Akdeniz Üniversitesi
Adı Soyadı: Taha Karaman
Doğum Tarihi: 20.07.1958
Ünvanı: Prof. Dr.
Alan Üniversite Yıl
Lisans Tıp Hacettepe 1983
Tıpta Uzmanlık
Erişkin Psikiyatrisi Akdeniz 1990
Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1992
Doçentlik Tarihi: 1995
Profesörlük Tarihi: 2001

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &  Arts and Humanities)  

Karaman T, Özkaynak S, Yaltkaya K, Büyükberker Ç. (1997) Bereitschaftpotential in schizophrenia. British Journal of Psychiatry, 171: 31-34.
Alpsoy E, Özcan E, Çetin L, Özgür O, Er H, Yılmaz E, Karaman T (1998) Is the efficacy of topical corticosteroid therapy for psoriasis vulgaris enhanced by concurrent moclobemide therapy?: a double-blind, placebo-controlled study. Journal of American Academy of Dermatology, 38: 197-200.
nxiety, depression and stressful life events among medical students. A prospective study in Antalya, Turkey. Medical Education. 35(1):12-17.
Quality of sleep and quality of life in renal transplantation patients. Eryilmaz, MM; Ozdemir, C; Yurtman, F; Karaman T. TRANSPLANTATION PROCEEDINGS. Volume: 37, Issue: 5, Pages: 2072-2076, JUN 2005
Sexual functioning after renal transplantation. Ozdemir, C; Eryilmaz, M; Yurtman, F; Karaman T. TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, Volume: 39, Issue: 5, Pages: 1451-1454. JUN 2007

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Eryılmaz MM, Özcan E, Boz A, Karaman T, Birsöz S (1997) Blunted TSH and unaltered GH responses to TRH in major depression. Psychiatries, Etudes Psychitrique de Bellelay, No 12: 15-23.
Özcan E, Ündar L, Eryılmaz MM, Karaman T, Birsöz S. (1998) Variations of T lymphocyte subsets in major depressive disorder. Acta Psychiatrica Belgica, 98: 311-318.
Aktekin M, Karaman T, Senol YY, Erdem Ş, Erengin H, Akaydın M. (2001) A

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

Önal Z, Özkaynak S, Aktekin B, Karaman T, Yaltkaya K (1996) Transcranial magnetic stimulation effects cognition via P300. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 99 (4): 376-377. (abstract)
Özcan E, Ündar L, Eryılmaz MM, Karaman T, Büyükberker Ç, Birsöz S (1996) Variations of T lymphocyte subsets in major depressive disorder. European Neuropsychopharmacology, 6 (Suppl. 1): S1-13. (abstract)
Eryılmaz M, Özcan E, Boz A, Karaman T, Birsöz S, Büyükberker Ç (1996) Blunted TSH and unaltered GH responses to TRH in major depression. European Neuropsychopharmacology, 6 (Suppl. 1): S1-14. (abstract)
Özkaynak S, Özatalay E, Önal MZ, Erengin N, Önal C, Karaman T. (2000) Movement related cortical potentials in children with Tourette’ s syndrome. Movement Disorders, 15 (Suppl. 3): 250.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

