Tıp Fakültesi


Öğrenci Rehberi

BURS HİZMETLERİ

Üniversitemizde; ekonomik yönden desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimize eğitim hayatlarını kolaylaştırmak, başarılarını ödüllendirerek motive etmek amacı ile Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Birimi tarafından yapılan çalışmalarla, çeşitli yerel, ulusal vakıf ve dernekler ile sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar, özel şahıs ve işletmelerden karşılıksız burs sağlayarak etkin bir burs sistemi oluşturulmuştur.

Burs verilecek öğrenciler her fakülte ve yüksekokullarda kurulmuş olan Burs ve Sosyal Hizmet Kurulu işbirliği ile Burs ve Sosyal Hizmetler Birim’i tarafından belirlenmektedir. Burs ve sosyal hizmet uygulamalarının sekreteryası ve koordinasyonu ise Sosyal Hizmetler Şubesince yürütülmektedir.

I-KAMU KAYNAKLI BURSLAR

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başvuruda bulunan öğrencilere burs, katkı kredisi ve öğrenim kredisi verilmektedir. Her yıl Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenen burs kontenjanının % 7’si üniversitemiz tarafından belirlenmekte ve Akdeniz Üniversitesi Bursu olarak adlandırılmaktadır.

Diğer burs, katkı kredisi ve öğrenim kredisi ile ilgili tüm işlemler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yürütülmektedir.Birimiz ihtiyaç duyan öğrencilere kredi ve burs konularında rehberlik hizmeti vermektedir.

KREDİ YURTLAR KURUMU BURSU: Yurt içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi verilmesine ilişkin Kanun doğrultusunda karşılıksız verilen paradır.

KREDİ YURTLAR KURUMU ÖĞRENİM KREDİSİ : Ülke içerisinde yüksek öğrenim yapan öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

KREDİ YURTLAR KURUMU KATKI KREDİSİ :Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına üniversite hesabına ödenen paradır.

BURS, ÖĞRENİM VE/VEYA KATKI KREDİSİ ALMAK İÇİN BAŞVURU

Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin burs, öğrenim ve katkı kredisi müracaatları ÖSYM sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM web sonuç sayfasından,

Ara sınıf, ön kayıt, özel yetenek, Master-doktora öğrencilerinin müracaatları ise internet ortamında interaktif olarak www.kyk.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.

Burs, Öğrenim ve Katkı Kredisi ile ayrıntılı bilgiyi www.kyk.gov.tr web adresinden veya Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğümüzden alabilirsiniz.

II-DİĞER BURSLAR

Üniversitemiz öğrencilerine, çeşitli dernek, vakıf, şirketler ve özel şahıslar tarafından da burs olanakları sağlamaktadır. Bu tür burslarla ilgili duyurular Sosyal Hizmet Panolarından ve bölümlerdeki Öğrenci İşleri Panolarından takip edilebilir.

ÖĞRENCİLERİMİZE BURS VEREN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

* Türk Eğitim Vakfı

* Antalya Üniversite Destekleme Vakfı

* Antalya Üniversite Sosyal Dayanışma Derneği

* AKMED (Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü)

* Mehmet Zorlu Vakfı

* Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Konyaaltı Şubesi

* TESYEV(Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı)

* Soroptomistler(Antalyalı İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği)

* Çeşitli gönüllü kişi ve kuruluşlar

Burs hizmetlerinin yanı sıra tatil zamanları memleketine gitmek için ekonomik yetersizlik içersinde olan, katkı payını ve yurt ücretini ödemekte zorlanan öğrenciler için kaynak üretilmekte, yardımsever kişi ve kuruluşların desteği sağlanmaktadır.

BARINMA

I- KURUMSAL BARINMA HİZMETLERİ

Akdeniz Öğrenci Yurdu

Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu kampus içerisinde bulunan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (Yurtkur) bağlı Akdeniz Öğrenci Yurdunda barınma ihtiyacını gidermektedir. Öğrencinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak konfora sahip olan yurdun, 1256 kız, 1842 erkek olmak üzere toplam 3098 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca üniversite ve kent işbirliği çerçevesinde öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları, kampus çevresinde bulunan ve yurt özelliği gösteren otel ve pansiyonlardan giderilmektedir.

