nakli yapılmış bir olguda rejyonal anestezi deneyimimiz (Sözlü bildiri). XIII. Anestezi Kış Sempozyumu, Uludağ-Bursa, 01-04 Mart 2007.
35- Nihan Çete, Aslı Dikici, Fatma Ertuğrul, Nurten Kayacan, Münire Akar, Bilge Karslı, Meliha Erman. Kısa süreli jinekolojik laparaskopide zaman kullanımı ve maliyet etkinlik (Sözlü bildiri). XIII. Anestezi Kış Sempozyumu, Uludağ-Bursa, 01-04 Mart 2007.
36. Aslı Dikici, Nurten Kayacan, Nihan Çete, Fatma Ertuğrul, Bilge Karslı. “Jinekolojik laparoskopik cerrahilerde farklı analjezi yöntemlerinin karşılaştırılması”. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği TARK 2007,Antalya, 25-28 Ekim 2007.
Diğer yayınlar:
ATIFLAR:
I- Ozkan O, Akar ME, Ozkan O, Colak T, Kayacan N, Taskin O. The use of vascularized of jejunum flap for vaginal reconstruction: Clinical experience and results in 22 patients. MICROSURGERY    Volume: 30    Issue: 2    Pages: 125-131    Published: 2010 .
Cited by 2: 
1-Hage JJ.  Use of vascularized of jejunum flap for vaginal reconstruction: a word of caution. MICROSURGERY 2010,  30 ( 8):  672-673.
2-Ozkan O, Ozkan O, Erman M  RE: Use of vascularized of jejunum flap for vaginal reconstruction: a word of caution. MICROSURGERY 2010,  30(8): 674-676.
II- Nacitarhan C, Sadan G, Kayacan N, et al. The effects of opioids, local anesthetics and adjuvants on isolated pregnant rat uterine muscles . METHODS AND FINDINGS IN EXPERIMENTAL AND CLINICAL PHARMACOLOGY   Volume: 29   Issue: 4   Pages: 273-276   Published: MAY 2007
Cited by: 3
1-Dehghan M, Jafarpour M, Mahmoudian A  The effect of morphine administration on structure and ultrastructure of uterus in pregnant mice.  IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE,  8 ( 3 ) :111-118,  SUM 2010.
2-Choleris E, Devidze N, Kavaliers M, et al.  Steroidal/neuropeptide interactions in hypothalamus and amygdala related to social anxiety  ADVANCES IN VASOPRESSIN AND OXYTOCIN: FROM GENES TO BEHAVIOUR TO DISEASE,  170 : 291-303  2008.
3- Hill D  Remifentanil patient-controlled analgesia should be routinely available for use in labour.  INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRIC ANESTHESIA, 17( 4): 336-342,  OCT 2008. 
III-  Kayacan N, Ertugrul F, Arici G, et al. In vitro effects of opioids on pregnant uterine muscle . ADVANCES IN THERAPY   Volume: 24   Issue: 2   Pages: 368-375   Published: MAR-APR 2007
Cited by: 3
1- Dehghan M, Jafarpour M, Mahmoudian A  The effect of morphine administration on structure and ultrastructure of uterus in pregnant mice.  IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE,  8 ( 3): 111-118  SUM 2010.
2- Boat A, Mahmoud M, Michelfelder EC, et al.  Supplementing desflurane with intravenous anesthesia reduces fetal cardiac dysfunction during open fetal surgery.  PEDIATRIC ANESTHESIA , 20( 8);748-756 , AUG 2010.
3-Hill D  Remifentanil patient-controlled analgesia should be routinely available for use in labour.  INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRIC ANESTHESIA, 17 ( 4): 336-342  OCT 2008
IV- Kayacan N, Ertugrul F, Cete N, Coskunfirat N, Akar M,  Karsli B, Erman M. Comparison of epidural and combined spinal-epidural analgesia in the management of labour without pain . JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH    Volume: 34    Issue: 6    Pages: 596-602    Published: NOV-DEC 2006.
