MSYK Misyon Vizyon Stratejik Plan

Mezuniyet Sonrası Eğitimi Yürütme Kurulu Stratejik Planı

MİSYON (Öz görev)

Mezuniyet Sonrası Eğitimi Yürütme Kurulu’nun misyonu;
İyi hekimlik uygulaması için gerekli olan bilgi, beceri ve tutuma sahip tıp uzmanları yetiştirilmesini teşvik etmek,
Aşağıdaki yetkinliklere sahip tıp uzmanları yetiştirilmesini desteklemek;
Hayat boyu öğrenme ve bilimsel yöntemlerin temel ilkelerini benimsemiş,
İletişim becerilerine sahip,
Profesyonel,
Sistem temelli hasta bakımı ve klinik uygulamalar yapma becerisine sahip,
Toplum odaklı sağlık hizmeti sunma becerisine sahip tıp uzmanları yetiştirilmesini desteklemek,
Kaliteli hasta bakımı sunan,
Etik ilkelere sahip tıp uzmanları yetiştirilmesini desteklemek,
Çevreye duyarlı,
Tıpta uzmanlık eğitimi boyunca sentez, klinik karar verme ve bilgiye yeniden ulaşma basamaklarında yetkin tıp uzmanları yetiştirilmesini teşvik etmek,
Uzmanlık öğrencilerini, eğitim süreçlerinde araştırma etkinliklerine katılımlarını teşvik ederek birimin (Tıp Fakültesi) araştırma performansının arttırılmasını teşvik etmek,
Tıp Fakültesi bünyesinde ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan anabilim dalı ve yan dal uzmanlık eğitimi gören uzmanlık öğrencilerinin eğitim süreçlerini izlemek,
Uzmanlık tezlerinin uzmanlık öğrencisi karnesi ile izlenip değerlendirilmesini, tez hazırlama süreci ve uzmanlık sınavlarının “Tıpta Uzmanlık Tüzüğü” ve “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Sınav Yönetmeliği”nde belirtilen koşullara uygun olarak yapılmasını düzenlemek,
Bir kliniği bağımsız olarak yönetebilir ve günün gereksinimlerine göre gerekli adımları atabilir tıp uzmanları yetiştirilmesini teşvik etmek,
Uzmanlık eğitimi bitiminde uzmanlık öğrencisinin uzmanlık sınavına giriş koşullarını hazırlamaktır.

VİZYON
Mezuniyet Sonrası Eğitimi Yürütme Kurulu’nun  vizyonu,
Uzmanlık eğitimi açısından örnek gösterilen bir tıp fakültesi olmak.
Uzmanlık eğitimi tercihinde ilk on tıp fakültesi içinde olmak.
Uzmanlık eğitimi sürecinde, “Sanal Hastane Projesi” ile temel beceri eğitimini geliştiren ve ilerleten ilk tıp fakültesi olmak.

 • TEMEL DEĞERLER
 • Bilimsellik
 • Evrensellik
 • İnsan, hasta ve hekim haklarına saygılı olma
 • Yenilikçilik, katılımcılık, değişime açıklık
 • Takım çalışmasına yatkınlık
 • Çevreye duyarlılık
 •  

AMAÇLAR
Stratejik amaç, uzmanlık eğitimini, bilim dallarının belirledikleri çekirdek eğitim programları ve uzmanlık eğitimindeki güncel değişimlerin ışığında geliştirmek, takip etmek; toplum odaklı sağlık hizmeti sunma becerisine ve evrensel değerlere sahip; bağımsız bir kliniği yönetebilir ve kendini geliştirebilir; insan-hasta ve hekim haklarına saygılı, çevreye duyarlı uzmanlar yetiştirmek.

HEDEFLER
Tüm uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitiminin ilgili eğitim konseylerince belirlenmiş çekirdek eğitim programlarınca yürütülmesini sağlamak,
Web sayfasını yenileyerek daha kullanışlı hale getirmek ve tüm uzmanlık ve yan dal mezuniyet sonrası eğitim programlarını web sayfasına yerleştirmek,
E-karne uygulamasına geçerek uzmanlık öğrencilerinin eğitim süreçlerinin daha kolay ve objektif takibini sağlamak,
Uzmanlık tezlerinin bilimsel niteliğinin arttırılmasını teşvik etmek,
Mezuniyet Sonrası Eğitimi Yürütme Kurulu’nun temel uzmanlık eğitimi kurslarının web sayfasından, uzaktan eğitim anlayışıyla verilmesini ve belgelenmesini sağlamak,
Asistanların çalışma koşullarını (fazla mesai) düzeltme sosyal koşullarını iyileştirme
Uzmanlık öğrencileri ve Mezuniyet Sonrası Eğitimi Yürütme Kurulu arasında sağlıklı iletişim için asistan temsilciliğini etkin kullanma ve Mezuniyet Sonrası Eğitimi Yürütme Kurulu yönergesinde değişiklik yaparak asistan temsilcisinin yönetim kurulu toplantılarına katılımını sağlama,
Her yıl yapılan “ Uzmanlık Öğrencisi Durum Saptama Anketleriyle” değişim ve gelişmeleri takip etme.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Tıpta Uzmanlık Sınavı’ ın da fakültemizin tercih sırası ve değişimi
Uzmanlık eğitimi süresinde ayrılan veya dal değiştiren uzmanlık öğrencisi sayısı
Asistan durum değerlendirme anketlerinin sonuçları
Uzmanlık öğrencilerinin Ulusal ve Avrupa yeterlilik sınavlarındaki başarı dereceleri
Uzmanlık öğrencilerinin araştırmaya dayalı tez sayısındaki değişimler
Uzmanlık öğrencilerinin yayınları, yayınlara katkıları

STRATEJİLER
Amaç: Uzmanlık eğitimini, bilim dallarının belirledikleri çekirdek eğitim programları ve uzmanlık eğitimindeki güncel değişimlerin ışığında geliştirmek, takip etmek; toplum odaklı sağlık hizmeti sunma becerisine ve evrensel değerlere sahip; bağımsız bir kliniği yönetebilir ve kendini geliştirebilir; insan-hasta ve hekim haklarına saygılı, çevreye duyarlı uzmanlar yetiştirmek.

Bu amaç ve hedeflere ilişkin izlenecek stratejiler :

  • Uzmanlık eğitiminin kalitesini, çekirdek eğitim programlarının geliştirilmesi ve e-karne ile takiple yükseltmek,
  • Tıp fakültesinin başarılarını medyada yoluyla toplumla paylaşmak,
  • Tıp fakültesinin araştırma ve yayın potansiyelini geliştirmek,
  • Sanal Hastane Projesini gerçekleştirerek uzmanlık eğitiminde temel beceri eğitimin başlatmak ve yükseltmek,
  • Uzmanlık eğitiminde diğer hastanelerden ( afiliye ) faydalanmak,
Eklenme tarihi :3.11.2022 15:27:32
Son güncelleme : 11.01.2023 11:30:22