II- ALTERNATİF BARINMA HİZMETLERİ

Yukarıda verilen bilgiler ışığında üniversitemiz öğrencileri için yurtlardaki barınma kapasitesi yeterli olmakla birlikte yurtta kalmak istemeyen veya giremeyen öğrenciler için sosyal hizmetler biriminde görevli Sosyal Hizmet Uzmanlarınca yeni kayıtlar ve eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce yapılan hazırlıklarla, şehrimizde kalabilecekleri özel yurt, otel , motel, pansiyon ve apart daireler tespit edilmekte ve öğrencilerin tercihine sunulmaktadır.

Ayrıca kiralık evde kalan ya da kiralık eve çıkan öğrencilerimiz için ev eşyası temini çalışmaları yapılmaktadır. Evini öğrenciye kiraya vermek isteyen ailelerin evleri için ilan üretilerek öğrencilerimize duyurulması sağlanmaktadır.Ev arkadaşı arayan öğrencilerimiz için ilan üretilerek ev arkadaşı bulmaları konusunda destek hizmeti sunulmaktadır.

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA

Üniversitemiz öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirmek ve onların ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla, değişik sosyal hizmet faaliyetleri üretilmektedir. Bunlardan hem düşünce, hem sonuç olarak en verimlilerinden biri kısmi zamanlı çalışmadır. Üniversitemizde 1996 yılından itibaren yürütülen bu çalışmada öğrenciler iş kazasına karşı sigortalanmakta ve üniversitenin ihtiyaç duyulan birimlerinde günlük en fazla 3 saat süreyle çalıştırılmaktadır. Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimize asgari saat ücreti üzerinden aylık ödeme yapılmaktadır.Her yıl kısmi zamanlı çalışacak öğrenci kontenjanı Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Kısmi zamanlı çalışmak isteyen öğrencilerin Eylül Ayı içerisinde http://www.akdeniz.edu.tr/ adresinde yer alan “ burs ve sosyal hizmet uygulamaları başvuru formunu” doldurmaları gerekmektedir.Kısmi Zamanlı çalışmaya hak kazanan öğrenci listeleri Sosyal Hizmet Panolarında ve bölümlerdeki Öğrenci İşleri Panolarında ilan edilir. Kısmi Zamanlı Çalışma Uygulaması bir eğitim yılı için geçerlidir ve her yıl başvuruların yenilenmesi gerekmektedir.

Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin her birimde supervizörleri bulunmaktadır. Supervizörlerin Internet ortamında öğrencilerin bir ay boyunca kaç saat çalıştığını gösteren puantajlarını doldurmaları gerekmektedir.Öğrencilerin maaşlarını zamanında (her ayın 15’ini takip eden günlerde) almaları için puantajlarının supervizör tarafından her ayın 15’inde doldurulup doldurulmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Kısmi Zamanlı Çalışma bir Sosyal Hizmet Uygulaması olup ekonomik yetersizlik içerisinde olan öğrenciler öncelikli değerlendirilir.

BESLENME

I –ÜNİVERSİTEMİZDE VAROLAN BESLENME OLANAKLARI

Merkez Öğrenci Yemekhanesi

Üniversitemiz öğrencilerine, kampus içindeki Merkezi Öğrenci Kafeteryasında öğle yemeği tabldot olarak verilmektedir. Yemekten faydalanmak isteyen öğrencilerimiz; yemek maliyetinin Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen bir kısmını katılım payı olarak ödemek suretiyle, yemek yiyebilmektedirler. Yemek maliyetinin geriye kalan kısmı ise; Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Sosyal Hizmetler bütçesinden karşılanmaktadır.

Öğrencilerimiz, kampus içindeki Merkezi Öğrenci Kafeteryasında değişik süreler için satılan (aylık ya da onbeş günlük) yemek kartını alarak yemek yiyebilirler.

KAFETERYALAR

Öğrencilerin beslenme ve ders dışı zamanlarında dinlenme-eğlenmelerine yönelik olarak, fakülte/yüksekokullarda kantin/kafeteryalar bulunmaktadır.

Bunların dışında; öğrencilerin sosyal-kültürel çalışma ve ihtiyaçları için yapılmış Olbia Kültür Merkezinde; her türlü beslenme ihtiyacının giderilebileceği market, lokanta, kafeterya, fast food, vb. salonları mevcuttur.

Ayrıca; Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca işletilen Öğrenci Lokali ve Öğrenci Evi kantinleri; öğrencilerimizin eğlence, dinlenme ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet vermektedir.

Öğrencilerimiz kantin ve kafeteryalarımızda sabahları kahvaltı yapabilmekte; diğer zamanlarda sulu yemekler dışında, sıcak-soğuk yiyecek ve içecekleri alabilmektedirler.

