Tıp Fakültesi


Bölüm Hakkında

   Radyoterapi kanser tedavisinde kullanılan başlıca tedavi yöntemlerinden biridir. Modern kanser tedavisinde hastanın hem kaliteli yaşaması, hem de uzun sağ kalımı hedeflenir, bu amaca ulaşmada her aşamada radyoterapi rol alır. Radyoterapi teknolojik gelişmelerin en hızlı olduğu ve kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Özellikle son 15 yıldır ülkemizdeki Radyasyon Onkolojisi Merkezlerinin sayısı, kalitesi ve donanımı hızla artmaktadır. Anabilim Dalımız Türkiye ‘deki modern radyoterapi cihazlarına sahip sayılı merkezlerden biridir. Mevcut ekip, ekipman ve hasta potansiyeli itibariyle güney illerinin en gelişmiş ve Türkiye’nin de en önde gelen radyoterapi merkezlerinden biri konumunda olan Akdeniz Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalımız; 2 profesör, 2 doçent ile bir yardımcı doçentten oluşan 5 öğretim üyesi, 5 fizikçi, 3 asistan, 16 tekniker ile görev yapıyor. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi’ nin birçok anabilim dalıyla birlikte çalışmakta ve ortak tümör konseyleri yapılmaktadır. Bununla birlikte bölgedeki tek modern donanımlı merkez olmamız nedeniyle hem Antalya ili ve ilçelerindeki hem de komşu il ve ilçelerdeki kanserli hastalara radyoterapi tedavisi hizmeti sunulmaktadır.

       Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda bir adet IMRT (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi), bir adet IGRT (Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi) yapabilen 2 yeni Lineer Hızlandırıcı cihazı dahil toplam 3 Lineer Hızlandırıcı, bir kobalt 60 teleterapi cihazı, bir adet BT-simülatör, bir adet konvansiyonel simulatör, bir adet Brakiterapi (Yüksek Doz Hızlı) cihazı ile yılda bin 200 – bin 500 arasında yeni hastaya hizmet vermekteyiz. Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Haziran 1999 tarihinde hizmete girmiştir. Anabilim Dalı bir Lineer Hızlandırıcı cihazı, bir Co 60 cihazı, bir HDR Brakiterapi cihazı, bir yüzeysel tedavi cihazı, bir bilgisayarlı tedavi planama ünitesi ve bir bilgisayarlı tomografili Simülatör cihazı ile hasta tedavisine başlamış ve günümüze kadar aralıksız olarak hizmet vermiştir. Anabilim Dalımız her geçen yıl artan hasta sayısı nedeniyle son iki yıldır sabah 08:30 – akşam 23:00 saatleri arasında hasta tedavi etmektedir.


Son Güncelleme : 2 Aralık Cuma 2016
926