Akdeniz Üniversitesi
Adı Soyadı: Özgür Duman
Doğum Tarihi: 25.07.1971
Ünvanı: Doç.Dr.
Alan Üniversite Yıl
Lisans Tıp Hacettepe 1995
TUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hacettepe Üniversitesi 2000
Doktora Tıp Hacettepe 1995
Yardımcı Doçentlik Tarihi: Şubat 2007
Doçentlik Tarihi:2010

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &  Arts and Humanities)

Dundar NO, Boz A, Duman O, Aydın F, Haspolat S. Spontaneous Periodic Hypothermia and Hyperhidrosis. Pediatr Neurol. 2008 Dec;39(6):438-440.
2- Dundar NO, Duman O, Aralasmak A, Haspolat S. Ischemic cerebral infarction in an infant following gonadotropin treatment for undescended testes. J Child Neurol. 2008 Nov;23(11):1324-7.
3- Duman O, Kizilay F, Fettahoglu C, Ozkaynak S, Haspolat S. Electrophysiologic and neuropsychologic evaluation of patients with centrotemporal spikes. Int J Neurosci. 2008 Jul;118(7):995-1008.
4- Duman O, Ozdem S, Turkkahraman D, Olgac ND, Gungor F, Haspolat S. Bone metabolism markers and bone mineral density in children with neurofibromatosis type-1. Brain Dev. 2008 Oct;30(9):584-8. Epub 2008 Mar 24.
5- Ozer D, Nalbant S, Aktop A, Duman O, Keleş I, Toraman NF. Swimming training program for children with cerebral palsy: body perceptions, problem behaviour, and competence. Percept Mot Skills. 2007 Dec;105(3 Pt 1):777-87.
6- Duman O, Aralaflmak A, Duranoglu Y, Karaali K, Haspolat S. 'Torticollis secondary to monocular viewing in an infant with unilateral hypoplasia of the internal carotid artery'. Dev Med Child Neurol. 2007 Nov;49(11):876-7.
7- Unal M, Yücel I, Duman O, Yilmaz A, Akar Y. Interocular differences in optic nerve head topography of the subjects with unilateral peripapillary myelinated nerve fibers. J Glaucoma. 2007 Sep;16(6):539-42.
8- Olmez A, Yilmaz D, Tan H, Duman O, Gungor S, Okuyaz C, Anlar B. Cerebrospinal fluid pressures in subacute sclerosing panencephalitis. Brain Dev. 2007;29(7):409-12.
9- Ozkan, O, Duman O et al. Effect of systemic creatine monohydrate supplementation on denervated muscle during reinnervation: experimental study in the rat. J Reconstr Microsurg. 2005 Nov;21(8):573-9.
10- Haspolat S, Baysal Y, Duman O et al. Interleukin-1alpha, interleukin-1beta, and interleukin-1Ra polymorphisms in febrile seizures. J Child Neurol. 2005 Jul;20(7):565-8
11- Duman O et al. Case of Bartter syndrome presenting with hypokalemic periodic paralysis.J Child Neurol. 2006 Mar;21(3):255-6.
12- Duman O, Haspolat S. Hormonal regulation of adipocytes and its probable effects on resting energy expenditure in muscular dystrophy. Neuromuscul Disord. 2005 Jul;15(7):515-6
13- Duman O, Tezcan G, Hazar V. Treatment of vincristine-induced cranial polyneuropathy.J Pediatr Hematol Oncol. 2005 Apr;27(4):241-2
14- Haspolat S, Duman O et al. Extrapontine myelinolysis in infancy: report of a caseJ Child Neurol. 2004 Nov;19(11):913-5
15- Duman O, et al. Unusual manifestation of subacute sclerosing panencephalitis: case with intracranial high-pressure symptoms. J Child Neurol. 2004 Jul;19(7):552-5
16- Duman O, et al. Brain stem lipoma presenting as paroxysmal headache with autonomic features.Headache. 2004 Jan;44(1):105
17- Baskın E, Duman O, et al.  Hypercoagulopathy in a hemodialysis patient: are elevations in factors VII and VIII effective? Nephron. 1999;83(2):180.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Duman O, Haspolat S, Sindel T, Mihci E, Senol U. Moyamoya in an infant with Down syndrome. J Pediatr Neurol. 2005; 3(1): 49-52.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1- Senol U, Duman O et al. Radiological and clinical findings of six children with ADEM. Neuroradiology2003;45 (supl 1):S105
2- Duman O et al. Retrospective evaluation of eight patients with acute disseminated encephalomyelitis. European Journal of paediatric neurology 2005;9(3-4):219

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1- Duman Ö ve ark. Serebral Palsili Hastaların İşlevsel Kapasitelerine Göre Görme Sorunlarının Değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005;48:130-135
Vaka Takdimleri
2- Uğuz A, Berber Z, Haspolat Ş, Duman Ö. Lamotrijine Bağlı Stevens-Johson Sendromu-Toksik Epidermal Nekroliz: Bir Olgu Sunumu. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2005;14:36-39
3- Duman Ö ve ark. İnfantil hipoglisemik Ataklara Sekonder Oksipital Lob BulgusuÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005;48:130-135  
4- Duman Ö ve arkadaşları. İnfantil Spazm Tedavisinde Vigabatrin ile ACTH kombinasyonlarının  Karşılaştırılması. T Klin Pediatri 2004;13:5-10
5- Yılmaz A, Duman O. Çocuklarda Hamam Böceği Duyarlılığı. Harran Ü Tıp Fak Dergisi 2005;3:25-29

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1- Duman ve ark. İnfantil spazmlı Hastalarda Kalp Hızı Değişkenliği. VIII. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 128, 2006
2- Ölmez A, Yılmaz D, Tan H, Duman Ö ve ark. VIII. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 67, 2006
3- Duman Ö, Haspolat Ş, Sindel T, Şenol U, Mıhçı E. Moyamoya Hastalığı olan Down sendromlu bir infant. V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Adana, 20-23 Mayıs 2003: 193.
4- Mıhçı E, Taçoy Ş, Türker B, İbrahim K, Duman Ö ve ark. Frajil X sendromlu olguların klinik bulgularının değerlendirlmesi. 50. Milli Pediatri Kongresi Fin-Türk Pediatri Günleri 157, 2006
5- Yılmaz A, Akçam M, Karagüzel G, Duman O, Artan R. İnatçı ishal ve kusmanedeniyle epilepsiyanlış tedavisi alan „Rüzgar çorabı“ tibi bir duedenal web vakası. 42. Türk Pediatri Kongresi 583, 2006
6-Turanlı G, Duman O ve ark. Frontal lob epilepsili hastaların EEG monitorizasyon ve iktal bulguları.  4. Ulusal Epilepsi Kongresi (epilepsi Dergisi) 76, 2004