Tıp Fakültesi

Prof.Dr. CEM OKTAY

Akdeniz Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Kurum Bilgileri

Birim: Tıp Fakültesi

Bölüm: Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Ana Bilim Dalı: Acil Tıp Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı: Prof.Dr.

İletişim Bilgileri

E Posta Adresi: cemoktay@akdeniz.edu.tr

Web Sayfası: http://aves.akdeniz.edu.tr/cemoktay/

Sabit Telefon: +90 242 2496179

Son Günceleme: 28 Mayıs 2018 Saat : 14:43

Eğitim Bilgileri ve Yabancı Diller

Tıpta Uzmanlık, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, , 1995-1999

Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, , 1986-1992

Tıpta Uzmanlık, "Acil Servis Başvurularının Aciliyet Yönünden Değerlendirilmesi ve Acil Servisin Kullanım Özellikleri ", DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP Ağustos, 1999.

İngilizce, Çok İyi

Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Güncelleştirilmesi ve Geliştirilmesi Kursu. , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015

American Heart Association CPR&ECC 2015 International Instructor Update Course, UAE Ministry of Health Training & Development Center, 2015

EuSEM / UEMS Examiner Training (Avrupa Acil Tıp Yeterlik Sınavı Sınav Görevlisi Eğitimi) , European Society for Emergency Medicine (EuSEM) , 2014

Laerdal Medical. Introduction to SimJunior. SimJunior Simülatör Eğitici Eğitimi., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013

Laerdal Medical. Introduction to SimMan 3G. SimMan 3G Eğitici Eğitimi. , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013

AHA Advanced Cardiovascular Life Support Experienced Provider Instructor Rollout Course , American Heart Association (AHA), 2013

AHA Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) Core Instructor Course, American Heart Association (AHA), 2011

Klinik Araştırmalar Etik Yaklaşım Kursu., Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü. , 2009

Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Akreditasyon (Eşyetkilendirme) Çalıştayı., TTB-UDEK Ulusal Yeterlik Kurulu , 2008

Probleme Dayalı Öğrenim. , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007

Evidence-Based Medicine Tutorial Course., Morristown Memorial Hospital & Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi. , 2007

CORD Program Director’s Workshop, Council of Emergency Residency Directors, USA, 2005

İletişim Teknikleri. , Deomed Medikal Medya, 2004

Ulusal Kalite Hareketi Semineri. , Kalite Derneği. , 2004

Eğitim Becerileri ve Eğitici Eğitimi. , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı , 2003

Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Kursu. , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi. , 2002

Müfredat Oluşturma ve Eğitim Stratejilerini Geliştirme Kursu. , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi., 2002

ISO 9001:2000 Kuruluş İçi Kalite Tetkikçi Eğitimi. , ICC Uluslararası Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. , 2002

Deney Hayvanlarına Temel Yaklaşım Kursu. , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı. , 2002

Eğitim Yöntemleri ve Değerlendirme ve Öğretme ve Öğrenme Sürecinde İletişim. , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi. , 2001

Travma ve Acil Cerrahi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. , Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği. , 1999

TTB İşyeri Hekimliği Sertifika Kursu. , Türk Tabipleri Birliği. , 1995

Araştırma Alanları

Acil Tıp

Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Acil Tıp

Web of Science Araştırma Alanları

Emergency Medicine

Akademik Ünvanlar / Görevler

Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2010 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2001 - 2010

Uzman, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 1999 - 2001

Arş.Gör.Dr., DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 1995 - 1999

, DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.), Sağlık Bakanlığı, 1995 - 1995

, DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.), Sağlık Bakanlığı, 1993 - 1995

Mesleki ve İdari Deneyimler

Acil Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı , , 09.02.2016 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, , 12.03.2013 - 02.10.2015

Acil Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı , , 03.08.2006 - 01.06.2010

Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Acil Tıp Derneği , , 06.12.2003 - 09.09.2007

Verdiği Dersler

Yönetilen Tezler

Tıpta Uzmanlık, Ö.Aydın, "Acil Serviste Uygulanan Kardiyopulmoner Resusitasyonlar Sonrası Sağ Kalımın Belirteçleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2014.

Tıpta Uzmanlık, H.Kaya, "N-Butil-2-Siyanoakrilat ile Ticari Siyanoakrilat’ın Yara İyileşmesi ve Komplikasyonlar Bakımından Karşılaştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2011.