Cited by: 2
1- Van de Velde M  Modern neuraxial labor analgesia: options for initiation, maintenance and drug selection  PERIODICUM BIOLOGORUM,  111( 2 ): 171-185  JUN 2009
2- Nacitarhan C, Sadan G, Kayacan N, et al.  The effects of opioids, local anesthetics and adjuvants on isolated pregnant rat uterine muscles  METHODS AND FINDINGS IN EXPERIMENTAL AND CLINICAL PHARMACOLOGY  29 ( 4):  273-276  MAY 2007
V- Sanli S, Yegin A, Kayacan N, Yilmaz M, Coskunfirat N, Karsli B. Effects of hyperbaric spinal ropivacaine for caesarean section: with or without fentanyl . EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY,  Volume: 22    Issue: 6    Pages: 457-461    Published: JUN 2005
Cited by: 2
1- Allegri M, Delazzo MG, Grossi P, et al.  Efficacy of drugs in regional anesthesia: A review  ACUTE AND CHRONIC PAIN: WHERE WE ARE AND WHERE WE HAVE TO GO;  41-48;  2009 
2- Sng BL, Lim Y, Sia ATH  An observational prospective cohort study of incidence and characteristics of failed spinal anaesthesia for caesarean section  INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRIC ANESTHESIA,  18  (3): 237-241  JUL 2009    
VI-  G, Arici, Karsli B, Kayacan N, Akar M. The effects of bupivacaine, ropivacaine and mepivacaine on the contractility of rat myometrium.  INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRIC ANESTHESIA    Volume: 13    Issue: 2    Pages: 95-98    Published: APR 2004
Cited by: 4
1- Fanning RA, Campion DP, Collins CB, et al. A comparison of the inhibitory effects of bupivacaine and levobupivacaine on isolated human pregnant myometrium contractility
ANESTHESIA AND ANALGESIA   Volume: 107   Issue: 4   Pages: 1303-1307   Published: OCT 2008
2- Nacitarhan C, Sadan G, Kayacan N, et al. The effects of opioids, local anesthetics and adjuvants on isolated pregnant rat uterine muscles . METHODS AND FINDINGS IN EXPERIMENTAL AND CLINICAL PHARMACOLOGY   Volume: 29   Issue: 4   Pages: 273-276   Published: MAY 2007
3- Karaman S, Evren V, Firat V, et al. The effects of dexmedetomidine on spontaneous contractions of isolated gravid rat myometrium. ADVANCES IN THERAPY   Volume: 23   Issue: 2   Pages: 238-243   Published: MAR-APR 2006

4-  Sia AT, Kwek K, Yeo GS. The in vitro effects of clonidine and dexmedetomidine on human myometrium . INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRIC ANESTHESIA   Volume: 14   Issue: 2   Pages: 104-107   Published: APR 2005
VII- Kayacan N, Arici G, Karsli B, Erman M .  Acute subdural haematoma after accidental dural puncture during epidural anaesthesia. INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRIC ANESTHESIA    Volume: 13    Issue: 1   Pages: 47-49   Published: JAN 2004
Cited by: 6
1- Sharma S, Halliwell R, Dexter M, et al.  Acute subdural haematoma in the presence of an intrathecal catheter placed for the prevention of post-dural puncture headache  ANAESTHESIA AND INTENSIVE CARE, 38 ( 5):  939-941  SEP 2010
2- Dawley B, Hendrix A  Intracranial Subdural Hematoma After Spinal Anesthesia in a Parturient  OBSTETRICS AND GYNECOLOGY,  113  (2): 570-573  Part 2  FEB 2009
3 - Wang LP, Paech MJ  Neuroanesthesia for the pregnant woman  ANESTHESIA AND ANALGESIA  107  (1): 193-200  JUL 2008
4- Mashour GA, Schwamm LH, Leffert L. Intracranial subdural hematomas and cerebral herniation after labor epidural with no evidence of dural puncture. ANESTHESIOLOGY   Volume: 104   Issue: 3   Pages: 610-612   Published: MAR 2006  
5.  Zeidan A, Chaaban M, Farhat O, et al. Cerebral rebleeding by spinal anesthesia in a patient with undiagnosed chronic subdural hematorna . ANESTHESIOLOGY   Volume: 104   Issue: 3   Pages: 613-614   Published: MAR 2006  
6.  Zeidan A, Farhat O, Maaliki H, et al. Does postdural puncture headache left untreated lead to subdural hematoma? - Case report and review of the literature. INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRIC ANESTHESIA   Volume: 15   Issue: 1   Pages: 50-58   Published: JAN 2006
VIII- Yegin A, Erdogan A, Kayacan N, Bilge Karslı. Early postoperative pain management after thoracic surgery; pre and postoperative versus postoperative epidural analgesia: a randomised study. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 2003;24(3):420-424.