Gücer MK, Birsöz S, Karaman T, Gürkan HK, Büyükberker Ç (1988) Normal, nörotik ve psikosomatik hasta gruplarında anne-baba tutumlarının araştırılması. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5(1): 20-24.†
Birsöz S, Büyükberker Ç, Gücer MK, Karaman T, Aydoğdu S (1988) Üst düzey duygusal kavramların normal, nörotik ve psikosomatik populasyondaki anlam ve dağılımları. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5(1): 36-40.†
Gücer MK, Büyükberker Ç, Karaman T, Aydın AT (1988) Bipolar affektif hastalık tedavisinde lityum tuzu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5(2): 98-106.†
Karaman T, Gücer MK, Birsöz S, Büyükberker Ç (1988) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde öznel psikosomatik tepkilerin karşılaştırılması. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5(3): 177-185.†
Birsöz S, Karaman T (1990) Depersonalizasyon bozukluğu ve elektrokonvulsif tedavi: bir olgu sunumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 1(3): 205.†
Büyükberker Ç, Karaman T, Gürkan HK, Zaimoğlu S (1990) Kişisel Yapıtlar Kuramı ve şizofrenik yapılaşma. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(1-2): 7-12.†
Karaman T, Büyükberker Ç (1991) Psikosomatik hastalarda aile algısı ve ruhsal yapılanma. Türk Psikiyatri Dergisi, 2(3): 183-188.†
Birsöz S, Büyükberker Ç, Gücer MK, Karaman T (1991) The comparison of subjective psychosomatic responses of Turkish Medical Students with time-elapse. T Klin Araştırma, 9: 120-122.†
Karaman T (1994) Psikiyatri araştırmalarında güvenirlik sorunu. Türk Psikiyatri Dergisi, 5(2): 99-102.†
Karaman T, Nuzumlalı D, Özkaynak S, Yaltkaya K, Büyükberker Ç, Erengin N (1994) Şizofrenide P300: klinik ve nörofizyolojik bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 5(3): 170-174.†
Karaman T, Nuzumlalı D, Özkaynak S, Yaltkaya K, Büyükberker Ç, Özcan E (1994) Şizofrenide devinime ilişkin potansiyel değişimleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 5(4): 251-256.†
Karaman T, Özkaynak S, Nuzumlalı D, Yaltkaya K, Büyükberker Ç, Eryılmaz M (1995) Şizofrenide beklentisel negatif değişim: klinik ve nörofizyolojik bir çalışma. Nöropsikiyatri Arşivi, 32(2): 90-95.†
Karaman T, Özkaynak S, Yaltkaya K, Büyükberker Ç, Aktekin B, Önal Z (1995) Obsesif kompulsif bozuklukta olaya ilişkin endojen potansiyel değişimleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 6(3): 186-192.†
Özcan E, Yılmaz H, Eryılmaz M, Keçecioğlu N, Yakupoğlu G, Süleymanlar G, Karaman T, Büyükberker Ç (1995) Hemodiyalize giren hastalardaki anksiyete ve depresyon düzeyleri üzerine destekleyici yaklaşımın ve moklobemidin etkisi: Çift kör plasebo kontrollü bir çalışma. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 3(3): 168-171.
Önal Z, Özkaynak S, Karaman T, Yaltkaya K (1995) Transkranyal manyetik uyarımın bilişim üzerine etkisi. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi, 12 (3-4): 285-296.
Yaltkaya K, Özkaynak S, Aktekin B, Karaman T. (1996) Depresyonda sözel olaya ilişkin Potansiyeller. Düşünen Adam, 9(4): 4-7.
Dönmez L, Aktekin M, Erengin H, Dinç G, Karaman T. (1996) Antalya’ daki hekimler ve tıp fakültesi öğrencilerinde durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi,4(4): 268-275.
Özcan E, Alpsoy E, Eryılmaz M, Karaman T (1996) Psöriazis ve aleksitimi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(1-3): 1-4.
Karaman T (1996) Şizofrenide olaya bağlı potansiyeller. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, 1(4): 569-578.
Özatalay E, Özkaynak S, Aktekin B, Önal Z, Karaman T (1998) Ergen ve erişkin başlangıçlı şizofrenide P300 farklılıkları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 5:28-33.
