Tanıtım

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı, fakültemiz vizyon ve misyonu doğrultusunda oluşturulmuştur. Eğitim programı Harden tarafından geliştirilen (SPICES) tıp eğitimi değişimin çerçevesini oluşturan, öğrenci merkezli, problem çözmeye yönelik, entegrasyonu sağlanmış, topluma dayalı, seçmelilerin yer aldığı, sistematik bir eğitim modeli özelliği göstermektedir.


Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, eğitim programı modeli ilk üç yılda organ sistemleri zemininde entegre edilmiş (yatay entegre), temel ve klinik bilimlerin Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ), Kliniğe Giriş Oturumları aracılığı ile ilişkilendirildiği (dikey entegre), ayrıca topluma yönelik eğitim hedeflerine sıkça yer veren bir programa sahiptir. Dönem IV ve V de ise klinik stajlara dayalı, temel bilimlerin daha az klinik bilimlerin ise ağırlıkta olduğu yatay ve dikey entegrasyon bulunmaktadır. Eğitim programında interaktif uygulamalar şeklinde klasik dersler, ters yüz eğitim, semptom temelli eğitim, küçük grup çalışmaları, laboratuvar uygulamaları, klinik beceri eğitimi, hasta başı uygulamalar gibi farklı eğitim yöntemleri kullanılmaktadır.


Tıp eğitiminde bir hekim adayının sahip olması gereken tüm mesleksel beceriler 1998 yılından bu yana Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mesleksel Beceri Laboratuvarında fantom modeller üzerinde yapılandırılmış bir eğitim modeli ile 8-10 kişilik gruplar halinde öğrencilere öğretilmektedir. 2002 – 2003 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim programımız, Ulusal Çekirdek Eğitim Programının (UÇEP) tamamını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiş, PDÖ uygulamaları bu tarihten itibaren eğitim programına dahil edilmiştir. 2014 ve sonrasında 2020 Ulusal Çekirdek Eğitim Programına (UÇEP) göre Eğitim-Öğretim programımız düzenli olarak güncellenmektedir.


İyi hekim yetiştirmede çok önem verdiğimiz koruyucu hekimlik, tıbbi etik, tıbbi felsefe, sağlık ekonomisi, tıbbi bilişim, klinik ve bilimsel araştırma becerileri, iletişim becerileri, kanıta dayalı tıp uygulamaları gibi konular Dönem I, II ve III eğitim programlarında Davranışsal, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dikey Koridoru olarak UÇEP-2020 de yer alan ilgili 35 başlığı kapsayacak şekilde yer almaktadır.


2007-2008 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Toplumsal Destek Projeleri yürütülmektedir. Farklı mesleklerin bakış açısının programa yansıtılması için Toplumsal Destek Projelerinin açılması yanı sıra Sağlık Hizmetleri ile ilgili meslek gruplarının (Hemşire, Paramedik, 112 Hekimliği, İşyeri Hekimi, İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) meslekler arası işbirliği eğitimleri olmaktadır. Programda ayrıca öğrencilerin ilgi alanlarını geliştirecek seçmeli derslere yer verilmektedir.

Eklenme tarihi :2.11.2022 16:37:01
Son güncelleme : 4.10.2023 15:04:23