Akdeniz Üniversitesi
Adı Soyadı:Mehtap Türkay
Doğum Tarihi:24.07.1970
Ünvanı:Yrd.Doç.Dr
  Alan Üniversite Yıl
LisansTıpAkdeniz Üniversitesi1995
Yüksek Lisans   
TUSHalk SağlığıAkdeniz Üniversitesi2004
Doktora   
Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2007
Doçentlik Tarihi: 
Profesörlük Tarihi: 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Erbasan O, Turkay C, Mete A, Turkay M, Golbasi I, Yilmaz H, Erdem O, Bayezid O. Surgical treatment of left ventricular aneurysms: a comparison of long-term follow-up of left ventricular function for classic aneurysmectomy and endoaneurysmorrhaphy techniques.
Heart Surg Forum. 2009 Oct;12(5):E272-8.
2. Turkay, M. Missed opportunities for coronary heart disease diagnoses: Primary care experience - Whose experience is it? Reply . CROATIAN MEDICAL JOURNAL 49 (1): 109-109 2008.
3. Turkay M, Senol Y, Alimoglu MK, Aktekin MR, Deger N. Missed opportunities for coronary heart disease diagnoses: Primary care experience. Croatian Medical Journal 48 (3): 362-370 JUN 2007
4. Senol Y, Donmez L, Turkay M, Aktekin M. The incidence of smoking and risk factors for smoking initiation in medical faculty students: cohort study BMC PUBLIC HEALTH 6: Art. No. 128 MAY 10 2006.

5. Ozbudak O, Erogullari I, Ogus C, Cilli A, Turkay M, Ozdemir T. Doppler ultrasonography versus venography in the detection of deep vein thrombosis in patients with pulmonary embolism. JOURNAL OF THROMBOSIS AND THROMBOLYSIS 21 (2): 159-162 APR 2006.
6. Turkay C., Saba R., Sahin N, Altunbas H, Ozbudak O, Akaya B, Ozbilim G, Golbası I, Turkay M, Ogunc D, Bayezid O. Effect of chronic Pseudomonas aeruginosa infection on the development of atherosclerosis in a rat model. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2004; 10 (8): 705-708.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1.Turkay M, Turkay C, Belek I, Erbasan O, Bayezid O. The association between social class and mortality after major elective cardiovascular surgery. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (suppl) Euro Prevent 2010 5-7 May 2010, Prague, Czech Republic.
2. Ozbudak O, Ozbudak IH, Turkay C, Sahin N, Ozdem S, Turkay M, Ozbilim G. Effect of cholesterol rich diet, recurrent infection and possible treatment modalities on pulmonary vascular system: an experimental study. Virchows Archiv The European Journal of Pathology (suppl). 22nd European Congress of Pathology. 4-9 September 2009 Florence, Italy
3. Turkay M. Cardiovascular diseases in Turkey: a proposal for re-arrangement of Primary health care. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (suppl). Euro Prevent 2007 19-21 April 2007, Madrid / Spain.
4. Turkay M, Turkay C, Senol Y, Aktekin MR. Relation between health-related quality of life and social classes: A study among Turkish cardiovascular surgery outpatients. 11th World Congress on Public Health . 21-25 August 2006, Rio de Janeiro/ Brazil. (Oral Poster)
5. Turkay M, Aktekin MR, Ceyhan MN. Public Health Education in Turkey. 11th World Congress on Public Health . 21-25 August 2006, Rio de Janeiro/ Brazil.
6. Turkay M, Senol Y, Alimoglu MK, Aktekin MR, Deger N. Missed Opportunities For Coronary Heart Disease: Primary Care Experience In Turkey. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (suppl). Euro Prevent 2006.11-13 May 2006, Athens/ Greece.
7. Turkay M, Senol Y, Alimoglu MK, Aktekin MR, Deger N. Missed Opportunities For Coronary Heart Disease: Primary Care Experience In Turkey. Euro Prevent 2006.11-13 May 2006, Athens/ Greece.
8. Ozbudak O, Saba R, Altunbas H, Turkay C, Sahin N, Ozbilin G, Kilicarsan B, Ogus C, Cilli A, Turkay M, Ozdemir T. Effect of recurrent infection by P. Aeruginosa on pulmonary parenchyma and pulmonary vascular system in rats fed on a cholesterol rich diet. European Respiratory Journal 2004; 24 (48): 641. 14th. ERS Annual Congress. 4-8 September 2004. Glasgow /UK.
9. Senol Y, Aktekin M, Alimoğlu MK, Turkay M, Erengin H, Gurpinar E, Akaydin M. A social point of view to medical education: Rates of old and new smokers among medical student. VII European Conference on Psychological Assessment. 1-4 April, 2004. Malaga/Spain.
10. Alimoğlu MK, Senol Y, Aktekin M, Turkay M, Erengin H, Gurpinar E, Akaydin M. Psychological assessment of medical student by using the General Health Questionnaire. VII European Conference on Psychological Assessment. 1-4 April, 2004. Malaga/Spain.
11. Aktekin M, Senol Y, Alimoğlu MK, Erengin H, Turkay M, Gurpinar E, Akaydin M. Effects of medical education on the students: Psychological assessment for anxiety and depression. VII European Conference on Psychological Assessment. 1-4 April, 2004. Malaga/Spain.
12. Gurpinar E, Senol Y, Alimoğlu MK, Aktekin M, Turkay M, Erengin H. Assessment of future anxiety among medical student. VII European Conference on Psychological Assessment. 1-4 April, 2004. Malaga/Spain.
13. Gurpinar E, Senol Y, Alimoğlu MK, Aktekin M, Turkay M, Erengin H. Evaluation of social life among medical student. VII European Conference on Psychological Assessment. 1-4 April, 2004. Malaga/Spain.
14. Gurpinar E, Senol Y, Alimoğlu MK, Aktekin M, Turkay M, Erengin H. Evaluation of student satisfaction with medical school. VII European Conference on Psychological Assessment. 1-4 April, 2004. Malaga/Spain.
15. Özçelik FT, Türkay M, Günseren F. Evaluation of Hand Hygiene and Skin Care Practies Among Nurses in the Akdeniz University Hospital.1st First International & 8th National Nursing Congress. October 29- November 2, 2000 Antalya/Turkey