Karaman T (1999) Şizofrenide klinik nörofizyoloji. Şizofreni Dizisi, 2(3): 102-107.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Gücer MK, Birsöz S, Karaman T, Gürkan HK, Büyükberker Ç. Normal, nörotik ve psikosomatik hasta gruplarında anne-baba tutumlarının araştırılması. XXIII.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, İstanbul - 1987 .
Birsöz S, Büyükberker Ç, Gücer MK, Karaman T, Aydoğdu S. Üst düzey duygusal kavramların normal, nörotik ve psikosomatik populasyondaki anlam ve dağılımları. XXIII.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, İstanbul - 1987.
Gücer MK, Büyükberker Ç, Karaman T, Aydın AT. Bipolar affektif hastalık tedavisinde lityum tuzu. XXIV.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, GATA - 1988.
Karaman T, Gücer MK, Birsöz S, Büyükberker Ç. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde öznel psikosomatik tepkilerin karşılaştırılması. XXIV.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, GATA - 1988.
Birsöz S, Büyükberker Ç, Gücer MK, Karaman T. The comparison of subjective psychosomatic responses of Turkish Medical Students with time-elapse. The VIIth. World Congress of Psychiatry, Athens, Greece, October 12-19, 1989.
Karaman T, Nuzumlalı D, Özkaynak S, Yaltkaya K, Büyükberker Ç. Şizofrenide P300: klinik ve nörofizyolojik bir çalışma. XII. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya - 1993.
Karaman T, Özkaynak S, Nuzumlalı D, Yaltkaya K, Büyükberker Ç. Şizofrenide beklentisel negatif değişim: klinik ve nörofizyolojik bir çalışma. XII. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya - 1993.
Karaman T, Özkaynak S, Yaltkaya K, Büyükberker Ç, Aktekin B. Obsesif kompulsif bozuklukta olaya ilişkin endojen potansiyel değişimleri. XIII. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, İstanbul -1995.
Özcan E, Yılmaz H, Eryılmaz M, Keçecioğlu N, Yakupoğlu G, Süleymanlar G, Karaman T, Büyükberker Ç. Hemodiyalize giren hastalardaki anksiyete ve depresyon düzeyleri üzerine destekleyici yaklaşımın ve moklobemidin etkisi: Çift kör plasebo kontrollü bir çalışma. XII. Ulusal Böbrek Hastalıları, Dializ ve Transplantasyon Kongresi, Abant - 1995.
Alpsoy E, Er H, Özgür O, Özcan E, Karaman T, Yılmaz E. Psöriasis Vulgaris’ de moclobemidin tedaviye katkısı. XII. Prof.Dr. Lütfü TAT Simpozyumu, Kongre Kitabı, Ankara, 1995, sf 149-153.
Yaltkaya K, Özkaynak S, Aktekin B, Karaman T. Depresyonda sözel olaya ilişkin potansiyeller. XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, İstanbul -1996.
Girgin NE, Aktekin B, Özkaynak S, Karaman T. Obsesif kompulsif bozuklukta klinik düzelme ile bilişsel işlevler arasındaki ilişkiler: bir ön çalışma. 1. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, Bursa - 1996.
Önal Z, Özkaynak S, Aktekin B, Karaman T, Yaltkaya K. Transcranial magnetic stimulation effects cognition via P300. VIII. European Congress of Clinical Neurophysiology, Munich, Germany - 1996.
Özcan E, Ündar L, Eryılmaz MM, Karaman T, Büyükberker Ç, Birsöz S (1996) Variations of T lymphocyte subsets in major depressive disorder. Current Aspects in the Psychopharmacology of Mood Disorders, ECNP Regional Meeting, İstanbul -1996.
Eryılmaz M, Özcan E, Boz A, Karaman T, Birsöz S, Büyükberker Ç. Blunted TSH and unaltered GH responses to TRH in major depression. Current Aspects in the Psychopharmacology of Mood Disorders, ECNP Regional Meeting, İstanbul -1996.
Dönmez L, Aktekin M, Erengin H, Dinç G, Karaman T. Antalya’ daki hekimler ve tıp fakültesi öğrencilerinde durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri. V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İstanbul, 12-16/10/1996.