Tıpta Uzmanlık, C.Kuk Yıldırım, "Acil Servisten Akut Apandisit Tanısı İle Yatırılan Hastalarda Antibiyotik Başlama Zamanının Enfektif Komplikasyonların Gelişmesi Üzerine Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.

Tıpta Uzmanlık, B.Gülen, "Akut Karın Ağrılı Hastalarda Yakınmaya Yönelik Standardize Edilmiş Değerlendirme Formunun Yararlılığı", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2008.

Tıpta Uzmanlık, L.Kuşoğlu, "Acil Servise Başvuran 50 Yaş ve Üzeri Hastalarda Bilişsel Fonksiyon Bozukluğunun Prevelansı", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2008.

Tıpta Uzmanlık, Z.Topaktaş, "Hekimlere Yönelik Ağrı Kontrolü Eğitiminin ve Formlardaki Görsel Analog Skalanın Acil Servise Başvuran Akut Ağrılı Hastaların Tedavileri Üzerine Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2007.

Tıpta Uzmanlık, T.Bayraktar, "Diabetes Mellitus Hastalarında Semptomatik Olmayan Lökositürinin Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Belirlemedeki Değeri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.

Tıpta Uzmanlık, E.Karaca, "Travma Dışı Akut Pankreatit Olgularında Prognostik Kriterlerin Sonuç Üzerine Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.

Tıpta Uzmanlık, E.Göksu, "Acil Serviste Nöbet ve Bayılma Ayırıcı Tanısında Serum Kreatin Kinaz, Miyoglobin ve C-Reaktif Proteinin Kullanılabilirliği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2004.

Tıpta Uzmanlık, C.Akyol, "Acil Servise Aynı Şikayet İle Tekrar Başvuru Yapan Hastaların Değerlendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2004.

Tıpta Uzmanlık, A.İmak, "Acil Servise Başvuran Çocuk Hastaların Girişimsel Sedasyon ve Analjezisinde İntramuskuler Yoldan Uygulanan Ketaminin Uyanma Döneminde Ortaya Çıkan Yan Etkileri Üzerine Midazolamın Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2002.

Jüri Üyelikleri

SCI,SSCI,AHCI İndexlerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Oktay C., Eken C., Göksu E., Dora B., " Contribution of verbal suggestion to the therapeutic efficacy of an analgesic agent for acute primary headache", CEPHALALGIA, vol.35, pp.579-584, 2015

Oktay C., Sayrac A.V., Isik S., Sayrac N., Senay E., Kavasoglu M.E., "Personnel Response During an Internal Emergency-Unexpected Release of an Irritant Gas in a Hospital", WORKPLACE HEALTH & SAFETY, vol.61, pp.381-383, 2013

Altekin R.E., Er A., Oktay C., Baktir A.O., Yanikoglu A., Yalçinkaya A.S., et al., "Acute anterior myocardial infarction after being struck on the chest by a soccer ball", HONG KONG JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.18, pp.120-124, 2011

Göksu E., Oktay C., Kartal M., Oskay A., Sayrac A.V., "Factors affecting revisit of COPD exacerbated patients presenting to emergency department", EUROPEAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.17, pp.283-285, 2010

Eken C., Oktay C., Bacanli A., Gülen B., Koparan C., Ugras S.S., et al., "ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS PRESENTING WITH CHEST PAIN TO THE EMERGENCY DEPARTMENT: A COMPARISON BETWEEN CARDIAC AND NON-CARDIAC ORIGIN", JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.39, pp.144-150, 2010

Göksu E., Sayrac V., Oktay C., Kartal M., Akcimen M., "How stylet use can effect confirmation of endotracheal tube position using ultrasound", AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.28, pp.32-36, 2010

Oktay C., Bektaş A.F., Eken C., "Pseudoephedrine-induced paroxysmal supraventricular tachycardia: a case report.", JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.38, pp.e53-e57, 2010

Oktay C., Luk J.H., Allegra J.R., Kusoglu L., "The Effect of Temperature on Illness Severity in Emergency Department Congestive Heart Failure Patients", ANNALS ACADEMY OF MEDICINE SINGAPORE, vol.38, pp.1081-1084, 2009

Oktay C., Kilicaslan I., "A STUDY OF THE WORKFORCE FOR AN ED TRIAGE AREA IN A TERTIARY CARE HOSPITAL", JOURNAL OF EMERGENCY NURSING, vol.35, pp.211-217, 2009