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1.Türkay M. İrlanda Sağlık Sistemi. Toplum ve Hekim, 2006 (21) 5-6 344-356.
2. Gürpınar E, Mamaklı S, Alimoğlu MK, Şenol Y, Türkay M, Aktekin M. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleksel Beceri laboratuarı Uygulamaları. Tıp Eğitimi Dünyası,2006;23: 58-64.
3.Şenol Y, Türkay M. Yaşam Kalitesi Ölçütlerinde Taraf Tutma: Cevap Kayması. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni,2006; 5(5): 382-389.
4. Alimoğlu MK, Türkay M, Şenol Y, Gürpınar E, Mamaklı S, Şentürk ÜK. Temel Bilimlerde Hazır Bulunuşluk Sınavları. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006; 31(1): 1-7.
5. Özbilim G, Özbudak İH, Küçükosmanoğlu İ, Dertsiz L, Küpesiz GY, Türkay M. Evaluation of Transforming Growth Factor-βı, Fibronectin and Collagen Type IV in Non-Small Lung Carcinoma. Turkish Respiratory Journal, 2006; 7 (1): 15-18.
6.. Türkay. M, Gürsoy U. Sağlık Ocağı Hekimlerinin Sürekli Tıp Eğitimi’ni Değerlendirmeleri: Antalya Örneği. Sendrom 2006; 18 (2):54-60.
7. Türkay M, Özbudak Ö, Öğüş C. Antalya Verem Savaş Dispanseri’ne Kayıtlı Tüberküloz Hastalarının ve Temaslıların Değerlendirilmesi. Flora 2004; 9(2):137-142.
8. Senol Y, Aktekin M, Erengin H, Türkay M, Akaydın M. Psychological changes of medical students: a prospective study- the third year follow-up outcomes. Turkish Journal of Public Health 2003; 1(1): 4-7.
9. Gölbaşı İ, Türkay C, Saba R, Gülmez H, Türkay M, Karakaya H, Aydoğdu T, Bayezid Ö. Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar. Yoğun Bakım Dergisi 2003; 3(4):258-263.
10. Türkay M, Sevinç Ö, Gülmez D, Erengin H, Aktekin M. Antalya Kent Merkezi Yedi Sağlık Ocağı Bölgesinde Ev Halkı Tespit Fişi Kayıtlarının Güvenirliği Sağlık ve Toplum. 2002; 4(12): 48-53.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1. Büyükakkuş A, Uzun B, Taşkıran C, Kulaç E, Gülpınar MA, Türkay M, Nacar N, Boyan N, Coşkun Ö, Mıdık Ö, Özan S, Karabilgin S, Sahip Y. Tıp Eğitimi Kış Okulu: Ülkemizde Tıp Eğitimi Anabilim Dallarının Dünü, Bugünü ve Yarını. V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi İzmir 06-09 Mayıs 2008.
2. Mamaklı S, Gürpınar E, Alimoğlu MK, Şenol Y, Türkay M, Aktekin M, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleksel Beceri Uygulamaları Hakkındaki Öğrenci Geri Bildirimleri. V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 56, 2008.
3. Gürpınar E, Şenol Y, Alimoğlu M, Türkay M, Mamaklı S, Aktekin M, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin PDÖ Geri Bildirimleri. V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 86, 2008.
4. Turkay M. Alimoğlu MK, Şentürk ÜK, Aktekin M. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Öğrencilerinin Yeni Sınav Sistemi Hakkındaki Geribildirimleri. Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu 4-5 Mayıs 2007. Ankara.
5. Alimoglu MK, Türkay M, Gürpınar E, Mamaklı S, Aktekin M. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Meslek içi Eğitime Yaklaşımı. Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu 4-5 Mayıs 2007. Ankara.
6. Türkay M, Alimoğlu M, Şenol Y, Mamaklı S, Gürpınar E, Aktekin M “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin Problem Çözme Yeteneğinin Saptanması ve Bu Becerilerin Probleme Dayalı Öğrenim Değerlendirme Sonuçları ile İlişkilerinin Belirlenmesi” 4. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana, 2-5 Mayıs, 2006.
7. Türkay M, Dönmez L, Gülkesen H, Çoban E, Eryılmaz M, Yılmaz E, Şentürk ÜK. Öğrenci Geri Bildirim Formu Oluşturma Öyküsü: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği. 4. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana, 2-5 Mayıs, 2006.
8. Gürpınar E, Türkay M, Şenol Y, Alimoğlu M, Aktekin M “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenim Puanları ile Komite Puanlarının Karşılaştırılması” 4. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana, 2-5 Mayıs, 2006.