II-ÜCRETSİZ ÖĞLE YEMEĞİ

Üniversitemizde, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerimizin bir kısmına, ücretsiz öğle yemeği yardımı yapılmaktadır.

Bu ücretsiz öğle yemeği uygulamasından faydalanmak isteyen öğrencilerin Eylül Ayı içerisinde http://www.akdeniz.edu.tr/ adresinde yer alan “burs ve sosyal hizmet uygulamaları başvuru formunu” doldurmaları gerekmektedir.Ücretsiz öğle yemeği hakkı kazanan öğrenci listeleri Sosyal Hizmet Panolarında, Merkezi Öğrenci Yemekhanesi Panolarında ve bölümlerdeki Öğrenci İşleri Panolarında ilan edilir.

Ücretsiz öğle yemeği uygulaması bir eğitim yılı için geçerlidir ve her yıl başvuruların yenilenmesi gerekmektedir.Ücretsiz öğle yemeği hizmetini almaya hak kazanan öğrenci düzenli bu hakkını kullanmıyor ise uygulamadan faydalandırılmasına son verilir ve yıl içinde tekrar bu uygulamadan faydalanma hakkı elinden alınır.

Ücretsiz Öğle Yemeği Uygulaması bir Sosyal Hizmet Uygulaması olup ekonomik yetersizlik içerisinde olan öğrenciler öncelikli değerlendirilir.

KÜLTÜR HİZMETLERİ

Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü, “sevgi-saygı çerçevesinde hoşgörülü ve güler yüzlü iletişim” felsefesini koruyarak yerine getirdiği görevleriyle öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmeleri için sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanması, organizasyonu ve koordinasyonunu sağlar.

Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin ilgi duydukları alanlara göre oluşturulan ve sayıları her geçen gün artan öğrenci topluluklarıyla iş birliği içinde çalışmaktadır.Topluluklar aracılığı ile gerçekleştirilen etkinliklerle; öğrencilerin kişisel gelişimlerinin, toplumsal duyarlılık ve sorumluluklarının artması, sosyal ilişkilerinin gelişmesi, araştıran, sorgulayan, üreten, çözüm arayan ve paylaşan bireyler olmaları konusunda, geleceğimizin mirasçıları gençlerimizin yaşamları üzerinde olumlu katkılar sağlamak misyonunu yerine getirir.

TOPLULUK ODALARI

Olbia Kültür Merkezi ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı binasında bilgisayar, internet ve dahili telefon hattının bulunduğu ve topluluk çalışmalarının yürütüldüğü çalışma ve toplantı odalarıdır. Bu odalar öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını değerlendirmeleri, üye oldukları toplulukların çalışmaları hakkında bilgi edinebilmeleri, diğer toplulukların üyeleriyle tanışma ve yakınlaşma olanağı bularak daha sık iletişim kurabilmeleri, paylaşma, yardımlaşma ve araştırmaya dönük ortak üretim yapabilmeleri amacıyla hazırlanmış mekanlardır.

GENÇLİK ŞENLİĞİ

Üniversitemizde, öğrencilerimizi eğitim gördükleri alanlarda bilgi ve teknolojiyle donatmanın yanı sıra çağdaş anlayışta sosyal bireyler olarak yetişmelerini sağlamak üzere kültür, sanat ve spor etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Konserler, sergiler, tiyatro oyunları, konferanslar, seminerler ve festivallerin yanı sıra en önemli etkinliklerimizden biri de geleneksel olarak düzenlediğimiz Uluslar arası Akdeniz Gençlik Şenliğidir.

Şenliğimizi 1997 yılından bu güne kadar, farklı kültürlerden gelen gençlerin birbirlerini tanımalarını, kaynaşmalarını, dostluklarını pekiştirmelerini sağlamanın yanı sıra zengin kültürel değerlerimizin kaybolmasını engellemek, genç kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla, yurtiçinden ve yurtdışından gelen 6500 misafirimiz ile yaklaşık 23000 Akdeniz Üniversitelinin destek ve katılımıyla “Barış”, “Çingene” ve “ Akdeniz” temalarını işleyerek gerçekleştirdik. Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında gerçekleştirilen ve 2009 yılında da onikincisini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Akdeniz Gençlik Şenliği’nin teması; “Yörük Kültürü” olarak belirlenmiştir


Son Güncelleme : 25 Temmuz Pazartesi 2016
934