Göksu E., Oktay C., Kilicaslan I., Kartal M., "Seizure or syncope: the diagnostic value of serum creatine kinase and myoglobin levels", EUROPEAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.16, pp.84-86, 2009

Söyüncü S., Berk Y., Eken C., Gülen B., Oktay C., "Herpes Zoster as a Useful Clinical Marker of Underlying Cell-mediated Immune Disorders", ANNALS ACADEMY OF MEDICINE SINGAPORE, vol.38, pp.136-138, 2009

Gungor F., Oktay C., Topaktas Z., Akcimen M., "Analysis of motorcycle accident victims presenting to the emergency department", ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA SURGERY, vol.15, pp.390-395, 2009

Oktay C., Eken C., Özbek K., Ankun G., Eray O., Avci A.B., "Pain Perception of Patients Predisposed to Anxiety and Depressive Disorders in Emergency Department", PAIN MANAGEMENT NURSING, vol.9, pp.150-153, 2008

Squyer E., Cherry R.A., Lehman E., Yanturali S., Kilicaslan I., Oktay C., et al., "Comparison of trauma mortality between two hospitals in Turkey to one trauma center in the US", EUROPEAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.15, pp.209-213, 2008

Söyüncü S., Oktay C., Berk Y., Eken C., "Abamectin intoxication with coma and hypotension", CLINICAL TOXICOLOGY, vol.45, pp.299-300, 2007

Deniz T., Aydinuraz K., Oktay C., Saygun M., Agalar F., "The evaluation of academic emergency department design", ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA SURGERY, vol.13, pp.28-35, 2007

Özdem S., Bayraktar T., Oktay C., Sari R., Gültekin M., "The prevalence of asymptomatic pyuria in diabetic patients: Comparison of the Sysmex UF-100 automated urinalysis analyzer with Fuchs-Rosenthal hemacytometer", CLINICAL BIOCHEMISTRY, vol.39, pp.873-878, 2006

Çete Y., Dora B., Ertan C., Ozdemir C., Oktay C., "A randomized prospective placebo-controlled study of intravenous magnesium sulphate vs. metoclopramide in the management of acute migraine attacks in the Emergency Department", CEPHALALGIA, vol.25, pp.199-204, 2005

Oktay C., Göksu E., Bozdemir N., Söyüncü S., "Unintentional toxicity due to endosulfan: A case report of two patients and characteristics of endosulfan toxicity", VETERINARY AND HUMAN TOXICOLOGY, vol.45, pp.318-320, 2003

Eray O., Çubuk S.M., Oktay C., Yilmaz S., Çete Y., Ersoy F.F., "The efficacy of urinalysis, plain films, and spiral CT in ED patients with suspected renal colic", AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.21, pp.152-154, 2003

Oktay C., Cete Y., Eray O., Pekdemir M., Gunerli A., "Appropriateness of emergency department visits in a Turkish university hospital", CROATIAN MEDICAL JOURNAL, vol.44, pp.585-591, 2003

Oktay C., Kesapli M., Altekin R.E., "Wide-QRS complex tachycardia during pregnancy: Treatment with cardioversion and review", AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.20, pp.492-493, 2002

Eray O., Cete Y., Oktay C., Karsli B., Akca S., Cete N., et al., "Intravenous single-dose tramadol versus meperidine for pain relief in renal colic", EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, vol.19, pp.368-370, 2002

Ergene U., Ergene O., Fowler J., Kinay O., Cete Y., Oktay C., et al., "Must antidysrhythmic agents be given to all patients with new-onset atrial fibrillation?", AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.17, pp.659-662, 1999

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Oktay C., "Pulmonary Embolism in Pregnancy", The 16th International Conference on Emergency Medicine (ICEM 2016), Cape Town, GUNEY AFRIKA CUM., 18-21 Nisan 2016, pp.1-1

Bozkus S., Oktay C., Şenfer A., "Chronic Hypocalcemia As A Seizure Etiology An Epileptic Patient.", The 4th EurAsian Congress on Emergency Medicine., ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Kasım 2014, pp.315-315

Oktay C., Engin S., Kaplan A., "Acute Intoxication After 1200 mg Bupropione Hydrochloride Ingestion. ", The 4th EurAsian Congress on Emergency Medicine., ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Kasım 2014, pp.394-394