9. Aktekin M, Şenol Y, Alimoğlu M, Gürpınar E, Şenol Y, Mamaklı S, Türkay M “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Eğitim Becerilerini Geliştirme Ve Eğitici Eğitimi Kursunun Değerlendirilmesi” 4. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana, 2-5 Mayıs, 2006.
10. Mamaklı S, Alimoğlu M, Gürpınar E, Baysal K, Türkay M, Şenol Y, Aktekin M “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mesleksel Beceri Laboratuarı Uygulamaları” 4. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana, 2-5 Mayıs, 2006.
11. Şenol Y, Gürpınar E, Alimoğlu M, Türkay M, Aktekin M “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Değerlendirme Tablosu” 4. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana, 2-5 Mayıs, 2006.
12. Gürpınar E, Türkay M, Şenol Y, Alimoğlu M, Aktekin M “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Probleme Dayalı Öğrenim Uygulamaları”, 4. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana, 2-5 Mayıs, 2006.
13. Alimoğlu MK, Türkay M, Şenol Y, Gürpınar E, Mamaklı S, Şentürk ÜK. “Temel Bilimlerde Hazır Bulunuşluk Sınavları”, 4. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana, 2-5 Mayıs, 2006.
14. Türkay M, Gürsoy U. Sağlık Ocağı Hekimlerinin Sürekli Tıp Eğitimi’ni Değerlendirmeleri: Antalya Örneği. Program Değerlendirme Sempozyumu. 26-28 Mayıs 2005. İzmir
15. Türkay M, Şenol Y, Aktekin M, Talay S, Bayezid Ö. Kalp Damar Cerrahisi Polikliniğine Başvuran Hastaların Yaşam Kalitelerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri - GATA. 28 Eylül – 1 Ekim 2005 Kızılcahamam /Ankara.
16. Şenol Y, Türkay M, Aktekin M. Algılana Sağlık ile Sosyoekonomik Koşullar ve Fiziksel Sağlığın İlişkisi. 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri - GATA. 28 Eylül – 1 Ekim 2005 Kızılcahamam /Ankara.
17. Özbilim G, Özbudak İH, Küçükosmanoğlu I, Küpesiz G, Dertsiz L, Türkay M. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında TGF Beta-1, Fibronektin ve Tip 4 Kollejenin Değerlendirilmesi. XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu. 1-6 Ekim 2004 Gaziantep.
18. Türkay M, Aktekin M. Antalya’da Bir Sağlık Ocağına Başvuran Bireylerde Bilinmeyen Koroner Kalp Hastalığının Saptanması. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 3-6 Kasım 2004. Ankara
19. Aktekin M, Türkay M. Antalya’da Bir Sağlık Ocağına Başvuran Bireylerin Koroner Kalp Hastalığı Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 3-6 Kasım 2004. Ankara 2
20. Şenol Y, Aktekin M, Türkay M, Gürpınar E. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıp Mesleğini Seçme Nedenleri. III.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 2004, Şanlıurfa.
21. Türkay M, Özbudak Ö. 1999-2001 Yılları arasında Antalya Verem Savaş Dispanserine Kayıtlı Tüberküloz Hastalarının Sosyo Demografik Özellikleri ve Temaslılarının Değerlendirilmesi. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 23-28 Eylül 2002 Diyarbakır.
22. Aktekin M, Şenol Y, Türkay M, Erengin H. Tıp Öğrencilerinde Kaygı, Depresyon ve Bazı Yaşam Sorunlarının Düzeyleri: Uzunlamasına Bir Çalışma. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 23-28 Eylül 2002 Diyarbakır.
23. Yurtman V, Türkay C, Gölbaşı İ, Gülmez H, Türkay M, Mete A, Bayezid Ö. Koroner Anjiyoplasti ve/veya Stent Uygulamasını Takiben KABG Uygulanan Hastalar ile Direkt KABG Yapılan Hastalarda Tedavi ve Maliyet Etkinlik Analizi. Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi. 23-27 Ekim 2002 Antalya.
24. Türkay C, Saba R, Şahin N, Altunbaş H, Gölbaşı İ, Erbasan O, Akaya B, Özbilim G, Türkay M, Öğünç D, Mamikoğlu L, Bayezid Ö. Kronik Enfeksiyon Koroner Arter Hastalığına Sebep Olur mu?. Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi. 23-27 Ekim 2002 Antalya.

