Personel Formları

GENEL FORMLAR

Güvenlik Soruşturması Formu
Belge İstem Formu
Fiili Hizmet Formu
Görev Süresi Uzatım Aşamaları
İlişik Kesme Formu
Kadro Talep Formu
Kimlik Kartı Talep Formu
Kongre Katılım Formu
Mal Bildirim Formu
Personel Bilgi Formu
Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu
Yabanci Uyruklu Öğretim Elemani Bilgi Derleme Formu
Yurtdışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi
Yurtiçine Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ FORMLARI

Asistan Kongre Katılım Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Tutanağı (Ek-1)
Görev Süresi Faaliyet Formu
Kanaat Formu (Uzmanlık Öğrencisi)
Tez Değerlendirme Formu
Tez Değerlendirme Takip Formu
Tıpta Uzmanlık Belgesi Tescil Kontrol Formu
Uzmanlık Dosya Hazırlama Kılavuzu
Uzmanlık Dosyası Özgeçmiş Örneği
Uzmanlık Tescil Evrakı Kontrol Listesi
Uzmanlık Tescil Sürecinde Tespit Edilen Aksaklıklara İlişkin Kılavuz

DİĞER ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ FORMLARI

Araştıma Görevlisi Görev Tanımı
TUS/YDUS Araştırma Görevlisi Atamalarında İstenilen Evraklar
Yasa ve Yönetmelikler
Tez Yazım Kılavuzu
Uzmanlık Dosyası Özgeçmiş Örneği
Yan Dal/Ana Dal Araştırma Görevlisi Uzmanlık Sınav Jürisi Öneri Formu

 

Eklenme tarihi :3.11.2022 16:31:06
Son güncelleme : 12.02.2024 11:09:24