Aktekin MR, Özatalay E, Karaman T, Akaydın M. Tıp fakültesine başlayan öğrencilerin psikososyal durumları: bir ön çalışma. 3. Üniversite Kurultayı, Bildiri Kitabı: 141-150. 6-7 Aralık 1996, İzmir.
Özatalay E, Özkaynak S, Aktekin B, Önal Z, Karaman T. Ergen ve erişkin başlangıçlı şizofrenide P300 farklılıkları. An International Symposium On Neurophysiological and Neuropsychological Assessment of Mental and Behavioral Disorders, August 29-31, 1997, Kirazlıyayla, Bursa
Özcan E, Ertuğrul C, Güven M, İpekçi S, Karaman T, Süleymanlar İ, Işıtan F. Aktif duodenal ülserde ruhsal faktörlerin etkisi: bir izlem çalışması. 14. Ulusal Gastoenteroloji Kongresi, 28 Eylül- 3 Ekim 1997, Mersin
Aktekin M, Karaman T, Şenol Y, Akaydın M. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin sosyal ve psikolojik özelliklerinde değişimin incelenmesi: Bir izleme çalışması. 1. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 12-15 Kasım 1998, Ankara .
Yiğiter Y, Aktekin M, Karaman T, Akaydın M. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin sigara ve alkol kullanımının saptanması ve değişimin izlenmesi. 1. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 12-15 Kasım 1998, Ankara.
Özatalay E, Önal MZ, Erengin N, Özkaynak S, Karaman T. Tourette sendromunda bilişim. XV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi, 10-13 Mayıs 1998, Adana.
Erengin, N Özkaynak S, Önal Z, Aktekin B, Birsöz S, Karaman T. Cognitive features in the evaluation of the relationship between symptoms and therapeutic response in obsessive compulsive disorder. 5th World Congress on “Innovations in Psychiatry – 1988”, 19-22 Mayıs 1998, Londra
İpekçi S, Önal Z, Önal Ç, Özkaynak S, Karaman T. Assessment of schizophrenic patients' cognitive functions by neuropsychological and neurophysiological methods. 2nd International Symposium on Neurophysiological and Neuropsychological Assessment of Mental and Behavioral Disorders, 22-24 Ekim 1999, Bursa
Önal Ç, Önal Z, İpekçi S, Özkaynak S, Karaman T. Cognitive functioning in nonpsychotic siblings of schizophrenic patients: a neurophysiological and neuropsychological study. 2nd International Symposium on Neurophysiological and Neuropsychological Assessment of Mental and Behavioral Disorders, 22-24 Ekim 1999, Bursa
Aktekin M, Şenol YY, Karaman T, Erengin H, Akaydın M. Psychological changes of medical students: A prospective Study- The third year follow up outcomes. 2000 Annual Conference of Medical Schools in Europe Medical School, University of Porto, Porto, Portugal, September 3-5, 2000
Erengin N, Özkaynak S, Önal MZ, Aktekin B, Karaman T. Obsesif kompulsif bozuklukta nöropsikolojik ve nörofizyolojik bilişsel testler ve tedavi ilişkileri. XV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi, 10-13 Mayıs 1998, Adana.
Erengin N, Aktekin B, Özatalay E, Önal Ç, Karaman T. Çocukluk çağı Obsesif Kompulsif bozukluğunda nörofizyolojik ve nöropsikolojik testler ve tedavi ilişkileri. 18. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 01-05 Mayıs 2001, Antalya.

Diğer yayınlar:

Aktekin M, Karaman T, Şenol YY, Erdem Ş, Akaydın M. Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal ve Psikolojik Özelliklerinde Mevcut Durum ve Değişimin Saptanması: Tıp Fakütesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Kontrollu Bir Prospektif Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Yayın No: 75, 1999, Antalya

İdari Görevler:

-Eğitim Koordinasyon Kurulu, Dönem V Koordinatör yard.
-Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

Antalya Tabib Odası
Türk Psikiyatri Derneği

 

Sayfa Özeti: Taha KARAMAN

Anahtar Kelimeler: