Akdeniz Üniversitesi
Adı Soyadı: Şenay Haspolat
Doğum Tarihi:
Ünvanı: Prof. Dr.
Alan Üniversite Yıl
Lisans Pratisyen hekim Ankara Üniversitesi 1984
TUS Çocuk Nörolojisi Uzmanı Ankara Üniversitesi 1992
Doktora Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesi 1990
Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1997-200
Doçentlik Tarihi: 2000
Profesörlük Tarihi: 2006

Tıpta Uzmanlık Tezleri:

5.1. Dr.Ercan Mıhçı, (A.Ü. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hst. AD)
5.2. Dr. Yunus Baysal  (A.Ü. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hst. AD)
5.3. Dr.Banu Nur, Febril konvülziyon geçiren hastalarda IL-1beta (-511) ve IL-10 (-1082) gen polimorfizmlerinin, periferal kanda IL-1 beta ve Il-10 salınımına ve hastalığın oluşumuna etkisi. ( A.Ü. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hst. AD)
5.4. Dr.Zelal Kahramaner,  Febril konvülziyon geçiren hastalarda IL-6 gen polimorfizmlerinin, hastalığın oluşumuna etkisi. (A.Ü. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hst. AD)

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &  Arts and Humanities)    

Altintas, B., Tezic, T., Coskun, T., Ozalp, I., Kukner, S. and Kaya, A. (1992) Beta-ketothiolase deficiency. A case report. Turk J Pediatr, 34, 43-46.
Altuntas, B., Tezic, T., Kukner, S. and Ertan, U. (1993) Oral rehydration of infants with hypernatremic dehydration due to acute gastroenteritis. Turk J Pediatr, 35, 99-103.
Gurer, Y.K., Kukner, S., Kunak, B. and Yilmaz, S. (1995) Congenital ocular motor apraxia in two siblings. Pediatr Neurol, 13, 261-262.
Karagol, U., Deda, G., Kukner, S. and Ince, E. (1995) Early-onset Huntington chorea. Eur J Pediatr, 154, 752-753.
Gurer, Y.K., Kukner, S. and Sarica, B. (1996) Intravenous gamma-globulin treatment in a patient with subacute sclerosing panencephalitis. Pediatr Neurol, 14, 72-74.
Yilmaz, S. and Kukner, S. (1996) Anemia in children with breath-holding spells. J Pediatr, 128, 440-441.
Kukner, S., Gurer, Y., Saatci, I., Akcoren, Z. and Topaloglu, H. (1996) Laminin-alpha 2 chain (merosin M) is preserved in the Walker-Warburg syndrome. Neuropediatrics, 27, 279-280.
Kukner, S., Altuntas, B., Sarica, B. and Tezic, T. (1997) A case of Budd Chiari syndrome with protein C deficiency. Eur J Pediatr, 156, 342.
Savas, A., Ince, S., Coskun, M., Durmaz, S. and Yegin, O. (1998) Stem cell factor (SCF) levels in newborns. Am J Perinatol, 15, 427-429.
Karagol, U., Deda, G., Kukner, S., Ince, E. and Onal, M.Z. (1998) Pain relief by carbamazepine in mercury poisoning. Eur J Pediatr, 157, 260-261.
Durmaz, S., Karagol, U., Deda, G. and Onal, M.Z. (1999) Brainstem auditory and visual evoked potentials in children with protein-energy malnutrition. Pediatr Int, 41, 615-619.
Senol, U., Haspolat, S., Karaali, K. and Luleci, E. (2000b) MR imaging of vanishing white matter. AJR Am J Roentgenol, 175, 826-828.
Senol, U., Haspolat, S., Cevikol, C. and Saatci, I. (2000a) Subacute sclerosing panencephalitis: brain stem involvement in a peculiar pattern. Neuroradiology, 42, 913-916.
Anlar, B., Kose, G., Gurer, Y., Altunbasak, S., Haspolat, S. and Okan, M. (2001) Changing epidemiological features of subacute sclerosing panencephalitis. Infection, 29, 192-195.
Haspolat, S., Anlar, B., Kose, G., Coskun, M. and Yegin, O. (2001) Interleukin-1beta, interleukin-1 receptor antagonist levels in patients with subacute sclerosing panencephalitis and the effects of different treatment protocols. J Child Neurol, 16, 417-420.
Mihci, E., Tacoy, S., Haspolat, S. and Karaali, K. (2002) Central nervous system abnormalities in Kabuki (Niikawa-Kuroki) syndrome. Am J Med Genet, 111, 448-449.
Haspolat, S., Mihci, E., Coskun, M., Gumuslu, S., Ozben, T. and Yegin, O. (2002) Interleukin-1beta, tumor necrosis factor-alpha, and nitrite levels in febrile seizures. J Child Neurol, 17, 749-751.
Anlar, B., Basaran, C., Kose, G., Guven, A., Haspolat, S., Yakut, A., Serdaroglu, A., Senbil, N., Tan, H., Karaagaoglu, E. and Karli Oguz, K. (2003) Acute disseminated encephalomyelitis in children: outcome and prognosis. Neuropediatrics, 34, 194-199.
Duman, O., Balta, G., Metinsoy, M. and Haspolat, S. (2004a) Unusual manifestation of subacute sclerosing panencephalitis: case with intracranial high-pressure symptoms. J Child Neurol, 19, 552-555.
Duman, O., Goksu, E., Akyuz, M., Haspolat, S. and Senol, U. (2004b) Brain stem lipoma presenting as paroxysmal headache with autonomic features. Headache, 44, 105.
Haspolat, S., Duman, O., Senol, U. and Yegin, O. (2004) Extrapontine myelinolysis in infancy: report of a case. J Child Neurol, 19, 913-915.
Haspolat, S., Baysal, Y., Duman, O., Coskun, M., Tosun, O. and Yegin, O. (2005) Interleukin-1alpha, interleukin-1beta, and interleukin-1Ra polymorphisms in febrile seizures. J Child Neurol, 20, 565-568.
Bilgen, T., Keser, I., Mihci, E., Haspolat, S., Tacoy, S. and Luleci, G. (2005) Molecular analysis of fragile X syndrome in Antalya Province. Indian J Med Sci, 59, 150-155.
Duman, O. and Haspolat, S. (2005) Hormonal regulation of adipocytes and its probable effects on resting energy expenditure in muscular dystrophy. Neuromuscul Disord, 15, 515-516; author reply 516.
Ozkan, O., Duman, O., Haspolat, S., Ozgentas, H.E., Dikici, M.B., Gurer, I., Gungor, H.A. and Guzide Gokhan, A. (2005) Effect of systemic creatine monohydrate supplementation on denervated muscle during reinnervation: experimental study in the rat. J Reconstr Microsurg, 21, 573-579.
Duman, O., Koyun, M., Akman, S., Guven, A.G. and Haspolat, S. (2006) Case of Bartter syndrome presenting with hypokalemic periodic paralysis. J Child Neurol, 21, 255-256.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