Diğer yayınlar:

1. Melikoğlu M, Özcan O, Dağlı T, Çorapçıoğlu T, Ünal S, Türkay M, Alimoğlu MK.Türkiye’de Uzman Hekim İnsan Gücü Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu. Türkiye’ de Tıp-Sağlık Bilimleri Alanında Eğitim ve İnsan Gücü Planlaması: Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu (Ed. Bayındır Ü, Durak HI). Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanlığı. Şubat 2008
2. TTB Halk Sağlığı Kolu. 2001 Ekonomik Krizinin Toplum Sağlığı Üzerine Etkileri Raporu. Mart 2003; Ankara.
3. Dedeoğlu N, Erengin H, Türkay M. 03.02.2002 Afyon Çay – Sultandağ Depremi Değerlendirme Raporu. 16-17 Temmuz 2002.

Projeler:

Türkiye Üreme Sağlığı Programı, CS/ÜS Mezuniyet Öncesi Eğitimini Güçlendirme Projesi. Ankara, 2005.DELTUR/2005/104-731.Uzman Danışman

İdari Görevler:

 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I-II Probleme Dayalı Öğrenim Koordinatör Yardımcısı 2006- 2008
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Topluma Dayalı Staj Kurulu Koordinatör Yardımcısı 2009 - 2010
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İşyeri Sağlığı Birimi Koordinatörü 2008 –
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Ölüm Nedeni Kurum Referans Hekim 2008 -

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

Antalya Tabip Odası
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Sağlık için Sosyal Bilimler Derneği (SASBİL)
Society for Epidemiologic Research (SER)
European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation

Sayfa Özeti: Yrd.Doç.Dr.Mehtap TÜRKAY

Anahtar Kelimeler: