Değerlendirme

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde yıllara göre yapılan sınavlar ve bu sınavların ölçmeyi hedeflediği yetkinlik alanları aşağıda sunulmuştur. Tıp Fakültesi programında yıllara göre ölçülen yetkinlik alanları

Dönem I ve II’de

  • Kurul içi, kurul sonunda yapılan pratik sınavlarda bilgi ve beceriyi,
  • ÖÇM değerlendirmesinde yapılandırılmış bir form ile bilgi, beceri ve tutumu,
  • PDÖ sınavlarında çoktan seçmeli sınav ile bilgiyi, CORE sınavı ile bilgi ve klinik akıl yürüme becerisini, eğitim yönlendiricisi değerlendirmesi ile tutumu,
  • Kurul içi, kurul sonu, yıl sonu ve bütünleme sınavlarında yapılan çoktan seçmeli sınav ile bilgiyi,

Dönem III’te

  • Kurul içi, kurul sonunda yapılan pratik sınavlarda bilgi ve beceriyi,
  • MBB değerlendirmesi (OSCE sınavı) ile bilgi, beceri ve tutumu,
  • Kurul içi, kurul sonu, yıl sonu ve bütünleme sınavlarında yapılan çoktan seçmeli sınav ile bilgiyi,

Dönem IV ve V’te

  • Uygulama ve yapılandırılmış sınavlar ile (OSCE, yapılandırılmış sözlü sınavları, pratik sınavlar gibi) bilgi, beceri ve tutumu,
  • Kuramsal sınav ile bilgiyi ölçen sınavlar yapılmaktadır.

Bu sınavların eğitim dönemine göre ölçme değerlendirme yöntemlerinin ölçmeyi hedeflediği yetkinlik alanları ve bu sınavların nasıl kullanıldığı (kurul içi, kurul sonu) aşağıda sunulmuştur.   Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde eğitim dönemine göre ölçme değerlendirme yöntemlerinin ölçmeyi hedeflediği yetkinlik alanları

Dönem Yetkinlik alanları
Bilgi (Bilişsel) Beceri (Psikomotor) Tutum (Duyuşsal)
Dönem I · PDÖ (Çoktan seçmeli sınav, CORE) · Kurul içi ara sınavlar, · Kurul sonu sınavı, · Yıl sonu sınavı, · Bütünleme sınavı. · Kurul içi pratik sınavlar · PDÖ (CORE sınavı ile klinik akıl yürütme) · Kurul sonu pratik sınavı, · Yıl sonu pratik sınavı, · Bütünleme pratik sınavı. · PDÖ (Eğitim yönlendiricisi değerlendirmesi) · Kurul içi Pratik sınavlar · TDP değerlendirmesi (sunum)
Dönem II · PDÖ (Çoktan seçmeli sınav, CORE) · Kurul içi ara sınavlar, · Kurul sonu sınavı, · Yıl sonu sınavı, · Bütünleme sınavı. · Kurul içi pratik sınavlar · ÖÇM değerlendirmesi · PDÖ (CORE sınavı ile klinik akıl yürütme) · Kurul sonu pratik sınavı, · Yıl sonu pratik sınavı, · Bütünleme pratik sınavı. · PDÖ (Eğitim yönlendiricisi değerlendirmesi) · ÖÇM değerlendirmesi (sunum)
Dönem III · MBB değerlendirmesi · Kurul sonu sınavı, · Yıl sonu sınavı, · Bütünleme sınavı. · Pratik sınavlar · MBB  değerlendirmesi · Kurul sonu pratik sınavı, · Yıl sonu pratik sınavı, · Bütünleme pratik sınavı. · MBB  değerlendirmesi (OSCE sınavı)  
Dönem IV · Uygulama sınavı · Kuramsal sınav · OSCE · Yapılandırılmış sözlü · Klasik sözlü · Hasta başı uygulama · Uygulama sınavı · Yapılandırılmış sözlü · Klasik sözlü · OSCE · Hasta başı uygulama   · Yapılandırılmış sözlü · Klasik sözlü · Hasta başı uygulama
Dönem V · Uygulama sınavı · Kuramsal sınav · OSCE · Yapılandırılmış sözlü · Klasik sözlü · Hasta başı uygulama · Uygulama sınavı · Yapılandırılmış sözlü · Klasik sözlü · OSCE · Hasta başı uygulama   · Yapılandırılmış sözlü · Klasik sözlü · Hasta başı uygulama
Dönem VI · Öğrenci değerlendirme rehberi · Öğrenci değerlendirme rehberi · Öğrenci değerlendirme rehberi

 

Eklenme tarihi :2.11.2022 17:13:02
Son güncelleme : 11.01.2023 11:11:05