. Brainstem auditory and visual evoked responses in malnourished infants Şenay Kükner, Gülhis Deda, Uğur Karagöl
Seventh Congress of the International Child Neurology Association October 2-8 1994, San Francisco-USA
G.2. Brainstem auditory and visual evoked responses in congenital heart disease Gülhis Deda, Semra Atalay, Uğur Karagöl, Ayten İmamoğlu, Şenay Kükner, Erdal İnce  Seventh Congress of the International Child Neurology Association October 2-8 1994,
San Francisco-USA
G.3. Evaluation of 104 patients with childhood convulsions Uğur Karagöl, Gülhis Deda, Şükrü Cin, Şenay Kükner, Erdal İnce
Third Mediterranean Epilepsy Conference October 24-26 1994, İstanbul-Turkey G.4.Lafora disease
Şenay Kükner, Y.K. Yavuz Gürer, Meral Topçu, Zuhal Akçören, Figen Söylemezoğlu 5th Asian and Ocenian Congress of Child Neurology 9-11 October 1996,İstanbul-Turkey
G.5. Infantile spasm: comperative trial of vitamin B6+ACTH and ACTH Gülhis Deda, Uğur Karagöl, Şenay Kükner, Yavuz Gürer
5th Asian and Ocenian Congress of Child Neurology 9-11 October 1996, İstanbul-Turkey