Oktay C., Engin S., Demirbağ M., "Postoperative Shivering After General Anesthesia.", The 4th EurAsian Congress on Emergency Medicine. , ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Kasım 2014, pp.488-488

Kaya H., Oktay C., Çelik Özenci Ç., Ordueri N.E., Kuşcu N., Özkan Ö., "Comparison of N-Butyl-2-Cyanoacrylate and Super Glue for the Closure of Incisional Wounds. ", The 14th International Congres on Emergency Medicine, DUBLIN, IRLANDA, 27-30 Haziran 2012, pp.PP0927-PP0927

Oktay C., Sayrac A.V., Isik S., Sayrac N., Senay E., Kavasoglu M.E., "Knowing How to Act During an Internal Emergency: An Untoward Release of an Irritant Gas in the Hospital.", The Sixth Mediterranean Emergency Medicine Congress. , KOS, YUNANISTAN, 10-14 Eylül 2011, pp.75-75

Oktay C., Durmaz D., Karadeniz O.O., Isik S., "Pancreatic Injury Caused By A Fall From Height: A Case Report. ", The 2nd EurAsian Congress on Emergency Medicine. , ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 1 Kasım 2010, pp.280-280

Whitfield Bellows J., Kapur G.B., Douglass K.A. , Atilla R., Smith J., Oktay C., "Creation and Implementation of a ‘‘Train-The-Trainers’’ Emergency Medical Training Course in Turkey", 2010 Annual Meeting of the Society for Academic Emergency Medicine (SAEM), Phoenix, Arizona, ABD, 3-6 Haziran 2010, pp.S62-S63

Oktay C., Eken C., Göksu E., Dora B., "Contribution of Verbal Suggestion to the Therapeutic Efficacy of an Analgesic Agent For Acute Primary Headache. ", The 2nd EurAsian Congress on Emergency Medicine. , ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 1 Kasım 2010, pp.21-22

Göksu E., Oktay C., Arioz H., Aydin A.G. , "Pnömobilia", 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 1 Kasım 2009, ss.192-192

Göksu E., Oktay C., Kartal M., Oskay A., Sayrac A.V., "Factors Affecting the Relapse Rate of COPD Exacerbations in Patients Presenting to the Emergency Department. ", The Fifth Mediterranean Emergency Medicine Congress., VALENCIA, ISPANYA, 14-17 Eylül 2009, pp.656110-656110

Topaktas Z., Oktay C., Yiğit Ö., Gungor F., Toksoy A., "Changing Attitude about Pain Management with Physicians’ Education and Visual Analog Scale Added on Patient Evaluation Form. ", The Fifth Mediterranean Emergency Medicine Congress. , VALENCIA, ISPANYA, 14-17 Eylül 2009, pp.657165-657165

Göksu E., Oktay C., Kilicaslan I., Kartal M., "Seizure of syncope: The diagnosis value of creatine kinase and myoglobin serum levels. ", The First Eurasian Congress on Emergency Medicine & The 4th Turkish Emergency Medicine Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Kasım 2008, pp.95-95

Oktay C., Söyüncü S., Çete Y., Durmaz D., "Temporal Analysis of Emergency Department Triage Area Waiting Times ", The First Eurasian Congress on Emergency Medicine & The 4th Turkish Emergency Medicine Congress,, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Kasım 2008, pp.45-45

Yiğit Ö., Oktay C., Bacakoglu G., "Acil serviste hasta memnuniyetini etkileyen faktörler.", The First Eurasian Congress on Emergency Medicine & The 4th Turkish Emergency Medicine Congress,, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Kasım 2008, pp.46-46

Söyüncü S., Eken C., Bektaş A.F., Göksu E., Oktay C., "Comparison of scoring systems (APACHE II, MEES, REMS, RAPS and GCS) in predicting inhospital mortality of severely poisoned patients.", The First Eurasian Congress on Emergency Medicine & The 4th Turkish Emergency Medicine Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Kasım 2008, pp.62-62

Şenol Y., Dicle Ö., Oktay C., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitimde 360 Derece Değerlendirme Uygulaması: İlk Sonuçlar.", V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2008, ss.65-65

Göksu E., Sayrac A.V., Oktay C., Kartal M., Akcimen M., "How stylet use can effect confirmation of endotracheal tube position using an ultrasound. ", The First Eurasian Congress on Emergency Medicine & The 4th Turkish Emergency Medicine Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Kasım 2008, pp.83-83

