Tıp Fakültesi


Yatay Geçiş Kayıt Esnasında Gerekli Evraklar

YATAY GEÇİŞ KURUMLARARASI (GENEL NOT ORTALAMASI) İLE KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN GETİRECEKLERİ EVRAKLAR

 1. Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge (Islak İmzalı veya E-İmzalı)
 2. Öğrenci Belgesi (Islak İmzalı veya E-İmzalı)
 3. Disiplin cezası almadığını gösterir belge,
 4. Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi (ÖSYM Belgesi)
 5. Ders İçerikleri (5. Sınıfa Kayıt Yaptıracaklar için geçerli )
 6. Yatay Geçiş Yapmasına Engel Durum Yoktur yazılı belge istenmektedir.

YATAY GEÇİŞ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE 1) İLE KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN GETİRECEKLERİ EVRAKLAR

 1. Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge (Islak İmzalı veya E-İmzalı)
 2. Öğrenci Belgesi (Islak İmzalı veya E-İmzalı)
 3. Disiplin cezası almadığını gösterir belge,
 4. Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi (ÖSYM Belgesi)
 5. Ders İçerikleri (5. Sınıfa Kayıt Yaptıracaklar için geçerli )
 6. Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek-1) ile yatay geçiş yapmadığınıza dair belge ve Yatay Geçiş Yapmasına Engel Durum Yoktur yazılı belge istenmektedir.

YATAY GEÇİŞ ŞİDDET OLAYLARI VE İNSANİ KRİZ NEDENİ (EK MADDE-2) İLE KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN GETİRECEKLERİ EVRAKLAR

 1. C. uyruklu adaylar için nüfus cüzdanı fotokopisi,
 2. Yabancı uyruklu adaylar için pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının örneği, (Geçerli pasaportu bulunmayan adaylardan Ülkelerinde yaşanmakta olan olaylar nedeniyle Ülkemize gelip barınma merkezlerinde kalanlara verilen “Tanıtma Kartı”),
 3. Üniversite öğrenimi gördüğüne dair öğrenci belgesi,
 4. Ara ve son sınıflar için adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren Transkript örneği,
 5. Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan aldığı onaylı ders içerikleri örneği,
 6. Üniversitemizin yabancı dil hazırlık öngören programlarına başvuracak adayların, Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmaları ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından “Akdeniz Üniversitesi Yabancı Dil Öğrenimi ve Sınav Yönergesi”nin hazırlık programından muafiyetle ilgili maddelerinde belirtilen düzeyi veya bu düzeye karşılık gelen puanı almış olduklarını gösteren belge,
 7. Disiplin Cezası almadığını gösterir belge.
0