Amaç ve Hedefler

AMACIMIZ
Toplumun sağlık düzeyini yükseltecek, etik kurallara uygun, nitelikli hekim ve uzman hekim yetiştirmek, bu eğitimi sağlayacak ve konusu ile ilgili araştırmalar yapan Akademisyenlerin gelişmesine olanak sağlamak ve evrensel düzeyde sağlık hizmeti verilmesine katkı sağlamaktır.

HEDEFLERİMİZ
Birinci basamakta bireye ve çevreye yönelik koruyucu hekimlik yapabilen,
Toplumda sık görülen hastalıkları ve ölüm nedenlerini tanıyan ve tedavi edebilen,
Meslek etiğine saygılı, mesleğini seven, meslek yaşamı boyunca öğrenme isteği duyan ve bilgiye ulaşma yöntemlerini bilen,
Tıp uygulamalarının gerektirdiği değerlere ve sorumluluğa sahip,
Hasta, hasta yakını ve çevresindeki insanlar ile uygun ve etkin ilişkiler kurabilen,
Ekip çalışmasına önem vererek bir ekibi yönetebilecek ve yönlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olan,
İyi derecede yabancı dil (İngilizce) bilgisine sahip olan,
Bilimsel araştırma planlayabilen, yürütebilen ve bilimsel doğruları bilen,
Uzmanlık eğitimi ve akademik çalışma yapabilmesi için gerekli olan güncel ve bilimsel ön bilgi ve becerilere sahip olan hekimler yetiştirmek,
Tıp eğitimi ve sınavlarının Avrupa Birliği önerileri doğrultusunda standardize edilmesini sağlamaktır.

Eklenme tarihi :1.11.2022 17:09:17
Son güncelleme : 14.11.2022 16:02:07