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

VAKA TAKDİMLERİ
Benign familyal  infantil epilepsi
Uğur Karagöl, Şenay Kükner, Gülhis Deda, Erdal İnce
MN Klinik Bilimler 1995;1(7):121-122
Benign tekrarlıyan VI. sinir felci
Uğur Karagöl, Şenay Kükner, Gülhis Deda, Erdal İnce
MN Klinik Bilimler 1996;2(3):53-54
Derin tendon reflekslerinin korunduğu erken başlangıçlı serebellar ataksi ve Friedreich Ataksisi Y.K Yavuz Gürer, Şenay Kükner MN Klinik Bilimler 1996;2(11):196-198
Dermal sinüs traktına bağlı gergin medulla spinalis sendromuCemşit Karakuş, Y.K Yavuz Gürer, Mehmet Selçuki, Şenay Kükner
Klinik Bilimler ve Doktor 1997;3(5):734-736
Serum aminotransferaz aktivitelerinin yüksekliği ile tanı alan iki musküler distrofi olgusu
Buket Altıntaş, Aydan Kansu, Nurten Girgin, Şenay Kükner, Erdal İnce, Gülhis Deda, Uğur Karagöl
MN Klinik Bilimler 1996;2(7):145-146
İki kardeşte Walker-Warburg Sendromu
Şenay Kükner, Yavuz Gürer, Ayhan Öztürk, Ayşegül Akçayöz
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1996;39:337-343
Lamotrijine bağlı Stevens-Johnson Sendromu-TEN: Bir olgu sunumu Türkiye Klinikleri . Uğuz A, Berber Z, Haspolat Ş, Duman Ö, Yerebakan Ö, Taçoy Ş, Yeğin O. Pediatri 2005;14:36-39.
İnfantil hipoglisemik ataklara sekonder oksipital lob lezyon bulgusu: Bir vaka takdimi  Duman Ö,  Haspolat Ş, Şenol U. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004;47:132-134.
Moya moya in an infant with Down Syndrome. Duman O, Haspolat Ş, Sindel T, Mıhçı E, Senol U  Journal of Pediatric Neurology 2005;3:49-52. 
ULUSAL ARAŞTIRMA ve GÖZDEN GEÇİRME YAZILARI
1014 Akut ishal olgusunun incelenmesi ve ağızdan sıvı tedavisi
Tahsin Teziç, Şenay Kükner, Buket Altıntaş
Türkiye Kinikleri  Pediatri Dergisi 1992;1: 46-49
Çocuklarda ishalli hastaya yaklaşım ve tedavi
Şenay Kükner,  Tahsin Teziç
Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 1992;1 (6):193-196
Rotavirus gastroenteriti
Şenay Kükner, Esin Koç, Namdar Uluşahin, Fevzi Tuna
İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi 1993;28:233-236
Improvement in auditory brainstem and visual evoked responses in hyperbilirubinemic
neonates after phototheraphy
Gülhis Deda, Uğur Karagöl, Sezen Sarıbaş, Benal Kunak, Akif Ercan, Şenay Kükner
Journal of Ankara Medical School 1993;15:475-483
Çocukluk çağı bakteriyel menenjitinde cefuroxime tedavisi
Esin Koç, Şenay Kükner, Fevzi Tuna, Aysel Yöney, Namdar Uluşahin, İbrahim Barışta
MN Pediatride Yönelişler 1994;1 (1):6-8
Çocukluk çağı akut gastroenteritlerinde etyopatogenez ve tedavi
Buket Atuntaş, Şenay Kükner, Tahsin Teziç
MN Pediatride Yönelişler 1994;1 (2):97-109
Sydenham Kore’si: 21 Olgunun değerlendirilmesi
Uğur Karagöl,Gülhis Deda, Ayten İmamoğlu, Erdal İnce, Şenay Kükner
MN Pediatride Yönelişler 1994;1 (3-4):164-166
Akut gastroenteritli çocuklarda oral rehidrasyon sırasında kan şekeri değişiklikleri
Şenay Kükner, Buket Altuntaş, Tahsin Teziç
MN Klinik Bilimler 1995;1(3):36-38
Sıcak su epilepsisi ( Sekiz vakanın değerlendirilmesi )
Yavuz Gürer, Şenay Kükner, Ali Delibaş
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1996;39:301-305
Guillain Barre Sendromu tanısı alan olgularımızın akut dönemdeki klinik özellikleri ve doğal seyri
Reha Artan, Şenay Kükner, Hakan Ongun
Klinik Bilimler ve Doktor 1998;4 (2):87-90.
Santral Sinir Sistemi enfeksiyonları Şenay Haspolat  Türkiye Klinikleri Pediatri 2003;2:154-160.
İnfantil spazm tedavisinde Vigabatrine ve ACTH kombinasyonlarının karşılaştırılması retrospektif bir çalışma . Ö Duman, A Yılmaz, Ş Haspolat  T Klink Pediatri 2004;13:5-10.
Bilinci kapalı çocuğa yaklaşım . Şenay Haspolat  Klinik Çocuk Formu 2005;Mart-Nisan:1-6.
Serebral palsili hastaların işlevsel kapasitelerine göre görme sorunlarının değerlendirilmesi
Ö Duman, F Müftüoğlu , F Kızılay, İ Yücel, S Balkan, S Haspolat
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005; 48: 130-135