Oktay C., Luk J.H., Allegra J.R., Kusoglu L., "The effect of temperature on illness severity in emergency department congestive heart failure patients. ", The American College of Emergency Physicians – 2007 Scientific Assembly, SEATTLE, ABD, 8-11 Ekim 2007, pp.S74-S74

Kartal M., Oktay C., Bacanli A., Karadeniz O.O., "Morphine related anaphylaxis. ", The Fourth Mediterranean Emergency Medicine Congress, SORRENTO, ITALYA, 15-19 Eylül 2007, pp.T1.108C-T1.108C

Brown P., Oktay C., Çevik A.A., Kilicaslan I., Goodall C., Halasz S., et al., "Sensitivity and Specificity of an Ngram Method for Classifying Emergency Department Visits into the Respiratory Syndrome in the Turkish Language. ", SAEM Annual Meeting, , CHICAGO, ABD, 16-19 Mayıs 2007, pp.S184-S184

Söyüncü S., Berk Y., Eken C., Gülen B., Oktay C., "Herpes zoster in emergency department patients as a useful clinical marker of underlying cell-mediated immune disorders. ", The Fourth Mediterranean Emergency Medicine Congress, SORRENTO, ITALYA, 15-19 Eylül 2007, pp.M2.89-M2.89

Oktay C., Luk J.H., Allegra J.R., Kusoglu L., "Acil Serviste Konjestif Kalp Yetmezliği Tanısı Alan Hastalarda Hava Sıcaklığının Hastalığın Şiddeti Üzerine Etkisi. ", TATD 2007 Türkiye Acil Tıp Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2007, ss.21-21

Halasz S., Brown P., Oktay C., Çevik A.A., Kilicaslan I., Goodall C., et al., "Talking Turkish: Using N-Grams for Syndromic Surveillance in a Turkish Emergency Department without the need for English Translation.", SAEM Annual Meeting, SAN FRANCISCO, ABD, 18-21 Mayıs 2006, pp.S115-S115

Çete Y., Oktay C., "Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Açılan Acil Tıp Asistan Kadroları ile ilgili Türkiye Acil Tıp Derneği Görüş ve Önerileri. ", TTB-UDEK XII. Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayı, İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2006, ss.106-109

Oktay C., Kilicaslan I., "A Study of the Workforce for an Emergency Department Triage Area in a Tertiary Care Hospital in Turkey. ", 4th European Congress on Emergency Medicine, CRETE, YUNANISTAN, 4-8 Ekim 2006, pp.SS11.5-SS11.5

Gungor F., Oktay C., Topaktas Z., Akcimen M., "Acil Servise Başvuran Motosiklet Kazaları Olgularının Özellikleri. ", V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Kasım 2005, ss.174-174

Deniz T., Aydinuraz K., Oktay C., Saygun M., Agalar F., "Ülkemizdeki Acil Tıp Anabilim Dallarının Acil Servislerinin Fonksiyonel Mimari Açıdan Değerlendirilmesi. ", V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Kasım 2005, ss.222-222

Söyüncü S., Söyüncü Y., Oktay C., Akyildiz F.F., "Uncomplicated traumatic bilateral anterior shoulder dislocation in a geriatric patient: a case report. ", The 3rd Mediterranean Emergency Medicine Congress, NICE, FRANSA, 1-5 Eylül 2005, pp.154-154

Özdem S., Bayraktar T., Oktay C., Gültekin M., "Diabetik Hastalarda İdrar Lökosit Sayısının Manuel Hemacytometer Ve Sysmex UF-100 Analizörü İle Karşılaştırılması", IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi , MUĞLA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2004, ss.P-134-P-134

Oktay C., Eray O., Çete Y., Bozan H., "Acil Serviste Çocuk Hastaların Girişimleri Sırasında Ketamin Kullanımının Güvenliği. ", 7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 24-27 Kasım 2004, ss.210-211

Çete Y., Dora B., Ertan C., Ozdemir C., Oktay C., "Acil Serviste Akut Migren Ataklarında İntravenöz Magnezyum Sülfat İle Metoklopromidin Randomize Prospektif Plasebo Kontrollü Karşılaştırılması. ", 7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 24-27 Kasım 2004, ss.220-220