Cited by:17:
1- Cocelli LP, Sarimehmetoglu F, Demiryurek S, et al. Effects of Preoperatively or Postoperatively Initiated Thoracic Epidural Analgesia in Patients Undergoing Elective Lung Surgery . TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI   Volume: 30   Issue: 4   Pages: 1220-1229   Published: AUG 2010
2.  Stamatelopoulos A, Zaragkas S, Sofoudis C. Non-small cell lung cancer: The role of surgery after induction chemo and/or radiotherapy. JOURNAL OF BUON   Volume: 15   Issue: 2   Pages: 213-220   Published: APR-JUN 2010
3.  Power I, McCormack JG, Myles PS. Regional anaesthesia and pain management. ANAESTHESIA   Volume: 65   Pages: 38-47   Supplement: Suppl. 1   Published: APR 2010
4.  Ali M, Winter DC, Hanly AM, et al. Prospective, randomized, controlled trial of thoracic epidural or patient-controlled opiate analgesia on perioperative quality of life . BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA   Volume: 104   Issue: 3   Pages: 292-297   Published: MAR 2010
5.  Chauvin M. Chronic pain after surgery . PRESSE MEDICALE   Volume: 38   Issue: 11   Pages: 1613-1620   Published: NOV 2009  
6.   Koletsis EN, Prokakis C, Apostolakis E, et al. Surgery after induction chemoradiotherapy for non small cell lung cancer: when and why.  JOURNAL OF BUON   Volume: 12   Issue: 4   Pages: 453-461   Published: OCT-DEC 2007
7.  Ju H, Feng Y, Yang BX, et al. Comparison of epidural analgesia and intercostal nerve cryoanalgesia for post-thoracotomy pain control . EUROPEAN JOURNAL OF PAIN   Volume: 12   Issue: 3   Pages: 378-384   Published: APR 2008  
8- Athanassiadi K, Kakaris S, Theakos N, et al. Muscle-sparing versus posterolateral thoracotomy: a prospective study . Conference Information: 20th Annual Meeting of the European-Association-for-Cardio-Thoracic-Surgery/14th Annual Meeting of the European-Society-of-Thoracic-Surgeons, SEP 10-13, 2006 Stockholm, SWEDEN
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY   Volume: 31   Issue: 3   Pages: 496-499   Published: MAR 2007  
9.  Persistent pain after surgery . Hinrichs A, Schulz K, Jarvinen I, et al. CHIRURGISCHE GASTROENTEROLOGIE   Volume: 23   Issue: 1   Pages: 7-12   Published: 2007
10.  Sihoe ADL, Manlulu AV, Lee TW, et al. Pre-emptive local anesthesia for needlescopic video-assisted thoracic surgery: a randomized controlled trial. Conference Information: 20th Annual Meeting of the European-Association-for-Cardio-Thoracic-Surgery/14th Annual Meeting of the European-Society-of-Thoracic-Surgeons, SEP 10-13, 2006 Stockholm, SWEDEN EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY   Volume: 31   Issue: 1   Pages: 103-108   Published: JAN 2007
11- Pluijms WA, Steegers MAH, Verhagen AFTM, et al. Chronic post-thoracotomy pain: a retrospective study. ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA   Volume: 50   Issue: 7   Pages: 804-808   Published: AUG 2006  
12- Cense HA, Lagarde SM, de Jong K, et al. Association of no epidural analgesia with postoperative morbidity and mortality after transthoracic esophageal cancer resection
Source: JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS   Volume: 202   Issue: 3   Pages: 395-400   Published: MAR 2006
13.  Chia YY, Chang TH, Liu K, et al. The efficacy of thoracic epidural neostigmine infusion after thoracotomy
Source: ANESTHESIA AND ANALGESIA   Volume: 102   Issue: 1   Pages: 201-208   Published: JAN 2006  
14.  Bong CL, Samuel M, Ng JM, et al. Effects of preemptive epidural analgesia on post-thoracotomy pain. Conference Information: 26th Annual Meeting of the Society-of-Cardiovascular-Anesthesiologists, APR 24-28, 2004 Honolulu, HI JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA   Volume: 19   Issue: 6   Pages: 786-793   Published: DEC 2005  
15. Erdogan M, Erdogan A, Erbil N, et al. Prospective, randomized, placebo-controlled study of the effect of TENS on postthoracotomy pain and pulmonary function Source: WORLD JOURNAL OF SURGERY   Volume: 29   Issue: 12   Pages: 1563-1570   Published: DEC 2005  
16.  Shipton EA, Tait B. Flagging the pain: preventing the burden of chronic pain by identifying and treating risk factors in acute pain EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY   Volume: 22   Issue: 6   Pages: 405-412   Published: JUN 2005  
17.  Fernandez MI, Martin-Ucar AE, Lee HD, et al. Does a thoracic epidural confer any additional benefit following video-assisted thoracoscopic pleurectomy for primary spontaneous pneumothorax? Source: EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY   Volume: 27   Issue: 4   Pages: 671-674   Published: APR 2005  
IX-  Karsli B, Kayacan N, Kucukyavuz Z, Mimaroglu C.  Effects of local anesthetics on pregnant uterine muscles. POLISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY    Volume: 55    Issue: 1    Pages: 51-56    Published: JAN-FEB 2003     
Cited by: 8
1- Balki M, Cristian AL, Kingdom J, et al.  Oxytocin Pretreatment of Pregnant Rat Myometrium Reduces the Efficacy of Oxytocin but Not of Ergonovine Maleate or Prostaglandin F-2 alpha  REPRODUCTIVE SCIENCES  17  (3):  269-277  MAR 2010
2- Magalhaes JKRS, Carvalho JCA, Parkes RK, et al.  Oxytocin Pretreatment Decreases Oxytocin-induced Myometrial Contractions in Pregnant Rats in a Concentration-dependent But Not Time-dependent Manner  REPRODUCTIVE SCIENCES  16  (5):  501-508  MAY 2009
3- Fanning RA, Campion DP, Collins CB, et al.  A comparison of the inhibitory effects of bupivacaine and levobupivacaine on isolated human pregnant myometrium contractility  ANESTHESIA AND ANALGESIA  107  (4) :1303-1307  OCT 2008
4- Nacitarhan C, Sadan G, Kayacan N, et al .The effects of opioids, local anesthetics and adjuvants on isolated pregnant rat uterine muscles. METHODS AND FINDINGS IN EXPERIMENTAL AND CLINICAL PHARMACOLOGY   Volume: 29   Issue: 4   Pages: 273-276   Published: MAY 2007
5.  Kayacan N, Ertugrul F, Arici G, et al.In vitro effects of opioids on pregnant uterine muscle . ADVANCES IN THERAPY   Volume: 24   Issue: 2   Pages: 368-375   Published: MAR-APR 2007  
6.  Kacar C, Ozaydin I, Oral H, et al. Intrathecal slow infusion of isobaric bupivacain in low-dose for ovariohysterectomy in dogs. BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY   Volume: 51   Issue: 1   Pages: 89-92   Published: 2007
7.  Tsen LC. What's new and novel in obstetric anesthesia? Contributions from the 2003 scientific literature. INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRIC ANESTHESIA   Volume: 14   Issue: 2   Pages: 126-146   Published: APR 2005  
8. Arici G, Karsli B, Kayacan N, et al. The effects of bupivacaine, ropivacaine and mepivacaine on the contractility of rat myometrium.  INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRIC ANESTHESIA   Volume: 13   Issue: 2   Pages: 95-98   Published: APR 2004
X- Kayacan N, Karsli B, Zorlu G, Dosemeci L, Erman M . Hysteroscopic syndrome. EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, 19 (10): 770-772 , OCT 2002
Cited by: 1
1- Lee GY, Han JI, Heo HJ  Severe Hypocalcemia Caused by Absorption of Sorbitol-Mannitol Solution during Hysteroscopy  JOURNAL OF KOREAN MEDICAL SCIENCE  24( 3); 532-534  JUN 2009
Ulusal kitapta bölüm yazarlığı:
1-Bilge Karslı, Nurten Kayacan. “Faset Blokları”. 1827-1829. Anestezi, Yoğun Bakım, Ağrı. Ed:Filiz Tüzüner. MN medikalNobel 2010.
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:
1-Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
2- Rejyonal Anestezi Derneği
3- Anestezi Reanimasyon Uzmanlar Derneği

Sayfa Özeti: Nurten KAYACAN

Anahtar Kelimeler: