Akdeniz Üniversitesi

radyoloji

Radyolojik işlemlerin spektrumu çok geniştir. Birçok hastalığın tanı ve tedavi aşamalarında görüntülemeye gerek duyulur. Görüntüleme teknolojisi geliştikçe, hem görüntüleme sıklığı, hem de çeşitliliği artmış ve artmaya da devam etmektedir. Ultrason, bilgisayarlı tomografi ve MR görüntüleme talebi her gün daha fazla olmaktadır.  20-30 yıl önce, teşhis edilmesi mümkün olmayan ya da çok zor olan bazı hastalıklar, görüntüleme yöntemleri sayesinde tanınabilir hale gelmiştir.

Radyoloji Bölümümüz de, artan bu talebe yanıt verebilmek için, dünyanın gelişmiş merkezlerinde olduğu gibi, hem cihaz hem de organ temelli olarak çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Radyoloji bünyesindeki cihaz ve organa özel yapılanma şöyledir;

  1. Cihazlar:

a-Konvansiyonel Röntgen Birimi. X-ışını kullanarak çeşitli vücut yapılarının incelendiği bölümdür. Örneğin akciğer filmi, kemik filmi bu bölümde çekilir ve raporlanır. Vücuda bazı özellikli sıvılar verilerek çekilen İVP (ilaçlı böbrek filmi), mide-duodenum pasaj grafisi (mide filmi) gibi tetkikler de burada yapılır. Bunun yanında hasta yataklarında (portable) çekimler yapılmaktadır. Günde ortalama 300 hastaya film çekilir.

b- Ultrasonografi ve Doppler Birimi. Ses dalgaları kullanan cihazlarla vücudun birçok bölgesinden görüntüler alınıp, tanıya yönelik yorumlar yapılır. Doppler ile birçok kan damarı görülebilir ve damar tıkanıklıkları ve anevrizmalar (baloncuklar) saptanabilir. Bölümümüzde 14 adet aktif ultrason cihazı bulunmaktadır. Günlük ortalama hasta sayısı 200’dür.

c- Mamografi Birimi. Röntgen ışınları ile meme dokusu görüntülenerek, meme kanserinin daha erken tanınması ve kanser dışı şişliklerin (kist, fibroadenom, vb) ayırt edilmesi sağlanır. Bölümümüzde, 2005 yılından itibaren donanımlı bir dijital mamografi cihazı hizmet vermektedir. Günlük ortalama 30-40 hastadır.

d- Bilgisayarlı Tomografi (BT) Birimi. Röntgen ışınları kullanılarak, belli vücut bölgelerinden (beyin, akciğer, karın organları, vd), çok hızlı şekilde, çok sayıda kesit alınarak, o bölgenin detaylı görünümü elde edilir. Özellikle, göğüs-kalp damarlarının hızla görüntülenmesi (katetersiz anjio), son 10 yıldaki çok önemli gelişmelerdendir. Bölümümüzdeki 2 adet bilgisayarlı tomografi cihazından biri modern çok kesitli tomografidir. Günlük ortalama tetkik sayısı 100’dür.

e- MRG Birimi. Manyetik alan ve radyofrekans dalgaları kullanılarak, birçok organın detaylı görüntülenmesini sağlayan bu cihaz, özellikle beyin görüntülemesi ve beyin hastalıklarının detaylı tanı ve tedavisinde çok belirleyici bir konuma gelmiştir. Bölümümüzde 2 adet 1,5 tesla gücünde MRG cihazı bulunmaktadır. Günlük ortalama tetkik sayısı 120’dir.

f- Anjiyografi Birimi. Röntgen ışınları ve kontrast maddeler kullanılarak, vücudun tümündeki damarlar görüntülenir. Bölümümüzde 1 adet dijital anjiografi cihazı hizmet vermektedir. Günde ortalama 10 hastaya hizmet verilmektedir.

2. Bölümler:

Radyoloji’de değişik çalışma alanlarında 13 öğretim üyesi, 1 uzman ve 26 asistan dışında 7 hemşire, 63 teknisyen ve 22 sekreter ile 24 saat / 7 gün kesintisiz hizmet sürdürülmektedir.

Günde yaklaşık ortalama 500 hastaya 600 tetkik ve/veya tedavi yapılmaktadır. Yıllık rakamlar ise yaklaşık ortalama 150.000 hastada 200.000 işlemdir.

Sayfa Özeti: Uygulama Alanları ve Cihazlar

Anahtar Kelimeler: