Tıp Fakültesi


Bölüm Hakkında

Hakkımızda

Spor Hekimliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Ethem Kavukcu ile yapılandırılarak klinik faaliyetlerine ve poliklinik hizmeti vermeye başlamıştır.

Misyon

Toplumun tüm bireylerinde sağlıklı ve sağlık için fiziksel aktivite yapma bilincini oluşturmak, sporcuların sağlık sorunlarına etkin bir şekilde çözüm üretmek ve konu üzerine yetkin uzman hekimler yetiştirmenin yanısıra; koruyucu hekimlik, performans hekimliği ile teşhis ve tedavi edici spor hekimliği uygulamaları başta olmak üzere sporcu sağlığı ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yaparak evrensel bilime katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Tıp ve tıpta uzmanlık öğrencilerine uluslararası ölçütlerde spor hekimliği eğitimi veren, ülkede yaygın fiziksel aktivite yapılmasına temel olacak çalışmaların odağı olan, evrensel bilgiye sporcu sağlığı ve spor bilimleri konularındaki araştırmaları ile katkı sağlayan, sporcuların performans ve sağlık sorunlarına bilimsel ölçütlere uygun olarak en kısa sürede en doğru çözümü üreten, kendini sürekli geliştiren bir anabilim dalı olmaktır.


Son Güncelleme : 8 Aralık Perşembe 2016
1008