Söyüncü S., Oktay C., Janitzky Akyol A., "Acil Servise Diş ve Diş Eti Yakınmaları Nedeniyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi.", 7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 24-27 Kasım 2004, ss.242-243

Oktay C., Göksu E., Bozdemir N., Söyüncü S., "Endosulfana Bağlı Zehirlenme: İki Olgunun Tartışılması ve Endosulfan Toksisitesinin Özellikleri.", Ulusal Toksikoloji Ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 8-9 Mayıs 2003, ss.98-98

Çete Y., Dora B., Ertan C., Ozdemir C., Oktay C., "A Randomized Prospective Placebo Controlled Study of Intravenous Magnesium Sulfate versus Metoclopropamide in the Management of Acute Migraine Attacks in the Emergency Department. ", The Second Mediterranean Emergency Medicine Congress, BARCELONA, ISPANYA, 13-17 Eylül 2003, pp.69-70

Caliskan Tur F., Bozan H., Ertan C., Akyol C., Çete Y., Oktay C., et al., "What Are the Effects of Emergent Abdominal US for Acute New Onset Abdominal Pain Performed by the Emergency Medicine Physician", The Second Mediterranean Emergency Medicine Congress, BARCELONA, ISPANYA, 13-17 Eylül 2003, pp.40-40

Oktay C., Çete Y., Eray O., Bozan H., "Tüm Tıp Fakültelerinde Acil Tıp Anabilim Dalları Kurulmalı Mı? Tüm Anabilim Dallar Uzmanlık Eğitimi Vermeli Mi?", IX. Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayı, İZMİR, TÜRKIYE, 6-7 Aralık 2003, ss.157-158

Oktay C., İmak A., Karaca E., Bayraktar T., "Safety of Sedation and Analgesia for Pediatric Procedures in the Emergency Department", 2nd European Congress on Emergency Medicine, PORTOROZ, SLOVENYA, 29 Eylül - 2 Ekim 2002, pp.16-16

İmak A., Oktay C., Çete Y., Akyol C., Kilicaslan I., Bozdemir N., "The Effect of Midazolam on the Emergence Reactions of Intramuscular Ketamine Used for Procedural Sedation and Analgesia in the emergency Department.", The First World Congress of Emergency and Military Contingency Medicine, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-8 Haziran 2002, pp.121-121

Çolak T., Bozan H., Oktay C., Erdoğan O., Alakus H., "Akut Apandisit Tanısında Skorlama", Ulusal Cerrahi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Mayıs 2002, ss.235-235

Eray O., Eken C., Oktay C., Yilmaz M., Gelen M.T., "Systemic and Local Effects After Ingestion of Household Nitric and HCL Acids in a Rat Esophagus-Stomach Model. ", The First Multinational Conference on Emergency Medicine, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2001, pp.111-111

Eray O., Eken C., Oktay C., Yilmaz M., Gelen M.T., "Systemic and Local Effects of Household Nitric Acid in a Rat Esophagus-Stomach Model", The First Mediterranean Emergency Medicine Congress, STRESA, ITALYA, 2-5 Eylül 2001, pp.127-128

Söyüncü S., Yılmaz T., Göksu E., Eray O., Oktay C., "Should We Use Antibiotics for Simple Hand Lacerations in Emergency Setting?", The First Multinational Conference on Emergency Medicine, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2001, pp.135-135

Bozan H., Oktay C., Eray O., Söyüncü S., Keşaplı M., İmak A., "Ultrasound Use for Detection of Foreign Bodies in Emergency Department. ", The First Multinational Conference on Emergency Medicine, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2001, pp.125-125

Çevik A.A., Manisali M., Gunal I., Pekdemir M., Oktay C., Atilla R., et al., "Accuracy of Wrist Radiograph Interpretation By Residents And Attendings From Different Specialties", The First Multinational Conference on Emergency Medicine, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2001, pp.115-115

Çete Y., Bektaş A.F., Eray O., Bozan H., Oktay C., Söyüncü S., et al.,"Outcomes of severe head injury patients in the emergency department", The First Multinational Middle Eastern Conference On Emergency Medicine, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2001, pp.138-138

Bozan H., Çete Y., Oktay C., Eray O., Bektaş A.F., Hakbilir O., "Ultrasound Use in Emergency Department: Ultrasound Guided Peripheral Venous Cannulation. ", The First Multinational Conference on Emergency Medicine, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2001, pp.108-108

Oktay C., Kesapli M., Altekin R.E., "Wide-QRS Complex Tachycardia during Pregnancy. Treatment with Cardioversion and Review. ", The First Multinational Conference on Emergency Medicine, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2001, pp.119-119

Eray O., Yilmaz S., Oktay C., Çubuk S.M., Çete Y., "Urinalysis and Plain Films for the Detection of Urinary Tract Stones in Emergency Department Patients with Suspected Renal Colic", The First Mediterranean Emergency Medicine Congress, STRESA, ITALYA, 2-5 Eylül 2001, pp.13-13

Çevik A.A., Gunal I., Manisali M., Yanturali S., Atilla R., Pekdemir M., et al., "Evaluation of Physical Findings in Acute Wrist Trauma and Development of Clinical Decision Rules in the Emergency Department. ", The First Multinational Conference on Emergency Medicine, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2001, pp.115-115

Eray O., Bektaş A.F., Bayraktar T., Oktay C., "Diabetics: Why Do They Come to the Emergency Department and Are Being Admitted?. ", The First Multinational Conference on Emergency Medicine, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2001, pp.131-131

Çete Y., Pekdemir M., Oktay C., Eray O., Ersoy F.F., "Computed Tomography for Minor Head Injury. Is It Really Needed?", 1st International Congress of Polish Society for Emergency Medicine, WROCLAW, POLONYA, 13-16 Eylül 2000, pp.260-260

Eray O., Karsli B., Bozan H., Hakbilir O., Çete Y., Oktay C., et al., "Intravenous Single Dose Tramadol Versus Meperidine for Pain Relief in Renal Colic.", 1st International Congress of Polish Society For Emergency Medicine, WROCLAW, POLONYA, 13-16 Eylül 2000, pp.289-289

Yanturali S., Oktay C., Parlak I., Tomruk O., Duman O., Topacoglu H., "Analysis of Pesticide Toxicity Over a 3-year Period in a University Hospital Emergency Department in Turkey.", 1st International Congress of Polish Society For Emergency Medicine, WROCLAW, POLONYA, 13-16 Eylül 2000, pp.268-268

Atilla R., Yanturali S., Çete Y., Eray O., Oktay C., Manisali M., et al., "Ultrasonography for Anterior Talofibular Ligament Lesions and Ankle Joint Effusion in Acute Ankle Sprains. ", 4th European Congress “Trauma and Emergency Surgery, PISA, ITALYA, 16-20 Nisan 2000, pp.113-113

Oktay C., Çete Y., Eray O., Pekdemir M., Ersoy F.F., "Appropriateness and Patterns of Emergency Department Use in Turkey.", 1st International Congress of Polish Society For Emergency Medicine, , WROCLAW, POLONYA, 13-16 Eylül 2000, pp.265-265

Eray O., Akyol C., Oktay C., Hakbilir O., Bozan H., Çete Y., et al., "Is Seat Belt Sign” a Predictor for Physicians in the Management of Trauma Patients in Emergency Setting?", 1st International Congress of Polish Society For Emergency Medicine, WROCLAW, POLONYA, 13-16 Eylül 2000, pp.260-260

Eray O., Oktay C., Atilla R., Çete Y., Yanturali S., Pekdemir M., "Magnesium Therapy in Magnesium Deficient and Nondeficient Patients with Rapid Vetricular Response Atrial Fibrillation.", Annual Meeting of Society for Academic Emergency Medicine, BOSTON, ABD, 20-23 Mayıs 1999, pp.425-426

Yanturali S., Çete Y., Oktay C., Eray O., Atilla R., "Hastalarında Karın İçi Basınç Değişikliklerinin Tanısal Değeri", 3. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 4 Eylül 1999, ss.167-167

Ergene U., Ergene O., Çete Y., Fowler J., Nazli C., Oktay C., et al., "Predictors of Success in the Conversion of New Onset Atrial Fibrillation Using Oral Propafenone.", 1st International Congress of Cardiologists of Turkish-Speaking Countries, BISHKEK, KIRGIZISTAN, 24-26 Eylül 1998, pp.116-116

Oktay C., Ersoy G., "Karın Ağrısı ile Müracaat Eden Hastalarımız", 2. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Eylül - 4 Ekim 1997, ss.125-125

Oktay C., Ersoy G., "Altmış Beş Yaş Üstü Karın Ağrılı Hastalarımız", 2. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Eylül - 4 Ekim 1997, ss.126-126

Yanturali S., Ersoy G., Gokgoz S., Oktay C., Tasar Z., "Routine Radiologic Evaluation of the Thoracolumbar Spine in Blunt Trauma Patients. Is It Really Needed?. ", 2nd European Congress of Trauma and Emergency Surgery, ATİNA, YUNANISTAN, 1-4 Ekim 1997, pp.54-54

Tasar Z., Ersoy G., Gokgoz S., Oktay C., Yanturali S., "The Value of Plain Abdominal Radiography in the Emergency Department. Is It Really Needed?.", 2nd European Congress of Trauma and Emergency Surgery, ATİNA, YUNANISTAN, 1-4 Ekim 1997, pp.51-51

Ergene U., Gokce C., Oktay C., Gokce O., Ergene O., "Renal Aspects of Earthquakes in Developing Areas: Lessons from the Dinar Experiences. ", Renal Aspects of Disaster Relief (International Conferrence), OHRID, MAKEDONYA, 24-26 Mayıs 1996, pp.37-37

Gokce C., Ergene U., Oktay C., Gokce O., Ergene O., "Projected Images of the Inevitable: A Major Earthquake in Istanbul or Izmir. ", Renal Aspects of Disaster Relief (International Conferrence), OHRID, MAKEDONYA, 24-26 Mayıs 1996, pp.36-36

Kitap ve Kitap Bölümleri

Oktay C., "Pulmoner Aciller", İlk ve Acil Yardım Teknikerliği – Paramedik, Özel G, Akbuğa Özel B, Özcan , Ed., Güneş Tıp Kitapevleri, ANKARA, ss.245-259, 2016

Oktay C., "Alanda Analjezi ve Sedasyon", İlk ve Acil Yardım Teknikerliği – Paramedik, Özel G, Akbuğa Özel B, Özcan C , Ed., Güneş Tıp Kitapevleri, ANKARA, ss.634-647, 2016

Atilla R., Oktay C., "Pancreatitis & Cholecystitis", in: Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, Tintinalli JE, Stapczynski JS, Cline DM, Ma OJ, Cydulka RK, Meckler GD, Eds., Mc McGraw-Hill Companies , NEW YORK, pp.558-566, 2011

Oktay C., "Travmalı Hastada Laboratuar. ", Travma El Kitabı, Sözüer E, İkizceli İ. , Ed., Adana Nobel Kitapevi Yayınları, ADANA, ss.807-821, 2011

Bektaş A.F., Oktay C., "İleri Havayolu Uygulamaları", Alanda Acil Bakım (Paramedikler için), Sarıkaya S , Ed., Yeditepe Üniversitesi Yayınları , İSTANBUL, ss.110-120, 2009

Oktay C., "Arı Sokmaları", Acilde Klinik Toksikoloji, Satar S, Ed., Nobel Kitabevi , ADANA, ss.621-628, 2009

Oktay C., "Çoklu Travma Hastasının Hastane Öncesi Bakımı", Travma, Doğan R, Taştepe Aİ, Liman ŞT , Ed., MN Medikal & Nobel , ANKARA, ss.77-91, 2006

Oktay C., "Burun Kanamaları", Herkes İçin İlkyardım, Rodoplu Ü, Ed., Om Yayınevi , İSTANBUL, ss.82-84, 2003

Oktay C., "Kimyasal Yanıklar", Herkes İçin İlkyardım, Rodoplu Ü, Ed., Om Yayınevi , İSTANBUL, ss.144-147, 2003

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerde Görevler

Bilimsel Dernek Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozum ve Bilimsel Toplantılar

112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi Çağrı Karşılama ve Ambulans Görevlendirme Protokolleri Çalıştayı, Ankara, Mart 2016

TATD 11. Acil Tıp Asistan Sempozyumu, Trabzon, Mayıs 2016

TATD 4. Yaz Sempozyumu, Antalya, Mayıs 2016

Bilimsel Hakemlikler

Disaster Medicine and Public Health Preparedness, Dergide Hakemlik, Mart 2016

Turkish Journal of Emergency Medicine, Dergide Hakemlik, Mart 2016

Bilimsel Danışmanlıklar

Etkinlik Organizasyonu

TATD 4. Yaz Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Mayıs 2016

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Google Akademik Linkleri ve H İndeksi

Atıflar

ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 177

Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0

Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0

Ödüller ve Burslar