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

F.1. 0-2 Yaş grubundaki akut ishal vakalarının   değerlendirilmesi
Şenay Kükner, Buket Altuntaş, Tahsin Teziç
XXXV. Milli Pediatri Kongresi 12-15 Mayıs 1991,Adana
F.2. Çocukluk çağı akut ishallere karşı rotavirus sıklığı
Şenay Kükner, Buket Altuntaş, Tahsin Teziç
XXXV.  Milli Pediatri Kongresi 12-15 Mayıs 1991,Adana
F.3. Akut gastroenterit-hipernatremik dehidrasyonlu olgularda oral rehidrasyon
Buket Altuntaş, Şenay Kükner, Tahsin Teziç
XXXV. Milli Pediatri Kongresi 12-15 Mayıs 1991,Adana
F.4. 1014 Akut ishal olgusunun incelenmesi ve ağızdan sıvı tedavisi
Şenay Kükner, Buket Altuntaş, Tahsin Teziç
2.Ulusal Çocuk Sağlığı Kongresi 27-30 Nisan 1992,Ankara
F.5. Sydenham Koresi 68 hastanın değerlendirilmesi
Uğur Karagöl, Gülhis Deda, Semra Atalay,Ayten İmamoğlu, Erdal İnce, Şenay Kükner
Yavuz Gürer
XXXVIII.  Milli Pediatri Kongresi 18-21 Eylül 1994,Trabzon
F.6. Konjenital  kalb hastalıklarında görsel ve işitsel uyartılmış potansiyeller
Gülhis Deda, Semra Atalay, Uğur Karagöl, Ayten İmamoğlu, Şenay Kükner, Erdal İnce
XXXVIII.  Milli Pediatri Kongresi 18-21 Eylül 1994,Trabzon
F.7. Çocukluk çağı benign tekrarlıyan VI. Sinir paralizisi
Uğur Karagöl, Gülhis Deda, Şenay Kükner, Erdal İnce
XXXVIII.  Milli Pediatri Kongresi 18-21 Eylül 1994,Trabzon
F.8. Benign familyal infantil epilepsi
Uğur Karagöl, Gülhis Deda, Şenay Kükner, Erdal İnce
XXXVIII.  Milli Pediatri Kongresi 18-21 Eylül 1994,Trabzon 18-21 Eylül 1994,Trabzon
F.9. 104 Konvülsiyonlu hastanın değerlendirilmesi
Uğur Karagöl, Şenay Kükner, Gülhis Deda, Şükrü Cin, Erdal ince
XXXVIII.  Milli Pediatri Kongresi 18-21 Eylül 1994,Trabzon
F.10. Malnütrisyonun görsel ve işitsel uyartılmış potansiyeller üzerine etkisi
Şenay Kükner, Uğur Karagöl, Gülhis Deda
XXXIX.  Milli Pediatri Kongresi  4-8 Haziran1995,Ankara
F.11. Civa entoksikasyonu : İki olgu sunusu
Uğur Karagöl, Gülhis Deda, Şenay Kükner, Erdal İnce, Zülküf Önal
XXXIX.  Milli Pediatri Kongresi  4-8 Haziran1995,Ankara
F.12. Ohtahara Sendromu
Y.K. Yavuz Gürer, Figen Şahin, Şenay Kükner, Sezen Sarıbaş
XXXI. Türkiye Nöroloji kongresi 24-28 eylül 1995, Kapadokya
Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1995;1 (1) :114
F.13. Sıcak su ile ortaya çıkan epileptik nöbet
Y.K Yavuz Gürer, Şenay Kükner, Ali Delibaş
XXXI. Türkiye Nöroloji kongresi 24-28 eylül 1995, Kapadokya
Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1995;1 (1) :114
F.14. İnfantil spazm tanısı alan 15 hastanın değerlendirilmesi
Şenay Kükner, Y.K Yavuz Gürer, Ali Delibaş
XXXI. Türkiye Nöroloji kongresi 24-28 Eylül 1995, Kapadokya
Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1995;1 (1) :89
F.15. Walker-Warburg Sendromu
Şenay Kükner, Y.K Yavuz Gürer
XXXI. Türkiye Nöroloji kongresi 24-28 Eylül 1995, Kapadokya
Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1995;1 (1) :89
F.16. İnfantil spazm tedavisinde B6 vitamininin değeri
Y.K Yavuz Gürer, Gülhis Deda, Şenay Kükner, Erdal İnce, Uğur Karagöl
II.  Çocuk Nörolojisi Günleri 21-25 Eylül 1995, İstanbul
F.17. Febril konvülziyonlu hastalarda interlökin-1, Tümör nekrozis faktör- ve nitrit düzeyleri
Şenay Haspolat, Ercan Mıhçı, Tomris Özben, Mesut Coşkun, Saadet Gümüşlü, Olcay Yeğin
II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 14-16 Mayıs 2000, Ankara

Diğer yayınlar:

Haspolat S “ Status Epileptikus”  Ed. Aysun S.Çocuk Nörolojisi Alp Ofset Ankara 2006, Sayfa :387-398.
İdari Görevler:
Mezuniyet Komitesi 200-2004
Mezuniyet Sonrası Eğitim Komitesi 2005-2007
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanlığı 1999-Halen
Çocuk sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanlığı

 

Sayfa Özeti: Şenay HASPOLAT

Anahtar Kelimeler: