Tıp Fakültesi


Uzaktan Eğitim

Sevgili Öğrencilerimiz

Bildiğiniz üzere Üniversite Senatomuz eğitime verilen ara süresince uzaktan eğitim sürecine başlama kararı almıştır. Bu karar doğrultusunda Fakültemizin eylem planını ve gerekçesini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tıp eğitimi altı yıllık karmaşık bir entegrasyona dayanan, büyük kısmı uygulamalı olan ve çok çeşitli eğitim etkinliklerini içeren özgün bir programdır. Çağdaş tıp eğitimi programları, öğrenci öğrenmelerini destekleme ve performanslarını artırmak adına, uygun eğitim teknolojilerini öğrenme süreçlerine katmaktadır. Tıp eğitimi programını uzaktan eğitim ile ikame etme söz konusu değildir. Ancak Sizlerin öğrenme ortamlarından uzaklaşıp izole kalmak zorunda olduğunuz mevcut durumda, uzaktan erişimle de olsa öğrenme ortamına dahil olmanızı ve Fakülte ile iletişiminizi sürekli kılmayı amaçladığımız bir dizi çalışmayı hayata geçirmiş bulunuyoruz.

Bu kapsamda teorik derslerinizin sunum çıktılarını ya da dokümanlarını sizlerle paylaşarak mevcut kazanımlarınızı korumanıza ve pekiştirmenize hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Durumun normalleştiği dönemde ise yüz yüze-etkileşimli yoğunlaştırılmış eğitim programı ile uzamış eğitim şeklinde eğitim hizmeti vererek dönem hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz.

İçerik paylaşımlarımız ALMS (Öğrenme Yönetim Sistemi platformu) üzerinden gerçekleşecektir.

ALMS sistemini kullanabilmeniz için gerekli rehberler aşağıda belirtilmiştir.

Erişim linki: https://oys.akdeniz.edu.tr

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK REHBERLER

  1. Öğrenim Yönetim Sisteminin Kullanım Esasları (PDF)
  2. Öğrenim Yönetim Sistemi Kullanım Rehberi Dokümanı (PDF)
  3. Öğrenim Yönetim Sistemi Kullanım Rehberi (Video)
  4. Forum Kullanma Rehberi (PDF)
  5. Android Uygulama
  6. iOS Uygulama

DESTEK İÇİN

E-postauzaktanegitim@akdeniz.edu.tr  Telefon: 0(242) 310 22 19

En kısa zamanda Ülkemizin ve tüm Dünyanın normal koşullara dönmesi ve eğitiminize Fakültemizde devam etmeniz dileklerimle sağlıklı günler diliyorum.

Prof.Dr.Gülay ÖZBİLİM
A.Ü.Tıp Fakültesi Dekanı


Son Güncelleme : 24 Mart Salı 2020
955